gine melos youtube live

  ioannina2023 Στο δημοτικό συμβούλιο της 23ης Ιουνίου, η παράταξή μας κατέθεσε τις απόψεις της, τόσο σε θέματα ημερήσιας διάταξης όσο και εκτός αυτής, συνοπτικά δε, παρατίθενται ως ακολούθως:

 I.    Κατάθεση απόψεων προ ημερησίας διατάξεως.

 1. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: στη Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας, στο ΚΕΠΑΒΙ, στη Δομπόλη ή πουθενά;

 ·       Η ανέγερση ενός σύγχρονου δημαρχιακού καταστήματος, που θα καλύπτει όλες τις κτιριακές ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών και επιχειρήσεων του δήμου είναι αποδεκτό από όλους ως αναγκαία.

 ·       Από το 2004 η θέση του νέου Δημαρχείου προσδιορίστηκε από διαφορετικές δημοτικές αρχές είτε στη Λαϊκή Αγορά Αγ. Μαρίνας, είτε στο ΚΕΠΑΒΙ, είτε στο Παλιό Πανεπιστήμιο.

 ·       Μετά την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΠΑΒΙ ΑΕ να μην παραχωρηθεί τμήμα του κτιρίου για τις ανάγκες του νέου Δημαρχείου, σήμερα, φαίνεται ότι είμαστε στο σημείο μηδέν.

 ·       Με τα δεδομένα αυτά, ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή να μας χορηγηθεί αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΠΑΒΙ ΑΕ, στην οποία καταγράφτηκε η αρνητική εξέλιξη από την πλειοψηφία, καθώς και να καταθέσει στο σώμα τις προθέσεις της επί του θέματος αυτού.

 2. Πράξη Εφαρμογής Δροσιά-Πεντέλη-Ζευγάρια-Τσιφλικόπουλο: Ο Βασίλης Κοσμάς κατέθεσε ερώτηση σχετικά για την εξέλιξη των διαδικασιών ολοκλήρωσης της Πράξης Εφαρμογής και ζήτησε να επισπευστεί η διαδικασία προς όφελος των συνδημοτών. 

 3. Παιδικές χαρές: Ο Γιώργος Λαδιάς κατέθεσε τον προβληματισμό του, καθώς από τις 74 επίσημα καταγεγραμμένες παιδικές χαρές στα όρια του Δήμου μόνο οι 40 θα είναι πιστοποιημένες, αναφορικά με τις προδιαγραφές της κατασκευής τους και τους όρους ασφάλειας, όταν θα παραληφθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ζητήθηκε από τη δημοτική αρχή να προβεί σε συνολική ρύθμιση του θέματος.

 4. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε. Περάματος και τον αποχαρακτηρισμό των οικισμών της Δ.Ε. Περάματος ως παραδοσιακούς από το Π.Δ. Ζαγορίου: Ο Γιώργος Λαδιάς, αφού κατέθεσε τα μέχρι σήμερα δεδομένα και στοιχεία της σχετικής αλληλογραφίας για το κρίσιμο αυτό θέμα, και με δεδομένο ότι ο Δήμος καθίσταται αποκλειστικά αρμόδιος για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, ζήτησε την ένταξη της σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Περάματος σε άμεση προτεραιότητα.

 5. Πνευματικό Κέντρο Κρύας: Ο Γιώργος Λαδιάς κατέθεσε ερώτηση για τις προθέσεις της δημοτικής αρχής αναφορικά με την αξιοποίηση τόσο του Πνευματικού Κέντρου Κρύας όσο του ακινήτου ιδιοκτησίας οικογένειας Λιάπα το οποίο έχει παραχωρηθεί στον Δήμο.

 

II.    Κατάθεση θέσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Σχετικά με την εκχώρηση έκτασης για την ίδρυση Μελισσοκομικού Πάρκου στους Λιγγιάδες:

 ·       Η παράταξή μας είναι θετική σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη και την εναρμόνιση του πρωτογενή τομέα με τα τρέχοντα διεθνή δεδομένα, αλλά με όρους και προϋποθέσεις.

 ·       Για τον λόγο αυτόν ζητήσαμε στην κατ’ αρχήν θετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί του θέματος να συμπεριληφθεί ο όρος να προσκομιστούν όλες οι απαιτούμενες μελέτες στα επόμενα αδειοδοτικά στάδια από τα όργανα του δήμου, ώστε να λάβει πλήρη γνώση το δημοτικό συμβούλιο για το ποιές υποδομές θα δημιουργηθούν, εάν δημιουργουνται προβλήματα στο ζωϊκό κεφάλαιο που βόσκει σε γειτνιάζουσες εκτάσεις, κλπ.

 ·       Δηλαδή να προσκομιστούν τα βασικά και κρίσιμα στοιχεία του φακέλου της επιχειρηματικής αυτής προσπάθειας.

 2. Σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου στη «ΣΧΕΔΙΑ»:

 ·       Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ιωαννίνων «ΣΧΕΔΙΑ» είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που διοικείται από εκπροσώπους διαφόρων φορέων και λειτουργεί σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέχρι σήμερα ο επί σειρά ετών εκπρόσωπος του Δήμου Κος Στέφανος Τζιμογιάννης, και ως πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου, ανταποκρίθηκε με επάρκεια και επιτυχημένα, στις ανάγκες της διοίκησης της εταιρείας, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και απαίτηση επιχειρησιακής φύσεως.

 ·       Ο εκπρόσωπος του δήμου πρέπει να έχει εμπειρία στη διοίκηση ενός εταιρικού οργανισμού και να διαθέτει αρκετό χρόνο ώστε να ασχολείται συστηματικά και εντατικά με τα θέματα του Κέντρου. Να επιτυγχάνει σύγκλιση των απόψεων και να μεταφέρει στην εταιρεία τη γενικότερη κοινωνική ανάδραση επί των δραστηριοτήτων της.

 ·       H δημοτική αρχή έπρεπε να έχει ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα και να προτείνει έναν εκπρόσωπο με τις παραπάνω –αν όχι και με περισσότερες- προδιαγραφές. Όμως, δεν το έκανε υπό τον φόβο μιας δυσμενούς, για την επιλογή της, ψηφοφορίας. Επέλεξε την εύκολη λύση. Να προτείνει έναν δημοτικό σύμβουλο μιας άλλης παράταξης ώστε να υπάρξει και η απαιτούμενη πλειοψηφία.

Δεδομένου, ότι η διαδικασία εξελίχτηκε με τρόπο τέτοιον ώστε να προφυλαχθούν από τυχόν αδιέξοδα οι παρατάξεις του Δημάρχου και της μείζονος αντιπολίτευσης, και όχι με κύρια στόχευση να βοηθηθεί η εταιρεία να ξεπεράσει το σκόπελο που έχει συναντήσει την περίοδο αυτή και να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, η παράταξή μας ψήφισε ΛΕΥΚΟ.