Στις 04.09.2020, από σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου, ενημερωθήκαμε ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας, η οποία παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών.  

Επειδή επί του θέματος, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. 20.9.10 kat sxolikaΣτις 31.07.2020, δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ Β 3156/2020).
 2. Είναι ανοικτή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / GR-Energy, που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ.
 3. Ο Δήμος:

a.  διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ).

b.  έχει σε εξέλιξη τη σύμβαση «Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του», με αντικείμενο μόνον τα παρακάτω πέντε κτίρια:

 • Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
 • 1ο ΛΥΚΕΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας)
 • 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας)  
 • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας)
 • 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας) και προσφάτως,

c.   ανέθεσε προσφάτως, την «Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας Δήμου Ιωαννιτών».

20.9.10 kat dimotikesΠροτείνουμε:

 1. Να αξιοποιηθεί η προαναφερόμενη πρόσκληση του ΚΑΠΕ με την υποβολή προτάσεων για όποιες επιλέξιμες περιπτώσεις έργων υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες.
 2. Να εναρμονίσει η Δημοτική Αρχή, όλα τα παραδοτέα των υπό εξέλιξη συμβάσεων, με τις προδιαγραφές του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, ώστε να είναι πλήρως και άμεσα χρήσιμα και αξιοποιήσιμα.
 3. III. Να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τις μελέτες ωρίμανσης έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης όλων των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΙ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ ή του προγράμματος «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ» του Ε.Π. «Ήπειρος» της Περιφέρειας Ηπείρου.