gine melos youtube live

 Ιωάννινα_2023 - Τοποθέτηση προ ημερησίας διατάξεως στο Δημοτικό Συμβούλιο της 04.05.2022

 56 1Υπό το πρίσμα της πρόσφατης επιλογής του Δήμου μας, ως ενός εκ των εξ ελληνικών Δήμων, που επιλέχθηκαν να επιδοτηθούν για τη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 -γεγονός κατά βάση και κατ’ αρχήν απολύτως θετικό- κρίνω σκόπιμο να καταθέσω ορισμένους προβληματισμούς.

 Στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν αναθέσεις μελετών για την Οθωμανική Βιβλιοθήκη και για την προσβασιμότητα στην ΒΑ ακρόπολη του Κάστρου. Από το 2019 που ο Δήμος επιχορηγήθηκε από το Υπ. Εσωτερικών και για διάφορες μελέτες μνημείων στο Κάστρο (Οθωμανικά Λουτρά, Οθωμανική Βιβλιοθήκη, Μεντρεσές, διαμόρφωση πρόσβασης ΑΜΕΑ εντός της ΒΑ ακρόπολης του Κάστρου Ιωαννίνων, Τέμενος Ασλάν Πασά) μέχρι σήμερα, το μόνο έργο που έχει προχωρήσει με την ένταξή του στο ΠΕΠ Ηπείρου είναι τα Οθωμανικά Λουτρά. Από το 2019, η δημοτική αρχή έχει αναθέσει σε συμβούλους διάφορες μελέτες για τα μνημεία αυτά, χωρίς να είναι γνωστό ή αξιοποιήσιμο μέχρι σήμερα το προϊόν των μελετών αυτών. Σήμερα, 3 χρόνια μετά, προβαίνει σε νέες αναθέσεις μελετών.

 Επίσης, για όλα τα έργα αυτά, είχε οριστεί χρονοδιάγραμμα για την ένταξή τους στο ΠΕΠ Ηπείρου το καλοκαίρι του 2021. Δεν τηρήθηκε. Έφτασε το καλοκαίρι του 2022 και ακόμη μελετούνται! Προκύπτει εξ αυτού αδυναμία πολιτικής διοίκησης και έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού και προγραμματισμού.

 Χθες, στην Οικονομική Επιτροπή, παραλήφθηκαν οι μελέτες για το έργο: «Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων». Η δημοτική αρχή ανέλαβε αποκλειστικά αυτή και μόνη, να προχωρήσει στην παραλαβή της μελέτης ενός έργου, του οποίου το αντικείμενο, το παραδοτέο, θα το μάθουν οι δημότες μετά την υλοποίησή του, όπως έγινε και στην περίπτωση της Ανεξαρτησίας. Δηλαδή, η μελέτη παραλήφθηκε ενώ η αναγκαία, πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση της κοινωνίας… παραλείφθηκε! Και ενώ το έργο κατασκευάστηκε, τώρα οψίμως η δημοτική αρχή ενδιαφέρθηκε για την πεζοδρόμηση (ή μη) της Ανεξαρτησίας, χρήση η οποία είναι πολύ πιθανό να είναι ασύμβατη με τον υλοποιηθέντα τύπο καταστρώματος, χωρίς δε να έχει προχωρήσει η διάνοιξη της Ρήγα Φεραίου που αποφασίστηκε προσφάτως στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία συνδέεται και αυτή με οποιαδήποτε κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή.

 Επίσης χθες, παραλήφθηκε και η μελέτη: «Ανάπτυξη Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης». Μελέτη που συνδέεται άρρηκτα με το υφιστάμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Δεδομένου όμως, ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο χωρικής και πολεοδομικής ανάπτυξης και επέκτασης και δεν έχει επικαιροποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη του 1996 και η αναθεώρησή της το 2013, είναι πάρα πολύ πιθανό οι συνθήκες μελέτης που λήφθηκαν υπ’ όψιν να είναι διαφορετικές από την πραγματικότητα.  

 Το παράδοξο δε της υπόθεσης είναι ότι, ενώ στην, προ μηνός, εγκριθείσα μελέτη του έργου: «Ολοκλήρωση συνδέσεων υφιστάμενων δικτύων πεζοδρόμων & κοινοχρήστων χώρων», καταργείται η στάθμευση επί της 28ης Οκτωβρίου, με τη χθεσινή έγκριση της μελέτης «Ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» δημιουργούνται 51 θέσεις στάθμευσης επί της 28ης Οκτωβρίου!

 Ακόμη, χθες, η δημοτική αρχή αποφάσισε να προχωρήσει στην υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την εκπόνηση του «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Όμως εμείς, η παράταξή μας, από τον περασμένο Δεκέμβριο, είχαμε προτείνει να ανατεθεί άμεσα η εκπόνησή του, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), που παραλήφθηκε τότε, είχε όλα τα στοιχεία ώστε το Σ.Α.Π. να εκπονηθεί ταχύρυθμα και με πλήρη επάρκεια. Η δημοτική αρχή δεν αντιλήφθηκε τι προτείναμε και λειτουργώντας με βάση την πεπατημένη αρχή της: «Ένα ξέρω, ότι όλα τα ξέρω», απέρριψε και την πρότασή μας εκείνη. Τώρα, όχι μόνο έχασε χρόνο -γεγονός για το οποίο γενικότερα δεν δίνει και κάποια ιδιαίτερη σημασία-, αλλά θα δαπανηθούν και πολλαπλασίως περισσότερα χρήματα για εργασία που στην ουσία έχει παραλάβει.

 Τέλος, ευχόμαστε ότι με την έγκριση της εφαρμοστικής διαχειριστικής μελέτης που εκδόθηκε χθες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να καλύφθηκε και η τελευταία έλλειψη του φακέλου για την ανάπλαση του πάρκου Πυρσινέλλα και το έργο να προεπιλεγεί για χρηματοδότηση από Ταμείο Ανάκαμψης, μέχρι τις 20-05-2022, καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεπιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 Καταλήγοντας.

 Ο Δήμος μας ιστορικά δικαιούται να αποκτήσει ευρωπαϊκή φυσιογνωμία. Τα επόμενα χρόνια θα δοθεί η δυνατότητα αυτή μέσω διαφόρων χρηματοδοτήσεων.

  Αλλά,

 ·       χωρίς επικαιροποιημένο πολεοδομικό σχέδιο,

 ·       χωρίς καθορισμό των χρήσεων των εγκαταλειμμένων κτιρίων και οικοπέδων,

 ·       χωρίς επικαιροποιημένη συγκοινωνιακή και κυκλοφοριακή μελέτη (και όχι ημίμετρα παροδικής ισχύος και αμφίβολης εφαρμοσιμότητας),

 ·       χωρίς σχέδιο για τον εμπλουτισμό της Λίμνης με καθαρό νερό και την εξασφάλιση της ζωογόνου δύναμής της,

 ·       χωρίς εφαρμογή ολιστικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων,

 ·       χωρίς εφαρμογή των σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας και βιώσιμης ενέργειας,

 ·       χωρίς σχέδιο για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό,

 με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο, η ευκαιρεία θα χαθεί.

 Προϋπόθεση, για να μην συμβεί αυτό, είναι η δημοτική αρχή να αναπροσαρμόσει την πολιτική της πρακτική και να αναρρυθμίσει τις προτεραιότητές της σύμφωνα με τις ανάγκες αποκλειστικά και μόνο του Δήμου.

 Το μίγμα 99% φωτογραφήσεις και 1% έργο δεν λειτουργεί υπέρ του Δήμου.