gine melos youtube live

 Sp Gkizas smΣτην Οικονομική Επιτροπή στις 30-11-2021 και για το θέμα Ανταποδοτικά Τέλη 2022, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας, κος Σπύρος Γκίζας, έθεσε στη δημοτική αρχή για μια ακόμη φορά το ερώτημα ποιό είναι το ποσό του ταμειακού υπόλοιπου από τα ανταποδοτικά και για ποιους λόγους δεν το αξιοποιούμε προς όφελος των δημοτών. Λόγω του ότι η απάντηση που λάβαμε δεν ήταν ξεκάθαρη, επίσημη, σοβαρή και τεκμηριωμένη, επιφυλαχθήκαμε να τοποθετηθούμε συνολικά για το θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Ακολουθεί η τοποθέτηση του κύριου εισηγητή της παράταξής μας και δημοτικού συμβούλου, κου Σπύρου Γκίζα.

 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι.

 Μέχρι σήμερα, η δημοτική αρχή:

 1.  Δεν έχει κάνει πράξη έργα και δράσεις για μείωση του ενεργειακού κόστους, για τα οποία η παράταξή μας έχει προτείνει πολλές φορές στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όπως:

 a.  Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για την αναζήτηση νέου εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ ΑΕ) ώστε να πετύχουμε μικρότερη τιμή ανά kwh σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις,

 b.  Πραγματική απεικόνιση με διακριτό επιμερισμό για τις δαπάνες φωτισμού οδών και πλατειών και για τις δαπάνες κτιρίων, σχολείων, αντλιοστασίων, κλπ. Στην εισήγησή μας τον Ιούλιο του 2020 είχαμε τεκμηριώσει ότι η πραγματική δαπάνη για τον φωτισμό οδών και πλατειών (ΦΟΠ) δεν ανέρχεται στα 2 εκατ.€ αλλά στο 1,5 εκατ. € περίπου.

 c.   Ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των βιοαποβλήτων, τα ποσοστά των οποίων βρίσκονται σήμερα στον Δήμο μας στο 7,6% και 0% αντίστοιχα.

 d.  Αναδιοργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας, αναδιάταξη του τρόπου αποκομιδής, επικαιροποίηση των σχετικών μελετών, κλπ, όπως τα αναφέραμε και στην εισήγήσή μας στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.

 2.  Δεν έχει δαπανήσει ούτε ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη για την προμήθεια εξοπλισμού, αφού αυτός χρηματοδοτείται από διάφορα προγράμματα, όπως η αντικατάσταση απορριμματοφόρων, σάρωθρα, ανατρεπόμενα, κλπ. μέσω προγράμματος Φιλόδημος και ΕΣΠΑ,

 3.  Δεν έχει εκπονήσει, ακόμη, τη μελέτη σύγκλισης των ανταποδοτικών τελών μεταξύ των πρώην Καποδιστριακών Δήμων όπως προβλέπεται από τον νόμο «Καλλικράτης» του 2010 και παρόλο που ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών είχε υποσχεθεί από το 2019.

   Αντιθέτως,

 1.  Έχει γίνει πρόσληψη προσωπικού με δίμηνα και οκτάμηνα,

 2.  Υπάρχει εργολάβος για την αποκομιδή απορριμμάτων στις δημοτικές ενότητες Μπιζανίου – Ανατολής – Περάματος και Παμβώτιδος,

 3.  Υπάρχει αύξηση εσόδων στον Δήμο από τις δηλώσεις διόρθωσεις τ.μ. ακινήτων, 

 4.  Υπάρχουν συμπληρωματικά έσοδα από επιχορήγηση του υπουργείου Εσωτερικών λόγω της πανδημίας,

 5.  Ο Δήμος χρηματοδοτεί – επιχορηγεί επιχειρήσεις του Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη, όπως έγινε προφάτως για το Πνευματικό Κέντρο και τον ΟΚΠΑΠΑ και

 6.  Δεν αξιοποιεί το αποθεματικό που προέρχεται από ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή έσοδα, παρελθόντων ετών.

   Και επειδή με βάση τα παραπάνω, αλλά και γιατί η δημοτική αρχή είναι ανύμπορη να χαράξει νέα δεδομένα για τον Δήμο μας, παρατηρούμε, σήμερα, στην εισήγηση για τα ανταποδοτικά τέλη 2022, ότι:

 · το κόστος καθαριότητας αγγίζει τα 11.500.000€ και μπορεί και παραπάνω εξαιτίας των ερωτηματικών που υπάρχουν σχετικά με τη μισθοδοσία που προϋπολογίζετε έναντι του 2021 και ο δήμος παραμένει βρώμικος,

 ·         τα τέλη στα ακίνητα για κοινωφελείς σκοπούς αυξάνονται κατά 0,30€/ m2

 ·         τα τέλη στις οικίες αυξάνονται σε σύγκριση με πέρυσι κατά 0,02 €/ m2

 ·         τα τέλη στα καταστήματα Ιωαννίνων αυξάνονται κατά 0,17 €/m2 και στις υπόλοιπες περιοχές από 0,10 έως 0,12 €/m2 και κυρίως στο Κουτσελιό αυξάνονται κατά 1 ευρώ!

 

Κυρίες και Κύριοι,

 Η παράταξή μας προτείνει να χρηματοδοτηθεί η υπηρεσία Καθαριότητας με το ποσόν του 1.200.000 € περίπου από το αποθεματικό που προέρχεται από τα ανταποδοτικά έσοδα, όπως έγινε και στις περιπτώσεις ΟΚΠΑΠΑ και Πνευματικό Κέντρο.

   Με το ποσό αυτό επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

 1.     κάλυψη της, προτεινόμενης από εσάς, αύξησης των 300.000 € και

 2.     μείωση των ανταποδοτικών τελών, ως ακολούθως:

 a.  στις Οικίες πόλεως Ιωαννίνων: μείωση κατά 0,20 € ανά τετραγωνικό, δηλαδή χρέωση ανταποδοτικού τέλους για το 2022, 1,40 €/m2. Η μείωση αυτή αφορά το ποσό των 701.553€ και έχει σαν αποτέλεσμα τη σχετική σύγκλιση στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Ιωαννιτών

 b.  στα Καταστήματα πόλεως Ιωαννίνων: μείωση κατά 0,30 € ανά τετραγωνικό, δηλαδή χρέωση ανταποδοτικού τέλους για το 2022, 3.20€/m2. Η μείωση αυτή αφορά το ποσό των 196.538€ και έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη της σύγκλισης –για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του νόμου “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”-.

  Κυρίες και Κύριοι, το ποσό του 1.200.000€ περίπου που προκύπτει από την εξάλειψη της προτεινόμενης από εσάς αύξησης και από την προτεινόμενη μείωση συγκεκριμένων κατηγοριών ανταποδοτικών τελών, θεωρούμε ότι είναι και λογικό αφού αξιοποιούμε το αποθεματικό και χρέος μας προς τους συνδημότες μας λόγω των οικονομικών δύσκολων συγκυριών που διανύουμε.

Σας προτρέπουμε, σας προσκαλούμε να ψηφίσετε την πρότασή μας.