Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.07.2021.

  

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ:

 ioannina2023Ζήτηση ενημέρωσης σχετικά με το 7ο θέμα της Οικονομικής επιτροπής της 13.07.2021 «Έγκριση παράτασης της σύμβασης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες συμβούλου για την βελτίωση & εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών»

 Με αφορμή την έγκριση της παράτασης της σύμβασης του Συμβούλου για τη βελτίωση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

 Α. για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, μέχρι σήμερα, η Ομάδα Έργου που συγκροτήσατε στις 17 Οκτωβρίου 2019, για τη μελέτη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου,

 Β. να μας καταθέσετε τις προτάσεις της για τη βελτίωση του Τοπικού Σχεδίου,

 Γ. να μας ενημερώσετε εάν διαφέρει και σε ποιά συγκεκριμένα σημεία το αντικείμενο της ομάδας αυτής που συγκροτήσατε με εκείνο του Συμβούλου και

 Δ. εν τέλει εαν πρέπει να αναμένουμε άλλο παραδοτέο από τον Σύμβουλο και άλλο από την Ομάδα Έργου ή απλά πήρε τόσο χρόνο (σχεδόν 2 χρόνια) για να αντιληφθεί η Ομάδα Έργου ότι χρειάζεται τον Σύμβουλο για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 Τέλος, όταν κατατεθεί από τον σύμβουλο το επικαιροποιημένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου και πριν εγκριθεί, παρακαλούμε να το προωθήσετε και σε μας για να ενημερωθούμε σχετικά και θεωρούμε σκόπιμο να προγραμματίσετε μία παρουσίαση του Σχεδίου για να αντιληφθούμε τί ακριβώς αλλάζει σε σχέση με το εγκεκριμένο.