gine melos youtube live

 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.07.2021.

   ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ.: Καθορισμός χρήσης χώρου λειτουργίας διαπολιτισμικών δράσεων και δομών και όρων δόμησης στο ΟΤ 160 του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων.  {ακίνητο ΚΑΝΔΗΛΑ}

 

 210715 KANDHLA 1Η παράταξή μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, σχετικά με την ανακατασκευή του ακινήτου Κανδηλά και τη χρήση του ως (Δια)πολιτισμικό Κέντρο,  τόσο τον Δεκέμβριο του 2020 στην Οικονομική Επιτροπή όσο και τον Ιανουάριο του 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο, τάχθηκε υπέρ της ανακατασκευής και αξιοποίησης του ακινήτου πλην όμως διαφώνησε με την, προτεινόμενη από τη δημοτική αρχή, χρήση του ως ενός ακόμη (Δια)πολιτισμικού Κέντρου, καθότι η προτεινόμενη αυτή χρήση δεν ήταν συμβατή με τον χαρακτήρα και τις, ήδη, εγκαταστημένες λειτουργίες στην κεντρική αυτή περιοχή της πόλης μας. Επειδή δε, το ακίνητο γειτνιάζει με το λαογραφικό μουσείο Κ.Φρόντζου, είχαμε προτείνει να χωροθετηθεί στο ακίνητο Κανδηλά το παράρτημα του Πολεμικού Μουσείου.

 Η δημοτική αρχή, σήμερα, σχεδόν 8 μήνες μετά την πρώτη σχετική απόφαση, και έχοντας δημοπρατήσει και την ανακατασκευή του κτιρίου, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει η υλοποίηση της ιδέας της, γιατί λείπει ένα ουσιαστικό στοιχείο. Δεν είναι επιτρεπτή η προτεινόμενη χρήση στο ισχύον σχέδιο πόλης!

 Συμπεράσματα:

 1.   Ο μόνος σχεδιασμός της δημοτικής αρχής που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα είναι αυτός που σχετίζεται με το ποιος φωτογράφος και cameraman θα βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο, την κατάλληλη στιγμή για να ληφθεί ένα πολυπόθητο instantané.

 2.   Τα θέματα (μικρά και μεγάλα) που είναι κρίσιμα είτε για την εξέλιξη του δήμου, είτε για την καθημερινότητα των πολιτών, αντιμετωπίζονται χωρίς τη στοιχειώδη οργάνωση. Άλλοτε δεν έχει εξεταστεί το χωροτακτικό (ακίνητο Κανδηλά), άλλοτε το ιδιοκτησιακό (ΚΕΠΑΒΙ), άλλοτε το αδειοδοτικό (κυκλικοί κόμβοι), άλλοτε το τεχνικά εφικτό (LED), άλλοτε το χρηματοδοτικό (Πάρκο Πυρσινέλλα).

 3.   Για το συζητούμενο θέμα, υπάρχει σύγχυση τι προσπαθούμε να κάνουμε:

 a.   Υπάρχει ανάγκη για 2ο (δια)πολιτισμικό κέντρο στο κέντρο της πόλης;

 b.   Υπάρχει καταγεγραμμένη και αιτιολογημένη ζήτηση τέτοιας υποδομής;

 c.   ή επειδή υπάρχει ένα ακίνητο διαθέσιμο, προσφεύγουμε σε μία πεπατημένη λύση, έτσι για να τονώσουμε και το καλλιεργούμενο profile του δήμου για το success story στη διαχείριση του μεταναστευτικού;

210715 KANDHLA 2 4.   Στην περίπτωση που υπήρχε πραγματικά η ανάγκη της δημιουργίας ενός τέτοιου κέντρου, γιατί δεν έγινε μία ενδελεχής καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση όλων των χώρων του ΓΠΣ στους οποίους θα μπορούσαν να χωροθετηθούν τέτοιες χρήσεις (χώροι λειτουργίας διαπολιτισμικών και κοινωνικών δράσεων και δομών), αφού στην εισήγηση αναφέρεται ότι «όταν θεσμοθετούνταν το ΓΠΣ η πραγματικότητα της κοινωνίας μας ήταν διαφορετική και κατά συνέπεια διαφορετικές και οι ανάγκες της»;

 5.   Η δημοτική αρχή λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά στο πώς διαχειρίζεται τα πολεοδομικά αιτήματα δημοτών και φορέων, αφού άλλα εισάγονται προς συζήτηση για έγκριση ή μη και άλλα όχι, με την αιτιολογία ότι αναμένουμε την ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ. ή Τ.Χ.Σ.) του Δήμου. Κατά την άποψή μας, πρέπει σήμερα να καταλήξουμε για το πώς θα αντιμετωπίζουμε, ενιαία, ισότιμα και δίκαια όλα τα σχετικά θέματα. Δηλαδή, είτε θα παραμείνουν όλα σε εκκρεμότητα μέχρις ότου υπάρξει το Τ.Π.Σ. του Δήμου είτε θα εξετάζονται και θα τυχαίνουν έγκρισης ή μη, χωρίς καμία δέσμευση από το μελλοντικό Τ.Π.Σ.

  Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, η παράταξή μας καταψηφίζει την τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο ΟΤ 160 και στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία με καθορισμό χρήσης «χώρος λειτουργίας διαπολιτισμικών & κοινωνικών δράσεων και δομών».