gine melos youtube live

 20.12.02 filippos euaggelouΣτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 28ης Ιουλίου, ο εκπρόσωπος της παράταξής μας Φίλιππος Ευαγγέλου, σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δ. Ιωαννιτών, κατέθεσε και πρότεινε τα ακόλουθα:

 «Μολονότι ο νομοθέτης προβλέπει ότι το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α' Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά το σύνολο των συνδημοτών μας σε επίπεδο ποιότητας ζωής, σε επίπεδο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς επίσης και σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας για κάθε οικογένεια αφού σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη. Για αυτούς του λόγους, σας προτείνουμε να παραπεμφθεί για συζήτηση - διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να υπάρξει διαλογική συζήτηση από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις – τροποποιήσεις και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών».

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επέμενε αρχικά στην τυπική διαδικασία, τονίζοντας ότι η έγκριση του ΤΣΔΑ υλοποιείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μάλιστα σε αυστηρά χρονικά όρια μέχρι 31/07/21. Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Ευαγγέλου και καθώς το θέμα αυτό η παράταξή μας το είχε θέσει και ως προ ημερήσιας διάταξης θέμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 14-07-2021, αποδέχτηκε να φέρει το θέμα σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  

 Ο κ. Ευαγγέλου, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο, τόνισε ότι η παράταξή μας υπερθεματίζει για την επικαιροποίηση του ΤΣΔΑ, επισημαίνοντας, όμως, ότι ο τρόπος με τον οποίον εισάγονται τα θέματα προς συζήτηση, σε όλα τα όργανα του δήμου, παραμένει πρόχειρος και όχι σοβαρός. Σημείωσε δε, ότι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να είχε προηγηθεί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής διαβούλευσης τόσο μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της κοινωνίας γενικότερα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

 

Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται…

 ioannina2023Επαναφέρει η δημοτική αρχή στην επικαιρότητα, το χειρισμό που τήρησε σχετικά με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σόρος προς τον ΟΚΠΑΠΑ, με αφορμή τη λευκή ψήφο της παράταξής μας κατά τη συζήτηση του απολογισμού του οργανισμού αυτού.

 Οι απόψεις της παράταξής μας για το θέμα είναι δημοσιοποιημένες από τις 27.03.2020, όταν και απευθύναμε σχετικό έγγραφο στον Δήμαρχο ζητώντας εξηγήσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συγκεκριμένη δωρεά.

 Η παράταξή μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 είναι υπέρ των δωρεών από τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως για σκοπούς όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και γενικότερα δωρεές και χορηγίες που εξυπηρετούν την λειτουργία της εκπαίδευσης και προάγουν τις τέχνες και τον αθλητισμό, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση να τηρούνται πλήρως όλες οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα.

 Τέλος, η δημοτική αρχή είναι σκόπιμο αντί να συνεχίζει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση να κινητοποιείται και να ασχολείται με επίκαιρα και τρέχοντα θέματα, όπως το να δηλώσει ενεργό συμμετοχή στο «Δίκτυο πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες» που ίδρυσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

 Στόχος του Δικτύου η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών οργανισμών για την παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Χθες, στην πρώτη συνάντηση του Δικτύου, συμμετείχαν ήδη 32 δήμοι της χώρας. Ο Δήμος Ιωαννιτών;

 

 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 20.07.2021

 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ»

  

led ioanninaΠρο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η παράταξη «Ιωάννινα_2023» απηύθυνε επιστολή στη δημοτική αρχή και συγκεκριμένα στον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φ. Βάββα και τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Γ. Αρλέτο, με την οποία ζήτησε να κατατεθεί εγγράφως από τη δημοτική αρχή συγκριτικός πίνακας στον οποίο να εμφανίζονται λεπτομερώς και σε αντιπαραβολή, όλα τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν ή αφαιρέθηκαν στα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, προ και μετά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναφορικά με το έργο αναβάθμισης του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών.

 H δημοτική αρχή, μας απάντησε με την επιστολή: 2021-71692_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Είναι προφανές ότι η δημοτική αρχή, παρότι της δόθηκε για μία ακόμη φορά η ευκαιρία, δεν ασχολήθηκε σοβαρά και υπεύθυνα ως κύριος του έργου, με το έργο.

Ούτε o ακριβής προσδιορισμός του τεχνικού αντικειμένου αποτυπώνεται, ούτε και το οικονομικό αντικείμενο του έργου τεκμηριώνεται. 

H παράταξή μας «Ιωάννινα_2023» απείχε από τη συζήτηση του θέματος.