gine melos youtube live

 • από το 2011 -2019:
  • ως Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και
  • ως Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
                   με διάλογο        
    με ορθολογισμό      
      με δυναμική διεκδίκηση    
        με εντατική υλοποίηση  
         

με αποτέλεσμα

 

 1. Διοικητική Αναβάθμιση
 • Μετεγκατάσταση υπηρεσιών από μισθωμένα κτίρια στο Διοικητήριο. Εξοικονόμηση πόρων: 100.000€/έτος
 • Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου (politis.gov.gr).

- Ευρωπαϊκό βραβείο Δημοσίου Τομέα 2015 (EPSA 2015), Μάαστριχτ Ολλανδίας

- Ευρωπαϊκό βραβείο “Certificate of Excellence” με τη 4η θέση στον Διαγωνισμό "Sharing and Reuse Awards of IT solutions", Λισαβόνα Πορτογαλίας

 

 1. Συνεργασία με φορείς, ιδρύματα και επιχειρήσεις
 • “Κεντρική Βάση Δεδομένων” για τη διαχείριση των Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου / «BOTTOM-UP προσέγγιση»

 • Σύναψη 562 Προγραμματικών Συμβάσεων για την υλοποίηση δράσεων & έργων για τους πολίτες όλης της Περιφέρειας

 

 1. Προώθηση του Τουριστικού και του Αγροτικού προϊόντος της Ηπείρου
 • Αγροτική πύλη / Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών

 • Ερευνητικά έργα / σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ΤΕΙ Ηπείρου & ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ
 • Πολιτιστικές Διαδρομές / για τους αρχαιολογικούς χώρους Δωδώνης, Νικόπολης, Γιτάνης, Κασσώπης και Αμβρακίας

 • Master Plan για την προώθηση του ιαματικού τουρισμού / αξιοποίηση ιαματικών πόρων Αμαράντου, Καβασίλων, Χανόπουλου & Πρέβεζας

 

 1. Περιβάλλον και Ενέργεια
 • Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων:

- 48 ΧΑΔΑ Ηπείρου αποκαταστάθηκαν, με αποτέλεσμα την αποφυγή προστίμων

 
- 1 Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών (ΜΕΑ) Στερεών Απορριμμάτων Ηπείρου κατασκευάστηκε και λειτουργεί, με αποτέλεσμα την αποφυγή προστίμων
         

 

- 8 Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στην Περιφέρεια Ηπείρου κατασκευάζονται

- 8 Κεντρικά Πράσινα Σημεία (Green Points) μελετήθηκαν, αδειοδοτήθηκαν & έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίησή τους

- 2 Επεκτάσεις κυττάρων στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ με μετατροπή σε ΧΥΤΥ μελετούνται

- 3 Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων και πράσινων αποβλήτων μελετήθηκαν, αδειοδοτήθηκαν & έχει εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίησή τους

 

 • Διαχείριση Υγρών Στερεών Αποβλήτων:

7 ολοκληρωμένα Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων, συνολικού Π/Υ: 116 εκατ. €, με την κατασκευή των οποίων:

- Θα εξυπηρετηθεί το 85% του συνολικού πληθυσμού της Ηπείρου

- Θα συμβάλει στην οικιστική ανάπτυξη

- Θα προστατευθεί το περιβάλλον στο τουριστικό παράλιο μέτωπο της Ηπείρου και το ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακικού

 • Πρόσβαση της Περιφέρειας Ηπείρου σε φθηνή ενέργεια

- Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια

- Νοσοκομεία ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ

- Διοικητήρια Αστυνομίας Ιωαννίνων & Άρτας

Συνολική επιφάνεια: 59.964,25τ.μ. Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας: 55%, Π/Υ: 14.5 εκατ. €

 • Εξοικονόμηση ενέργειας στον οδικό φωτισμό Περιφέρειας Ηπείρου

Πλήθος λαμπτήρων που αντικαθίστανται: 8.548. Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας: 67%, Π/Υ: 6 εκατ. €

 • Εξοικονόμηση στον αστικό και οδικό φωτισμό Δήμων Άρτας, Ηγουμενίτσας & Πρέβεζας

Πλήθος λαμπτήρων που αντικαθίστανται: 24.398. Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας: 64%, Π/Υ: 15,8 εκατ. €

     
 • Αποκεντρωμένα συστήματα τροφοδοσίας φυσικού αερίου σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ
 
 
 1. Δίκτυα Μεταφορών
 • Ιόνια Οδός – 2η Επαρχιακή Οδός: 10χλμ. Π/Υ: 30 εκατ.€, για τη σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου με την περιοχή των Τζουμέρκων

 • Σύνδεση Λιμένα Ηγουμενίτσας – Εγνατία Οδός: 8χλμ. Π/Υ: 12 εκατ.€ , για τη σύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ με τον Λιμένα Ηγουμενίτσας

 • Κόμβος Σύνδεσης Εγνατίας Οδού με το ΒΙΟ.ΠΑ. Θεσπρωτίας: Π/Υ: 1.5 εκατ.€, για την ανάπτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Ηγουμενίτσας

 • Οδός Στ. Νιάρχου: 4,5χλμ. Π/Υ 22,5 εκατ.€, για τη σύνδεση του αστικού ιστού πόλης Ιωαννίνων με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, και τις σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

 

 

 1. Έργα ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία της Ηπείρου
 • Καταδυτικά πάρκα Ηπείρου, στην Πρέβεζα & Θεσπρωτία
 • Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού στην Κόνιτσα, με την ανακατασκευή της «Αναγνωστοπουλείου Σχολής Κόνιτσας»

 • MeDIinno, για την ανάπτυξη & το branding νέων προϊόντων, σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου και την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή.
 • ΙΡ2ΜΑ, για την εξοικονόμηση του νερού και την προστασία του περιβάλλοντος στους κάμπους της Άρτας, Κόνιτσας, Ιωαννίνων, Κεστρίνης, Μεσοποτάμου και Πρέβεζας
 • CIAK, για την ανάπτυξη ενός φορέα (Film office) παραγωγής κινηματογραφικών προϊόντων στην περιοχή της Ηπείρου
 • PALIMPSEST, για την ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας για την παρουσίαση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων
 • ADRION 5 SENSES, για τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου υλικού τουριστικής προβολής και προώθησης της περιοχής μας

 

 1. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα
 • Στρατηγική της μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου
 • Δίκτυο CPMR / Διάσκεψη των Παράκτιων Περιοχών
 • Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
 • Δίκτυο (ACR+) πόλεων και Περιφερειών

 

 1. Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
 • ΠΕΠ Ηπείρου 2007-2013: υλοποιήθηκε με απορρόφηση 17,3% παραπάνω από τη χρηματοδότηση σχεδιασμού
 • Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020», μέχρι 31-12-2018:
 

Πλήθος
πράξεων

Προϋπολογισμός
πράξεων (€)

Ποσοστό επί του συνολικού
Π/Υ Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 (%) 
Εντάξεις   300

265.300.650

 78,7%
Νομικές δεσμεύσεις  283

140.412.362

 41,7%
Απορροφήσεις  101

67.129.270,07

20%