gine melos youtube live

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

 210910 synenteuksi typouΣτις 01.09.2021, η δημοτική αρχή χρειάστηκε 324 λέξεις για να περιγράψει το αμελητέο έργο της, τα δύο χρόνια που διοικεί τον δήμο.

 Δηλαδή, τον δέκατο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, ο οποίος λειτουργεί με προϋπολογισμό της τάξεως των 150 εκατ.€, διαθέτει διοικητικό μηχανισμό από 11 διευθύνσεις, 37 τμήματα, 9 εποπτευόμενους φορείς και 14 επιτροπές και υπηρεσίες που στελεχώνονται από 1.300 υπαλλήλους.

 Ο Δήμαρχος παραδοσιακά αρέσκεται να περιγράφει χωρίς συγκεκριμένους αριθμούς και στοιχεία την κατάσταση, όπως αυτός την εκλαμβάνει. Με αοριστίες και γενικόλογα προσπαθεί να μετατρέψει ένα πενιχρό έργο, σε μία ιδανική προσπάθεια.

 Βεβαίως, τα αίτια που δεν γίνεται έργο, κατά τον δήμαρχο, βρίσκονται πέραν των ικανοτήτων της δημοτικής του ομάδας όπως διαμορφώθηκε μετά τη σύμπραξη. Βρίσκονται στην αντιπολίτευση, στην πανδημία, στην γραφειοκρατία, στις αρρυθμίες για συνεννόηση με το προσωπικό του δήμου, κτλ. Αυτά, όμως, πλέον είναι περσινά ξινά σταφύλια.

 Δεδομένου, όμως, ότι το αντικείμενο της δραστηριότητάς μας είναι η εξέλιξη του δήμου, είναι αναγκαίο να προσεγγιστεί ο, κατά τον δήμαρχο, απολογισμός, σημείο - σημείο για να κατανοηθεί το μέγεθος και το είδος των υστερήσεων.

 1.  Καθαριότητα – Διαχείριση Απορριμμάτων: Ισχυρίζεται ο δήμαρχος ότι: «Βελτιώθηκε η καθαριότητα με την συνδρομή ιδιώτη. Αντικαταστάθηκε μεγάλος αριθμός κάδων και ολοκληρώθηκε το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που σταδιακά θα μπει σε εφαρμογή με αρκετές καινοτομίες, όπως η διαχείριση βιοαποβλήτων, το πράσινο σημείο κι άλλα».

 Η αλήθεια είναι ότι η δημοτική αρχή δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ της αποκομιδής των απορριμμάτων και του οδοκαθαρισμού.

 Δεν είναι σε θέση, να προχωρήσει σε βασικές αναγκαίες αλλαγές και τομές, όπως:

 a.  η ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου (που στελεχώνεται από το 21% των εργαζομένων του δήμου).

 b.  η επανεξέταση, σε πραγματική βάση, όλων των παραμέτρων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και κυρίως των συγκριτικών στοιχείων κόστους, για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων (επανασχεδιασμός δρομολογίων απορριμματοφόρων, χωροθέτηση κάδων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχης, κλπ)

 

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, σχετικά με την αναφορά του δημάρχου ότι «αντικαταστάθηκε μεγάλος αριθμός κάδων», ενδεικτικό της έλλειψης στοιχειώδους οργάνωσης:

 c.   Τον Απρίλιο του 2020, ζητήσαμε εγγράφως, ενημέρωση από τη δημοτική αρχή σχετικά με τον αριθμό και τη χωροθέτηση των κάδων. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η επιστολή αυτή παραμένει αναπάντητη, σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του 2016, οι κάδοι που ήταν εγκαταστημένοι στον δήμο μας μέχρι τα τέλη του 2016, ήταν συνολικά 9.400.

 d.  Στο νέο σχέδιο του Ιουλίου 2021 καταγράφονται 6.307 κάδοι.

 e.  Δηλαδή, από το 2016 έως σήμερα, δηλ. σε 60 μήνες χάθηκαν 3.100 κάδοι, περίπου 50 κάδοι το μήνα!

 f.   Επίσης, από το σύνολο των κάδων, είτε 9.400 είναι αυτοί είτε 6.307 η δημοτική αρχή ανέθεσε την πλύση και τον καθαρισμό για 4.000. Γιατί? Οι υπόλοιποι δεν χρειάζεται να πλυθούν;

  Περί καινοτομιών. Δεν είναι καινοτομία να προχωρήσει ο Δήμος μας σε διακριτή διαχείριση των βιοαποβλήτων και στην κατασκευή πράσινου σημείου! Καινοτομία θα είναι η λειτουργία της εφαρμογής παρακολούθησης των κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα παρακολούθησης του τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων, η οποία εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου τον Απρίλιο του 2019, έλαβε προέγκριση δημοπράτησης τον Αύγουστο του 2020 (1 χρόνιο πριν) και δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμη!

 Ο δήμαρχος, βέβαια, στον απολογισμό του απέφυγε κάθε αναφορά σχετικά με το κόστος για την καθαριότητα.

 Το 2019 οι δαπάνες  για την καθαριότητα (χωρίς τον φωτισμό) ανήλθαν στα 7,9 εκατ.€, το 2020 στα 8,9 εκατ.€, δηλαδή 1 εκατ.€ και για το 2021 προϋπολογίζονται στα 9,5 εκατ.€., 600.000€ πάνω. Και μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους της αποκομιδής για τις 4 δημοτικές ενότητες από τον ανάδοχο εργολάβο, τάξεως 800.000€. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η αντιμετώπιση της αύξησής του κόστους αυτού, κάτι που δεν απασχολεί την δημοτική αρχή αφού παραμένει απαθής, και δεν προχωρά στην μείωση των λειτουργικών δαπανών που εξισορροπούν το κόστος αυτό, με συγκεκριμένες ενέργειες, όπως κατ’ επανάληψη έχει προτείνει η παράταξή μας, χωρίς να θιγούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτόν.

 Εν κατακλείδι για το αντικείμενο αυτό, η νυν δημοτική αρχή συνεχίζει την ίδια πολιτική με την προκάτοχό της, δεν κινητοποιείται για καμία διαρθρωτική αλλαγή και είμαστε στο στάδιο: Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει.

 Σήμερα, και μόνο ότι μνημονεύεται η «βελτίωση» της καθαριότητας, ως πολιτική ανάγκη, είναι εντελώς παράδοξο.

 Ο κάθε δήμος πρέπει να είναι καθαρός απ΄άκρη σε άκρη και για 365 μέρες τον χρόνο.

 

  2.  Ισχυρίζεται ο δήμαρχος: «Υλοποιείται η πλειοψηφία των έργων του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος»

 Προφανώς πρόκειται για δήλωση που αφορά άλλον δήμο!

 Η αλήθεια που αποτυπώνεται από τα αντικειμενικά στοιχεία έχει ως ακολούθως:

 i.    στην «Ανακεφαλαίωση απολογισμού εξόδων από 01.01.2020 έως 31.12.2020», δηλαδή για ολόκληρο το έτος 2020:

 a.    η απορρόφηση για «ΕΡΓΑ», ανέρχεται στο 8,52% και

 b.    η απορρόφηση για «ΜΕΛΕΤΕΣ», ανέρχεται στο 28,52%.

 ii.    στον «Απολογισμό Εξόδων από 01.01.2021 έως 31.07.2021»,

 a.    η απορρόφηση για «ΕΡΓΑ», ανέρχεται στο 3,84% και

 b.    η απορρόφηση για «ΜΕΛΕΤΕΣ», ανέρχεται στο 10,63%.

   Συμπεράσματα / Διαπιστώσεις:

 ·       Οι επιδόσεις (απορροφήσεις) αυτές καταδεικνύουν την πλήρη ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής και συνδέονται με τις ικανότητες του πολιτικού δυναμικού της διοικούσας σύμπραξης. Είχε διαφανεί από τον Δεκέμβριο του 2019, αλλά τώρα είναι πλέον πασιφανές. Και είναι γενναιότητα εκ μέρους του Δημάρχου να αναλαμβάνει (τακτικά), αυτός ο ίδιος, προσωπικά, τη χρέωση της αδυναμίας των συνεργατών του.

 ·       Αυτά που προσπαθεί να υλοποιήσει η δημοτική αρχή, είναι διαφορετικά από τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Τα έργα για τα οποία διεκδικεί πρωτοσέλιδα μέρα παρά μέρα, αφορούν σημειακές ασφαλτοστρώσεις, τυχαία επιλεγμένες αναπλάσεις, ξεβατσουνιάσματα που βαφτίζονται παρεμβάσεις για το δομημένο περιβάλλον και γενικά μικροέργα που για δήμο της κλίμακας του δικού μας δήμου, φαντάζουν έργα ρουτίνας και η υλοποίησή τους είναι εκ των ων ουκ άνευ για το διοικητικό μηχανισμό των 1.300 υπαλλήλων.

 ·       Ακόμη όμως και αυτά, τα μικροέργα της καθημερινότητας, γίνονται αποσπασματικά, τυχαία και για το φαίνεσθαι. Όχι για να βελτιώσουν πραγματικά τη ζωή των δημοτών. Τι εννοώ:

 Μία ανακατασκευή ασφαλτόστρωσης σε οποιοδήποτε μήκος και συντεταγμένες, πρέπει να συνοδεύεται από:

 (a)   Συντήρηση – ανακατασκευή του πεζοδρομίου,

 (b)   Παρεμβάσεις άρσης εμποδίων στην προσπέλασή του πεζοδρομίου και ανεμπόδιστη βάδιση και κίνηση του πεζού (δένδρα, κολώνες ΔΕΗ και άλλων ΟΚΩ, πληροφοριακές πινακίδες, κλπ),

 (c)   Τοποθέτηση ειδικής σήμανσης για ΑΜΕΑ,

 (d)   Τακτοποίηση των κάδων απορριμμάτων,

 (e)   Έλεγχος των φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων, κ.α.

  

3.  Σχολική στέγη: ισχυρίζεται ο κος Δήμαρχος ότι: «Αντιμετωπίζει τα προβλήματα των σχολείων με παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες».

 Τι ισχύει:

 Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι υποχρεωμένος να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες περίπου 140 σχολείων, στα οποία φοιτούν 10.000 μαθητές στην Α’ βάθμια εκπαίδευση και 8.500 περίπου στη Β’ βάθμια, ενώ στα σχολεία αυτά υπηρετούν 2.000 εκπαιδευτικοί.

 Οι ευθύνες του Δήμου περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 1.     Κτιριακό έλεγχο στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.

 2.     Αντισεισμικό έλεγχο στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών.

 3.     Νομιμοποίηση σχολικών κτιρίων.

 4.     Τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού  των σχολικών κτιρίων.

 5.     Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας σχολικών κτιρίων.

 6.     Παρεμβάσεις που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών στα σχολικά κτίρια.

 7.     Πυρασφάλεια.

 8.     Επισκευή και συντήρηση των σχολικών γυμναστηρίων.

 9.     Προσβασιμότητα όλων των σχολείων σε ΑΜΕΑ, μελέτες κατασκευής ράμπας και καθορισμός θέσεων parking σε κάθε σχολείο και η κατά προτεραιότητα εγκατάστασης ανελκυστήρων.

 10.   24ωρη φύλαξη των σχολείων για ασφάλεια των σχολικών υποδομών και προφύλαξη των μαθητών από εξωσχολικούς αρνητικούς παράγοντες.

 Ακόμη ο Δήμος πρέπει να μεριμνήσει για την υλοποίηση των παρακάτω έργων, που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο σχεδιασμό:

 ·       Ανέγερση διδακτηρίου όπου θα στεγαστούν τα 2 Πειραματικά Δημοτικά στο πανεπιστήμιο.

 ·       Παράδοση προς χρήση του κτιρίου στη θέση «Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιεία» για την μετεγκατάσταση του 5ου Νηπιαγωγείου.

 ·       Ένταξη στο πρόγραμμα σχολικής στέγης της ανέγερσης του Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή Νέας Ζωής Ιωαννίνων για να αποσυμφορηθούν τα σχολεία που εξυπηρετούν την περιοχή, το 10ο Ιωαννίνων και 3ο  Δ.Σ. Μαρμάρων.

 ·       Μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων αφού το κτίριο που στεγάζεται σήμερα είναι ακατάλληλο για τέτοια χρήση.

 ·       Ανέγερση νέου νηπιαγωγείου για τις ανάγκες του 28ο Νηπιαγωγείου, στο Κάτω Νεοχωρόπουλο, ώστε να αποσυμφορηθεί με σωστό τρόπο το 7ο Νηπιαγωγείο.

 Πέραν αυτών:

 Η θέση της παράταξής μας είναι ότι ο Δήμος έχει απόλυτη και ακέραια υποχρέωση να ελευθερώσει τα παιδιά μας δίνοντάς τους απρόσκοπτη πρόσβαση στην τέχνη και τον αθλητισμό.

 Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, για την παράταξή μας, αυτό πρέπει να γίνει στους αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων.

 Έχοντας ως πρότυπο το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, προτείναμε πολλές φορές να κατασκευαστούν αθλοπαιδιές με την χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον για την ανάπτυξη του «Αθλητισμού Γειτονιάς» για την πόλη μας, με πυρήνες τους αύλειους χώρους των σχολικών συγκροτημάτων και τα αλσύλια, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

 Η δημοτική αρχή έχει μία ευκαιρία μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» κάτι να κάνει. Αναμένουμε να δούμε αν, πότε, και τί.

 Δεδομένων των ανωτέρω η δήλωση του δήμαρχου ότι: «Αντιμετωπίζει τα προβλήματα των σχολείων με παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες», μάλλον έχει τη θέση δήλωσης για να φύγουμε από την υποχρέωση, δηλαδή κάτι να πούμε και γι’ αυτό.

 

4.  Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Αποκαταστάθηκαν κοινόχρηστοι χώροι και πλατείες. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση το επόμενο διάστημα από τις υπηρεσίες του Δήμου».

 Τι ακριβώς εννοεί ο Δήμαρχος;

 ·       Με ποιές μελέτες έγιναν οι αποκαταστάσεις;

 ·       Ποιός και πότε θα παρουσιάσει στους πολίτες τη μελέτη Ανάπλασης Κοινοχρήστων Χώρων (πλατεία Χατζή, Άλσος Ιωαννίνων, πλατεία στα Μαγκλαραίκια, κλπ);

 ·       Ποια πλατεία αποκαταστάθηκε ως χώρος συνάθροισης κοινού, υπό όρους υγιεινής και ασφάλειας;

 ·       Πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε για την εικόνα της Πλατείας Πύρρου στο κεντρικότερο σημείο του Δήμου μας; Γιατί πρέπει να είναι αποδεκτό να βαδίζουμε σε σπασμένα πλακάκια;

 

5.  Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Εκσυγχρονίστηκαν αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν νέοι χώροι οι οποίοι είναι στην διάθεση όλων των πολιτών».

         Σε ποιές αθλητικές εγκαταστάσεις αναφέρεται ο Δήμαρχος;

 ·       Σε αυτή στα Καρδαμίτσια, έργο που αγνοείται η τύχη του;

 ·       Σε αυτή στο Κάτω Νεοχωρόπουλο, έργο με τη δική του περιπέτεια;

 ·       ή μήπως εκσυγχρονισμός για τον Δήμαρχο είναι η συντήρηση του χλοοτάπητα των γηπέδων;

 Η πραγματικότητα είναι ότι:

 a.  Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να λύσει ή να ξεκαθαρίσει, ούτε το ιδιοκτησιακό των γηπέδων.

 b.  Δεν έχει λάβει σαφή θέση για τη μεταφορά του prokat γυμναστηρίου από την Αθήνα.

 c.   Δεν έχει καταθέσει άποψη αν και πώς μπορούν να αποκτήσουν τα Ιωάννινα, ένα νέο σύγχρονο δημοτικό αθλητικό κέντρο με τέτοιες τις προδιαγραφές, ώστε να φιλοξενούνται πανευρωπαϊκοί ή και παγκόσμιοι αγώνες. 

 

6.  Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Είναι δρομολογημένη η επέκταση του κυνοκομείου ενώ με τις απαραίτητες παρεμβάσεις έχει βελτιωθεί η διαχείριση των αδέσποτων».

 Όντως συμβασιοποιήθηκε προσφάτως η επέκταση του κτιρίου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων. Όμως καμία απολύτως μέριμνα για τη διαχείριση των αδεσπότων δεν υπάρχει και το πρόβλημα παραμένει εντονότατο, κυρίως στην περιοχή του Πανεπιστημίου & Νοσοκομείου, στο Νεοχωρόπουλο αλλά και στα χωριά με ταυτόχρονη καταγραφή ατυχημάτων.

 

7.  Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Η κοινωνική πολιτική αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος για την διετία που πέρασε. Ο Δήμος στάθηκε δίπλα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού ενώ διαχειρίστηκε υποδειγματικά και με διεθνή αναγνώριση το προσφυγικό- μεταναστευτικό».

   Έργα με προδιαγραφές που εξυπηρετούν την απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη κίνηση και διευκολύνουν την καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, είτε δεν έχουν μελετηθεί είτε δεν έχουν σωστές προδιαγραφές είτε μένουν στη μέση.

 ΡΟΜΑ: Έχει γίνει αναλυτική ενημέρωση στις ομάδες των Ρομά για το τί υπηρεσίες προσφέρει το νέο κέντρο; Υπάρχει συστηματική και ειλικρινής επικοινωνία μαζί τους, με στόχο την ομαλή κοινωνική τους ένταξή, και την ενσωμάτωση στην κανονική οικονομία;

 ΑΝΑΠΗΡΙΑ: έχει γίνει προσπάθεια για την αποκατάσταση των οδεύσεων των τυφλών που σήμερα καταλήγουν σε περίπτερα ή φρεάτια;

 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: έχει ληφθεί οποιοασδήποτε μορφής μέριμνα για προσβάσιμη πόλη στο κέντρο της από τους ηλικιωμένους, τις μάνες με τα καροτσάκια, τα άτομα με κινητικές δυσκολίες;

 ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ποιές είναι οι προτάσεις και οι ενέργειες της δημοτικής αρχής για να υπάρξει πραγματική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών στην τοπική κοινωνία;  Ποιες προτάσεις κατατέθηκαν για την εποχική απασχόληση  σε διάφορες υποστηρικτικές εργασίες των προσφύγων με πολιτικό άσυλο, οι οποίοι φιλοξενούνται στα κέντρα της περιοχής μας; Ποιό συγκεκριμένο σχέδιο έχει η δημοτική αρχή, πλην του να απευθύνεται στην αντιπολίτευση αναζητώντας προτάσεις; Στο δε, πολυδιαφημισμένο συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων, η δημοτική αρχή μέχρι και σήμερα δεν έχει καταθέσει ουδεμία ουσιαστική πρόταση για την αντιμετώπιση του προσφυγικού - μεταναστευτικού προκειμένου να συζητηθεί  και στη συνέχεια να προωθηθεί στο Δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: υπάρχει ενημέρωση για θέματα που προέκυψαν απο τον εγκλεισμό λόγω πανδημίας, όπως αυτό της αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας;

 

8.  Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Εν μέσω πανδημίας παρουσίασε σημαντικό πολιτιστικό έργο με εκδηλώσεις σε όλη την έκταση του Δήμου που κορυφώθηκαν το καλοκαίρι».

 Είναι γνωστό ότι: Οι παρέες γράφουν ιστορία. Στην περίπτωσή μας η παρέα της διοίκησης του Πνευματικού κέντρου την περίοδο 2011-2014, επεδίωξε και επέτυχε να αναβαθμιστεί σε παρέα διοίκησης του δήμου για την περίοδο 2019-2023. Προνομιακό λοιπόν το πεδίο άσκησης διοίκησης για τη σημερινή δημοτική αρχή του οργανισμού: Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, των 240 απασχολούμενων – εργαζομένων.

 Τη λειτουργία του οργανισμού αυτού οι δημότες την πλήρωσαν 2 εκατ.€ για το 2020 και για το 2021 και μέχρι σήμερα άλλα 2 εκατ.€. Και βλέπουμε...

 Οι καταστατικοί σκοποί του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων αφορούν τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον.

 ·       Για τον τομέα του Περιβάλλοντος ουδέποτε προβλέφθηκε κάποια αξιομνημόνευτη δράση.

 ·       Για τον τομέα του Πολιτισμού καταγράφονται διάφορες δράσεις, ως λειτουργοί των μουσικών και χορευτικών σχολείων και πάροχοι υπηρεσιών ποικίλων μουσικών και θεατρικών παραστάσεων.

 ·       Για τον τομέα του Αθλητισμού, για το 2021, προβλέφθηκαν δαπάνες:

 i.       20.000€ για τη συντήρηση και επισκευή γηπέδων,

 ii.      5.000€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και εποπτικών μέσων ανοιχτών γηπέδων,

 iii.     10.000€ για έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων, και

 iv.    12.000€ για την Προμήθεια Λιπασμάτων και Σπόρων για τα Γήπεδα.

   Δηλαδή, συνολικά 47.000 €, που αντιστοιχεί στο 1,02% του συνολικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Πνευματικού κέντρου ανέρχεται στα 4,6 εκατ.€ σε ετήσια βάση.

 Σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει για την εξέλιξη της «προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Πνευματικού Κέντρου Ιωαννιτών για την ανάγκη τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών», με συνέπεια να υπάρχει πλήρης άγνοια αν και ποια αθλητικά κέντρα ή εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί και νομιμοποιηθεί και είναι κατάλληλα για πλήρη και κανονική λειτουργία.

 Σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει εάν και πότε θα παραχωρηθούν τα σχολικά γυμναστήρια στους αθλητικούς συλλόγους.

 Σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει αν η Δημοτική Αρχή έχει ασχοληθεί ή ενδιαφερθεί και, εν τέλει, εάν έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων ή σωματείων του Δήμου μας, τα οποία χρήζουν μιας ειδικής αρωγής καθώς επλήγησαν από τις, διαμορφωμένες από την πανδημία, συνθήκες και ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να στηρίξει.

 

9.  Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Η πλατφόρμα novovil παρέχει την δυνατότητα στους πολίτες να στέλνουν άμεσα τα προβλήματα και τα αιτήματά τους στο Δήμο».

 Δυστυχώς, και ενώ η εφαρμογή είναι πραγματικά καλή, δεν υπάρχει το αντίστοιχο banner στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του δήμου για να βοηθηθεί ο πολίτης, να τη βρει άμεσα και να την χρησιμοποιήσει. Με αποτέλεσμα να μην καταγράφονται εύκολα και γρήγορα τα όποια προβλήματα, και εν τέλει να μην βελτιώνεται η καθημερινότητα.

 Επίσης, σκόπιμο είναι η δημοτική αρχή να ασχοληθεί και με αναπροσαρμογή της ιστοσελίδας του δήμου, γιατί είναι δύσχρηστη. Δεν είναι φιλική στον χρήστη. Εκτός και αν αυτό είναι επιδιωκόμενο.

  

10. Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Στήριξε έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις με σειρά μέτρων».

 Όπως έχουμε τονίσει δεκάδες φορές, η δημοτική αρχή δεν έκανε τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο από το να εφαρμόζει και να περιορίζεται στα μέτρα των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης για τον κορωνοϊό.

 

11.Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Μείωσε τα δημοτικά τέλη».

 Τα δημοτικά τέλη για να μην αισθάνονται οι δημότες ότι ο δήμος είναι ένας εισφοροεισπράκτορας και μόνο, πρέπει να συνδέονται με την αναβάθμιση των υπηρεσιών και να τεκμηριώνονται από την παροχή υπηρεσιών προς τον δημότη.

 Σήμερα πληρώνουμε ακριβά και καθαρό δήμο δήμο δεν έχουμε.

 

12.Ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι: «Προχώρησε στην αξιοποίηση των κληροδοτημάτων και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται αμείωτη».

 Σε ποιά αξιοποίηση αναφέρεται ο Δήμαρχος; Στην ενοικίασή τους; Ή στα οφειλόμενα ενοίκια από τα κληροδοτήματα που ανέρχονται σε χιλιάδες €; Το μεγαλύτερο κληροδότημα, αυτό του Ζωγράφειου Οίκου Ευγηρίας παραμένει ακόμη και σήμερα παράρτημα του Γηροκομείου Ζωσιμαδών Ιωαννίνων. Δεν λειτουργεί ανεξάρτητα για την περαιτέρω αξιοποίησή του, όπως είχε υποσχεθεί η δημοτική αρχή. Τα υπόλοιπα ακίνητα του Ζωγράφειου κληροδοτήματος στην Αθήνα πώς αξιοποιούνται;

 

13.Ισχυρίζεται ο δήμαρχος ότι: «Η ΔΕΥΑΙ ξεμπλόκαρε μεγάλα έργα και δρομολόγησε την επέκταση του εργοστασίου βιολογικού καθαρισμού».

 Η ΔΕΥΑΙ δεν έχει καταθέσει, μέχρι σήμερα, στους δημότες:

 ·       Πόσο νερό αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις και πόσο καταναλώνεται πραγματικά.

 ·       Γιατί δεν υποβλήθηκε αίτημα χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Ηπείρου για την  ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού αντλιοστασίου πηγών ΚΡΥΑΣ.

 ·       Γιατί δεν υφίσταται Σχέδιο Ασφάλειας Νερού (Σ.Α.Ν.) για να γνωρίζουμε εάν γίνεται σωστή διαχείριση του αποθέματος νερού με στόχο να μην είναι επικίνδυνο για την υγεία μας.

 ·       Γιατί δεν έχει την ψηφιακή χαρτογράφηση και αποτύπωση όλων των δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης.

 ·       Γιατί δεν προχωρά το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού, παρόλο που έχει υπογραφτεί η σύμβαση με τον ανάδοχο.

 ·       Ποια είναι η σχέση ΔΕΥΑΙ και ΣΥΔΛΙ οικονομικά και τεχνικά.

 

14.Ισχυρίζεται ο δήμαρχος ότι: «Αξιοποιήθηκαν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι πόροι του ΕΣΠΑ και μεγάλες παρεμβάσεις όπως το Πάρκο Πολιτισμού και το Κέντρο για το Παιδί είναι στο στάδιο της υλοποίησης. Ο Δήμος αναμένει τις εγκρίσεις μιας σειράς έργων από το πρόγραμμα «Τρίτσης» για το οποίο το Υπουργείο θα πρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες».

 Ποιά είναι όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν;

 Απεναντίας, έχασαν πολύτιμους πόρους από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα για έργα χρήσιμα για τον Δήμο μας, λόγω της απραξίας τους.

 ·       Έχασε δεσμευμένους πόρους από το ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2021 («πλατεία Πύρρου»,  «ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ή οδικού και αστικού φωτισμού», «ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την περιοχή "Μάτσικας")

 ·       Έχασε πόρους από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ύψους 5,5 εκατ. € γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε το έργο της «ανάπλασης της Πλατείας Πύρρου» από το ΠΕΠ Ηπείρου.

 ·       Έχασε πόρους από το Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση προκηρύξεων και  διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών (π.χ. πλατεία Χατζή) και για σύνθετες αστικές αναπλάσεις και παρεμβάσεις σε αστικούς χώρους (π.χ. πλατείες κοινοτήτων).

 ·       Στην  περίπτωση, που για το τρέχον οραματικό και εμβληματικό έργο (γιατί ανά τετράμηνο ο χαρακτηρισμός αυτός συνοδεύει και διαφορετικό έργο) της Δημοτικής Αρχής, το Πάρκο Πυρσινέλλα, δεν κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο  Ταμείο Ανάκαμψης, που να διαθέτει πληρότητα μελετών σε επίπεδο εφαρμογής, είναι πολύ πιθανό να χαθεί και αυτή η περίπτωση χρηματοδότησης. Το ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτεί μερεμέτια, παρά μόνο ολοκληρωμένες προτάσεις. Ξανακάνω δε, στο σημείο αυτό μία υπόμνηση ή πρόταση: Να μελετηθεί τώρα και να συμπεριληφθεί στο φάκελο του έργου, τουλάχιστον η λειτουργική του διασύνδεση με την πόλη πέραν της χρήσης της εθνικής οδού. (π.χ. πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος κτλ).

 ·       Ας ελπίσουμε να μην χαθούν πόροι και από το ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ λόγω του περιορισμένου προϋπολογισμού του και εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης που επέδειξε η δημοτική αρχή για την υποβολή των προτάσεών της. Βεβαίως η ελαστικότητα στην πληρότητα των προτάσεων κατά τη φάση της υποβολής τους, αφήνει κάποιες χαραμάδες αισιοδοξίας ανοικτές και

 ·       Ας ελπίσουμε να μην χαθούν πόροι και από το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας για τα δημοτικά κτίρια, πρόγραμμα για το οποίο η παράταξή μας, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε ενημερώσει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και είχε καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση.

   

Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω 2 αναφορές του Δημάρχου.

 1.     Είπε ότι: «οι συνθήκες της διετίας δεν ήταν ευνοϊκές. Το εκλογικό σύστημα δεν επέτρεψε την άσκηση εξουσίας σε πολλά επίπεδα ενώ η πανδημία ανέτρεψε όλες τις προτεραιότητες. Δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από τις δυσκολίες και αναλαμβάνω όλη την ευθύνη για τις ανεπάρκειες και τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν»

 Αναλήθεια 1η σχετικά με την πανδημία: Ναι. Είναι γεγονός ότι όλη η αθρωποτητα έζησε μία πρωτόγνωρη κατάσταση με την πανδημία. Οι άλλοι δήμοι, όμως, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της καραντίνας κατά την οποία ούτε πεζός ούτε όχημα κυκλοφορούσε, οργάνωσαν, προγραμμάτισαν και υλοποίησαν εργασίες που αφορούν την καθημερινότητα. Οδοστρωσίες, συντηρήσεις, πλύσεις και απολυμάνσεις, κλαδέματα, κλπ. Η δημοτική αρχή των Ιωαννίνων που είχε εξαφανιστεί; Συνεπώς, ας μην ισχυριζεται ο Δήμαρχος ότι του φταίει η πανδημία που έμεινε άπραγη η δημοτική αρχή 2 ολόκληρα χρόνια.  

  Αναλήθεια 2η σχετικά με το εκλογικό σύστημα: όλα τα έργα, οι προμήθειες, οι παρεμβάσεις, οι αναθέσεις εγκρίνονται, με ή χωρίς την ψήφο της αντιπολίτευσης. Γιατί; Γιατί πολύ απλά τόσο στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων του δήμου, όσο και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αλλά κυρίως στην Οικονομική Επιτροπή η μειοψηφία της σύμπραξης της δημοτικής αρχής έχει την πλειοψηφία. Συνεπώς, ας μην ισχυρίζεται ο Δήμαρχος ότι του φταίει η αντιπολίτευση  για τις όποιες καθυστερήσεις, γιατί και διαφορετική άποψη να καταθέσει  αυτή, τα θέματα εγκρίνονται όλα.

  Βέβαια, ο πρόσφατος απολογισμός της δημοτικής αρχής σηματοδοτεί, κατά κάποιον τρόπο, και «επιστροφή στο ρεαλισμό», αφού πριν 4 μήνες στον αντίστοιχο απολογισμό του πρώτου 20μήνου χρησιμοποιήθηκαν 3.601 λέξεις!

 

2.     Δήλωσε ότι: «Μπορούμε όλοι μαζί καλύτερα και περισσότερα».

 

Είχαμε τονίσει και το Δεκέμβριο του 2019 (με αφορμή την τότε επίκαιρη δήλωση του δημάρχου: «Και αν χρειαστεί, θα επιμείνουμε και την επόμενη τετραετία. Και όλοι μαζί».), ότι είναι αναμενόμενη η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές της σύμπραξης που -διοικώντας τον δήμο- αντιλήφθηκε, ότι, τις συνιστώσες της, τις ενώνουν πολλά που δεν τα είχαν αντιληφθεί πριν τον Μάιο του 2019.

 Πλην, όμως αυτά τα συνεκτικά στοιχεία δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες.

 Ίσως να είναι περιττό για κάποιους.

 

  Εν κατακλείδι, η κλεψύδρα αδειάζει.

 Οι δημότες έχουν κουραστεί να ακούν τα ίδια και τα ίδια από τους ίδιους.

 Η Νέα Εποχή δεν ήλθε, ούτε φαίνεται στον ορίζοντα.

 Η πυξίδα της ελπίδας για την αλλαγή της εικόνας και της λειτουργίας του Δήμου, δείχνει άλλες συντεταγμένες.

 

Κυρίες και Κύριοι,

 σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχαριστώ, ιδιαιτέρως για μιά ακόμη φορά, τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου και Δήμαρχο Δωδώνης, Χρήστο Ντακαλέτση, για την παραχώρηση των γραφείων της ΠΕΔ Ηπείρου, ώστε να φιλοξενηθεί η σημερινή συνέντευξη.

 

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.

 Να είναι υγιή και να παρακολουθήσουν τα φετινά μαθήματα χωρίς προβλήματα και χωρίς τις περσινές δυσχέρειες.

 Εύχομαι στους γονείς και εκπαιδευτικούς υγεία, δύναμη και χαμόγελο.

 

Σχετικά με τον ισχυρισμό του δημάρχου (σημείο 2 συνέντευξης τύπου): «Υλοποιείται η πλειοψηφία των έργων του εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος»

   

1. Για το 2020 (Σύμφωνα με την ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2020)

 a.  Έργα για το σύνολο του δήμου:

  Απορρόφηση /Υλοποίηση δηλ. (Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος): 8,52%

 b. Μελέτες για το σύνολο του δήμου:

 Απορρόφηση /Υλοποίηση δηλ. (Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος): 28,52%

   

Κωδικός

Λογαριασμού

Περιγραφή

Εγκεκριμένος

Αναμορφώσεις Σύνολο

Διαμορφωμένος Σύνολο

Πληρωθέντα Σύνολο

Απορρόφηση /

Υλοποίηση

(Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος)

73

ΕΡΓΑ

25.146.153,55

4.136.038,21

29.282.191,76

2.494.909,38

8,52%

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3.068.263,75

762.549,45

3.830.813,20

1.092.540,62

28,52%

 

   

2.  Για το 2021, έως 31.07.2021 (Σύμφωνα με τον Απολογισμό Εξόδων, ΑΔΑ: 9ΙΛ9ΩΕΩ-ΥΕΓ)

 a. Έργα για το σύνολο του δήμου:

    Απορρόφηση /Υλοποίηση δηλ. (Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος): 3,84% 

    

 

2/βάθμιος Κωδικός Λογαριασμού

Περιγραφή Σύνολο

3/βάθμιος Κωδικός Λογαριασμού

ΕΡΓΑ

Διαμορφωμένος Σύνολο

Πληρωθέντα Σύνολο

Απορρόφηση /

Υλοποίηση

(Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος)

02.15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.15.73

1.772.922,89

0,00

0,00%

02.20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

02.20.73

1.541.081,23

15.867,32

12,24%

02.30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

02.30.73

7.540.992,25

676.910,29

8,98%

02.60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.60.73

4.308.136,31

311.254,24

7,22%

02.61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.61.73

600.000,00

0,00

0,00%

02.62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.62.73

2.704.429,82

226.301,92

8,37%

02.64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.64.73

20.864.646,50

304.927,64

1,46%

02.69

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.69.73

641.953,64

0,00

0,00%

Σύνολα

39.974.162,64

1.535.261,41

3,84%

 

 

 

b. Μελέτες για το σύνολο του δήμου:

 

Απορρόφηση /Υλοποίηση δηλ. (Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος): 10,63%

 

 

 

2/βάθμιος Κωδικός Λογαριασμού

Περιγραφή Σύνολο

3/βάθμιος Κωδικός Λογαριασμού

ΜΕΛΕΤΕΣ

Διαμορφωμένος Σύνολο

Πληρωθέντα Σύνολο

Απορρόφηση /

Υλοποίηση

(Πληρωθέντα / Διαμορφωμένος)

02.15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.15.74

44.360,00

6.900,00

15,55%

02.20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

02.20.74

29.439,40

0,00

0,00%

02.30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

02.30.74

296.897,93

3.478,26

1,17%

02.40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

02.40.74

1.747.019,73

261.855,48

14,99%

02.45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

02.45.74

10.000,00

0,00

0,00%

02.60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.60.74

260.400,00

0,00

0,00%

02.64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

02.64.74

173.050,00

0,00

0,00%

Σύνολα

2.561.167,06

272.233,74

10,60%