gine melos youtube live

 Συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Ιωαννιτών (Ε.ΚΟΙΝ) της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και ορισμός εκπροσώπου του στην Γενική Συνέλευση.

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΤην 1η Δεκεμβρίου 2020 η ΔΗΑΝΕΤΑΙ αποφάσισε να συμμετάσχει σε μία ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Ιωαννιτών, ο ΟΚΠΑΠΑ, η ΔΕΥΑΙ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο και αφού είχε προηγηθεί η ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας του δήμου.

 Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή τους σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα οι επιχειρήσεις του Δήμου αλλά όχι το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα, μας καλείτε να αποφασίσουμε για τη συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΟΙΝ της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και για τον ορισμό του εκπροσώπου μας σε αυτή. Γιατί, όμως, δεν εγκρίνουμε και το καταστατικό της, όπως έπραξαν οι άλλοι μέτοχοι; Η ΔΕΥΑΙ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο; Δεν απαιτείται;

 Και ενώ το θέμα αφορά τη συμμετοχή του δήμου στην ενεργειακή κοινότητα που επισπεύδει η ΔΗΑΝΕΤΑΙ, η εισήγηση υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και όχι από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο!

 Ακόμη, δεν τεκμηριώνεται γιατί η ΔΗΑΝΕΤΑΙ αναλαμβάνει την ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας όταν το ετήσιο ενεργειακό κόστος της είναι μηδαμινό καθώς το κόστος ενέργειας των ακινήτων εξωφλείται από τους μισθωτές.

 Δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη να αναλάβει μία τέτοια ανταγωνιστική πρωτοβουλία η ΔΗΑΝΕΤΑΙ όταν έχει, ήδη, προηγηθεί ο δήμος σε αντίστοιχη ενέργεια (απόφαση Δ.Σ. στις 29-10-2020 για ίδρυση ενεργειακής κοινότητας).

 Ερωτηματικό είναι εάν το Δημοτικό Ραδιόφωνο και ο ΟΚΠΑΠΑ που επιχορηγούνται αδρά από τον Δήμο νομιμοποιούνται, σύμφωνα με το καταστατικό τους, να συμμετάσχουν σε μία τέτοια εταιρεία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2Ειδικότερα για την ΔΕΥΑΙ, είναι παράδοξο –κατά τη γνώμη μας- να μην εξαντλεί κατά προτεραιότητα κάθε περίπτωση χρηματοδότησης έργων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ώστε να μειώσει άμεσα το υψηλό ενεργειακό κόστος της, περίπου 1,7 εκατ.€ ετησίως, αλλά να συμμετέχει ως φτωχός συγγενής, σε μία ενεργειακή κοινότητα με -αν όχι επισφαλή- ελάχιστα αποτελέσματα και ωφελήματα, αφού και το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας από την ΕΚΟΙΝ 1.500.000 KWh/έτος να συμψηφιζόταν με την κατανάλωσή της (13.256.000 KWh/έτος) θα αντιπροσώπευε περίπου το 10% αυτής.

 Ο δήμος Ιωαννιτών, τέλος, ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής μετά τη ΔΕΥΑΙ με ενεργειακή κατανάλωση 12.220,41 MWh/έτος, λείπει από τους υπολογισμούς! Δεν λήφθηκε υπ’ όψιν στην ανάλυση των ενεργειακών αναγκών, ώστε να είναι προφανές το αμελητέο μέγεθος της προσπάθειας. Ακόμη, δεν συνυπολογίστηκαν οι τελικές καταναλώσεις που θα προκύψουν μετά την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά led και δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα δεδομένα του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ).

 Όσον αφορά τα δύο αγροτεμάχια στα οποία θα κατασκευαστούν και λειτουργήσουν τα 2 Φ/Β πάρκα, διευκρινίζεται στην εισήγηση ότι έχει, ήδη, γίνει διερεύνηση και έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του δήμου για παραχώρηση αυτών χωρίς κόστος στην ενεργειακή κοινότητα.

 Ας προσπεράσουμε, όμως, το γεγονός εάν υπάρχει ή όχι, σήμερα, η θετική γνώμη για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών από το τοπικό συμβούλιο Νεοκαισάρειας και ας αναρωτηθούμε εάν έχει γίνει ο έλεγχος για τη συμβατότητα της συγκεκριμένης χρήσης σε αυτά και ποιά τα ανταποδοτικά οφέλη προς την κοινότητα, γιατί δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά.

 Επίσης, στο σχέδιο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ενεργειακής κοινότητας και στο κεφάλαιο με τίτλο: «Αναμενόμενες μελλοντικές παρεμβάσεις και προσαρμογές» περιγράφονται όλα τα θέματα του νομικού πλαισίου τα οποία εκκρεμούν και είναι πολλά ακόμη.

 Τέλος, λανθασμένα περιγράφεται στο σχέδιο ότι τα εκτιμώμενα έσοδα από τα Φ/Β πάρκα ξεκινούν το 2021, καθώς στην καλύτερη περίπτωση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, εξασφάλιση αδειών λόγω κορεσμού στο δίκτυο μεταφοράς, άμεση εξεύρεση χρηματοδότησης για την οποία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόβλεψη, θα τεθούν σε λειτουργία και θα αποδώσουν πολύ αργότερα.

 Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη ενεργειακή κοινότητα:

 ·         δεσμεύει σε μία αχρείαστη διαδικασία τα νομικά πρόσωπα του δήμου.

 ·         θα παραμείνει αδρανής, λόγω των διαφόρων και πολλών εκκρεμοτήτων.

 ·         δεν θα προσφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων του Δήμου.

 ·         δεν καταπολεμά την ενεργειακή φτώχεια των συμπολιτών μας.

 ·         δρα ανταγωνιστικά με την, ήδη, ιδρυθείσα ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Ιωαννιτών.

Με δεδομένη τη θετική μας άποψη για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, ψηφίζουμε ναι στην «ιδέα», πλην, όμως, έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις για το εάν η παρούσα δημοτική αρχή αντιλαμβάνεται πραγματικά τα στοιχεία που απαρτίζουν και συγκροτούν μία τέτοια επένδυση. Τέτοιου είδους επενδύσεις δεν προσφέρονται για επικοινωνιακό θόρυβο. Συνδέονται με ανάληψη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Φαίνεται, όμως, ότι τη δημοτική αρχή δεν την ενδιαφέρει, γιατί αυτές –οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις- θα βαρύνουν τους επόμενους.