gine melos youtube live

DS tk 211014 Κυρίες και Κύριοι,

 Σήμερα, συζητάμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2022, στην κατάρτιση του οποίου καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια και πάλι για να καλυφθούν τα προβλήματα, να εξωραϊστεί η ελαττωματική παραγωγικότητα και να παρουσιαστούν αυξημένα ποσά, ώστε να προκληθεί και πάλι έντεχνα η εντύπωση μιας παραγωγικής θητείας για τη δημοτική αρχή.

 Δυστυχώς, τα πραγματικά δεδομένα, είναι διαφορετικά και η αποτύπωσή τους δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί σε συνθηματολογία. Είναι απαραίτητο για την γνώση του δημότη να καταγράφεται αναλυτικά και τεκμηρειωμένα.

 Σχετικά με τα συμβασιοποιημένα έργα:

 Ο προϋπολογισμός τους για το 2022 που αποτυπώνεται στην εισήγηση είναι διπλάσιος από αυτόν του 2021 και ανέρχεται στα 25,8εκατ.€ περίπου. Όμως:

 1.    με την αφαίρεση των ποσών που αφορούν τα έργα με βεβαίωση περαίωσης (με Π/Υ μελέτης 3,6 εκατ.€ περίπου), δηλαδή τα τελειωμένα και χωρίς προϋπολογισμό πλέον έργα, τα οποία δεν έχουν καμία θέση για αναφορά, το ποσό μειώνεται στα 22,2 εκατ. €.

 2.    ακόμη, ως προϋπολογισμός αναφέρεται ο προϋπολογισμός μελέτης κάθε έργου και όχι ο συμβατικός προϋπολογισμός. Δεδομένου δε, ότι μεσοσταθμικά οι εκπτώσεις στα έργα του Δήμου ανέρχονται σε ποσοστό 46%, αντί των 22,2 εκατ.€ όπως αναφέρεται, στην πραγματικότητα εκτελούνται έργα μόλις 12 εκατ.€ και

 3.    επιπλέον, εντέχνως παραβλέπεται η αναφορά στην «Απορρόφηση» κάθε έργου, από την οποία θα γινόταν αντιληπτή η εξέλιξη της υλοποίησης κάθε έργου.

 Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε και το σώμα και τους δημότες, αφού η διοίκηση του Δήμου δεν φαίνεται να έχει τέτοια πρόθεση, ότι η «Απορρόφηση»:

 a.  για το έτος 2020 και σύμφωνα με την «Ανακεφαλαίωση απολογισμού εξόδων από 01.01.2020 έως 31.12.2020», ανήλθε στο 8,52% για τα εργα και στο 28,52% για τις μελέτες, και 

b.  για τα 2 πρώτα τετράμηνα του 2021 και σύμφωνα με την «Εκτέλεση Προυπολογισμού έως 31.08.2021» στο 5,57% για τα έργα και στο 14,23% για τις μελέτες.

 Σχετικά με τα έργα σε φάση δημοπράτησης:

 Στα έργα αυτά, περιλαμβάνεται και η Βογιάννου Γενημματά προϋπολογισμού 24,8 εκατ.€. Συνεπώς, εάν εξαιρεθεί αυτό -το ένα και μοναδικό μεγάλο έργο που πασχίζει η δημοτική αρχή να συμβασιοποιήσει εδώ και 2 χρόνια, και δεν μπορεί ακόμη- όλα τα υπόλοιπα έργα αθροίζουν στο ποσό των 14,8 εκατ.€, λίγο μικρότερο από εκείνο του 2021 κατά 1,5 εκατ.€.

 Σχετικά με τα έργα σε φάση μελέτης και τα νέα έργα:

 Ο προϋπολογισμός τους για το 2022 που αποτυπώνεται στην εισήγηση είναι σχεδόν ο ίδιος με αυτόν του 2021 και ανέρχεται στα 42 εκατ.€ περίπου. Εμπεριέχονται, όμως, έργα τα οποία έχουν μεν υποβληθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά δεν έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ.€ περίπου. Αυτό παρατηρείται για πρώτη φορά και στο σημείο αυτό αναρωτιόμαστε εάν αυτά θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του 2022.

 Η πραγματικότητα κύριοι της δημοτικής αρχής είναι σκληρή και επειδή για το συγκεκριμένο θέμα αποτυπώνεται μόνο με αριθμούς και όχι με φωτογραφίες, δεν κρύβεται.

 Τα νέα έργα αφορούν σε μικροπαρεμβάσεις οδοστρωσίας, πεζοδρομίων, κλπ.  Θα τολμούσαμε να πούμε ότι, σήμερα και στο ήμισυ της θητείας της δημοτικής αρχής, και για πρώτη φορά καταγράφεται ένας προσανατολισμός σε έναν τουλάχιστον τομέα. Σε αυτόν του να τρέξουμε να προλάβουμε καμία μικροεξυπηρέτηση, κυρίως στις Δημοτικές Ενότητες Ανατολής και Παμβώτιδας, τουλάχιστον, καθώς πλησιάζουν και οι εκλογές. 

 Είναι προφανές σε όλους, ότι είναι ανώφελο να δημιουργούνται προσδοκίες για παραγωγή έργου που θα αφήσει κάποιο ίχνος της δημοτικής αυτής θητείας.

 Κυρίες και Κύριοι,

 Έχουν χαθεί πολλά κονδύλια και έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος. Γιατί; Γιατί η πολιτική διοίκηση του Δήμου δεν έχει ούτε ολοκληρωμένο σχεδιασμό ούτε διαχειριστική επάρκεια. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ συνοπτικά σε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα.

 1.  Για τον οδικό άξονα Βογιάνου – Γενημματά αναφέρθηκα παραπάνω. Πλην όμως προκύπτει συσχετισμός του έργου αυτού με την χωροθέτηση του μεταφερόμενου -από το Ελληνικό- μεταλλικού κτιρίου, ειδικά αν η περιοχή της εγκατάστασης του είναι το Πανηπειρωτικό στάδιο. Είναι δεδομένο ότι ο δήμος εμπλέκεται και μάλιστα κατά καίριο και κρίσιμο τρόπο σε ολόκληρη της διαδικασία, για αυτό είναι καιρός να μας δώσετε ορισμένες εξηγήσεις και πληροφορίες για το τι γνωρίζετε και θα πώς θα χειριστείτε τα, σχετικά με την μεταφορά αυτή, θέματα (αδειοδοτήσεις, παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων, κυκλοφοριακές συνδέσεις, συνδέσεις με ΟΚΩ διαχείρισης δήμου κτλ). Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, η «καυτή» πατάτα θα περάσει από τα χέρια μας.

 2.  Ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία παραλίμνιας περιοχής από την είσοδο της Δ.Κ. Περάματος έως την περιοχή "Μάτσικας": Και αυτό το έργο αυτό, προφανώς, βρίσκεται σε διοικητική ωρίμανση υπό τον έλεγχο «μερίδας πολιτών». Στις 02.12.2020, ένα χρόνο πριν, καταθέσαμε τον προβληματισμό μας για την παύση της κινητικότητας της δημοτικής αρχής για την υλοποίηση του έργου αυτού. Η δημοτική αρχή μας απάντησε ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα γραφειοκρατικής φύσεως. Αναρωτιόμαστε έαν σήμερα έχετε λύσει τα προβλήματα αυτά, καθώς το εργο αυτό αποτελεί τμήμα του έργου που εξήγγειλε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του ο αρμόδιος υπουργός στα Ιωάννινα και αφορά τον ποδηλατόδρομο-πεζόδρομο περιμετρικά της Λίμνης. Βεβαίως η προώθηση προς υλοποίηση αυτού-καθαυτού του έργου του περιμετρικού ποδηλατόδρομου αφορά μία πολύ θετική εξέλιξη, που πρέπει να πιστωθεί στην Περιφέρεια και στον αρμόδιο υπουργό.

 3.  Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων: Εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πλαίσιο στις 13.07.2017 και από τότε παραμένει σε «φάση μελέτης». Κανείς δεν γνωρίζει σήμερα το χρονοδιάγραμμα παράδοσης μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων καθώς και εκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 4.  Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών: αγνοείται η τύχη του εδώ και πολλά χρόνια και δεν τιμά κανέναν η εικόνα αυτή δίπλα από τη Λίμνη μας.

 5.  Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών: τον Μάρτιο του 2021 έγινε η ένταξη του έργου. Οκτώ μήνες μετά και με 4 συνεχόμενες τροποποιήσεις μελετών δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμη.

 6.  Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων: Υποβάλατε στο ΠΕΠ Ηπείρου το 2019, 1 Τεχνικό Δελτίο για την κατασκευή 5 κόμβων. Η ένταξη ακυρώθηκε. Επανυποβάλατε 2 Τεχνικά Δελτία για 4 κόμβους. Απορρίφθηκε ο ένας κόμβος και απέμειναν οι 3, τους οποίους μέχρι σήμερα -6 μήνες μετά την ένταξή τους- δεν έχετε δημοπρατήσει ακόμη αφού τροποποιείτε συνεχώς τις μελέτες και ενώ έχετε αναθέσει και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε τεχνικό σύμβουλο! Να τα άκουγε ο Πέτσας αυτά, απορώ τι θα έλεγε!

 7.  Και δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στο έργο της ανάπλασης Πλατείας Πύρρου, για το οποίο σχολιάστηκε ότι η δημοτική αρχή προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου σε 2 μήνες μετά την ένταξή του, έχοντας εναρμονιστεί με την προειδοποίηση του αρμόδιου υπουργού για απένταξη έργων εάν αυτά δεν συμβασιοποιούνται εντός εξαμήνου από την ένταξή τους. Ας θυμηθούν οι σχολιαστές, ότι το έργο δημοπρατείται με δύο (2) χρόνια καθυστέρηση εξ αιτίας μόνο και αποκλειστικά των αλλοπρόσαλλων χειρισμών της δημοτικής αρχής.  

 Η συζήτηση σήμερα δεν γίνεται για να δηλώσουμε θετική ή αρνητική άποψη για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου. Είναι δεδομένο ότι τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο, για να υπάρχει ένα θεσμικό υπόβαθρο για να εκτελούνται τα οποιαδήποτε έργα και να εξοφλούνται οι κατασκευαστές και εργολάβοι.

 Η συζήτηση, όσον μας αφορά γίνεται για να καταδειχθεί ότι οτιδήποτε γίνεται στο δήμο μας, γίνεται περισσότερο ως ευτυχές μοιραίο, παρά ως αποτέλεσμα μιας συστηματικής διαδικασίας. Αναρωτιέται κανείς αν δεν υπήρχαν τα τρέχοντα χρηματοδοτικά πλαίσια (ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο, Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ), και η πίεση που ασκείται για υποβολή προτάσεων για να εκταμιευτούν ταχύτητα οι διατιθέμενοι πόροι, τι ακριβώς θα βλέπαμε την περίοδο αυτή;

 Η παράταξή μας ψηφίζει ναι στην ύπαρξη ενός τεχνικού προγράμματος με όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις, επισημάνσεις και αποτυπώσεις.

ktirio dompoli 2 Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., στις 14-10-2021, με έγγραφό της ενημέρωσε για:

 1.  την απόφασή της για τη μερική ανάκληση της παραχώρησης χρήσης του ακινήτου επί της Δομπόλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Κεντρικής Μακεδονίας και τη μίσθωση του ακινήτου αυτού στον Δήμο και

 2.  τους βασικούς όρους που θα διέπουν τη μίσθωση που πρόκειται να συναφθεί.

 Συνεπώς, δεν πρόκειται για «αυτολεξεί τη μίσθωση», όπως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ανέφερε στην εισήγησή του προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά για τους βασικούς όρους αυτής ώστε να προχωρήσει η υπογραφή της μίσθωσης.

 Ακόμη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ζήτησε, από τα μέλη της Ο.Ε., την έγκριση για την αποστολή της εισήγησής του στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης αποδοχής των όρων της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.

 Το θέμα είναι μείζονος σημασίας για την πόλη και οι αποφάσεις που συνδέονται με αυτό πρέπει να λαμβάνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τον λόγο αυτόν ο εκπρόσωπος της παράταξής μας στην Οικονομική Επιτροπή, Βασίλης Κοσμάς, απείχε από τη σχετική συζήτηση του θέματος αυτού.

 Και ενώ η δημοτική αρχή είχε τη δυνατότητα να θέσει προς συζήτηση το θέμα κατά τη συνεδρίαση της 03.11.2021, στο δημοτικό συμβούλιο, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, επέλεξε τότε να συζητηθούν άλλα θέματα όπως πχ. η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Πύρρου για την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ!

 Επί του θέματος, η παράταξή μας έχει την ακόλουθη θέση:

 1.  Ο Δήμαρχος ζήτησε για συγκεκριμένη χρήση το ακίνητο και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε.

 2.  Το ακίνητο δυστυχώς δεν παραχωρείται κατά πλήρη κυριότητα, παρά μόνο για χρήση.

 3.  Είναι θετικό, όμως το γεγονός ότι μισθώνεται με το συγκεκριμένο ενοίκιο στον Δήμο, έστω και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί κτίριο στη θέση αυτή, ωφέλιμης επιφανείας 6.500m2 περίπου, θα ήταν ευτύχημα αν ενοικιαζόταν με μηνιαίο μίσθωμα μικρότερο από 14.000€, δηλ. ετησίως 168.000€.

 4.  Η σημερινή συζήτηση δεν είναι κρίσιμη για το θέμα. Αυτή θα γίνει εάν η δημοτική αρχή επιλέξει να ακούσει τη γνώμη και των άλλων παρατάξεων για την αξιοποίησή του. Τότε, όμως, οφείλει να προσκομίσει:

 a.  Τεχνική μελέτη για τη χρήση που το ζήτησε ή που τώρα προτείνει.

 b.  Χρηματοοικονομική μελέτη για το κόστος και την αναμενόμενη ωφέλεια από τις κατασκευαστικές εργασίες που είναι απαραίτητες για τη χρήση με την οποία προτίθεται να αξιοποιήσει το κτίριο καθώς και τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης.

 c.   Τις υπόλοιπες μελέτες (κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές, κτλ) που πρέπει να συνοδεύουν το επόμενο στάδιο της αξιοποίησης του κτιρίου.

 5.  Αν δεν υπάρχουν, έστω και σε πρωτόλεια μορφή τα ανωτέρω, η συζήτηση για το θέμα θα είναι άσκοπη.

 Μέχρι τότε, η παράταξή μας ψηφίζει ΝΑΙ στους βασικούς όρους που έθεσε η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. για την μίσθωση του ακινήτου, πλην όμως επιφυλάσσεται για τη χρήση που αναφέρεται στην εισήγηση.

 ΥΓ. Το ίδιο ακριβώς (περί μακροχρόνιων μισθώσεων κτλ) θα συμβεί και για το οικόπεδο που βρίσκονται σήμερα οι δικαστικές φυλακές, αφού η δημοτική αρχή απέρριψε την πρότασή μας να συμφωνηθεί από σήμερα η παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα του οικοπέδου στο δήμου, ως αντιπαροχή για τη σύμφωνη γνώμη του δήμου για την εγκατάσταση των νέων φυλακών στην Κόντσικα.

 

 Συμμετοχή του Δήμου στην Ενεργειακή Κοινότητα Ιωαννιτών (Ε.ΚΟΙΝ) της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και ορισμός εκπροσώπου του στην Γενική Συνέλευση.

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΤην 1η Δεκεμβρίου 2020 η ΔΗΑΝΕΤΑΙ αποφάσισε να συμμετάσχει σε μία ενεργειακή κοινότητα στην οποία συμμετέχουν ο Δήμος Ιωαννιτών, ο ΟΚΠΑΠΑ, η ΔΕΥΑΙ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο και αφού είχε προηγηθεί η ίδρυση της ενεργειακής κοινότητας του δήμου.

 Από τότε μέχρι σήμερα, έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή τους σε αυτή την ενεργειακή κοινότητα οι επιχειρήσεις του Δήμου αλλά όχι το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα, μας καλείτε να αποφασίσουμε για τη συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΟΙΝ της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και για τον ορισμό του εκπροσώπου μας σε αυτή. Γιατί, όμως, δεν εγκρίνουμε και το καταστατικό της, όπως έπραξαν οι άλλοι μέτοχοι; Η ΔΕΥΑΙ και το Δημοτικό Ραδιόφωνο; Δεν απαιτείται;

 Και ενώ το θέμα αφορά τη συμμετοχή του δήμου στην ενεργειακή κοινότητα που επισπεύδει η ΔΗΑΝΕΤΑΙ, η εισήγηση υπογράφεται από τον πρόεδρο της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και όχι από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο!

 Ακόμη, δεν τεκμηριώνεται γιατί η ΔΗΑΝΕΤΑΙ αναλαμβάνει την ίδρυση μιας ενεργειακής κοινότητας όταν το ετήσιο ενεργειακό κόστος της είναι μηδαμινό καθώς το κόστος ενέργειας των ακινήτων εξωφλείται από τους μισθωτές.

 Δεν τεκμηριώνεται η ανάγκη να αναλάβει μία τέτοια ανταγωνιστική πρωτοβουλία η ΔΗΑΝΕΤΑΙ όταν έχει, ήδη, προηγηθεί ο δήμος σε αντίστοιχη ενέργεια (απόφαση Δ.Σ. στις 29-10-2020 για ίδρυση ενεργειακής κοινότητας).

 Ερωτηματικό είναι εάν το Δημοτικό Ραδιόφωνο και ο ΟΚΠΑΠΑ που επιχορηγούνται αδρά από τον Δήμο νομιμοποιούνται, σύμφωνα με το καταστατικό τους, να συμμετάσχουν σε μία τέτοια εταιρεία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2Ειδικότερα για την ΔΕΥΑΙ, είναι παράδοξο –κατά τη γνώμη μας- να μην εξαντλεί κατά προτεραιότητα κάθε περίπτωση χρηματοδότησης έργων για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, ώστε να μειώσει άμεσα το υψηλό ενεργειακό κόστος της, περίπου 1,7 εκατ.€ ετησίως, αλλά να συμμετέχει ως φτωχός συγγενής, σε μία ενεργειακή κοινότητα με -αν όχι επισφαλή- ελάχιστα αποτελέσματα και ωφελήματα, αφού και το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας από την ΕΚΟΙΝ 1.500.000 KWh/έτος να συμψηφιζόταν με την κατανάλωσή της (13.256.000 KWh/έτος) θα αντιπροσώπευε περίπου το 10% αυτής.

 Ο δήμος Ιωαννιτών, τέλος, ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής μετά τη ΔΕΥΑΙ με ενεργειακή κατανάλωση 12.220,41 MWh/έτος, λείπει από τους υπολογισμούς! Δεν λήφθηκε υπ’ όψιν στην ανάλυση των ενεργειακών αναγκών, ώστε να είναι προφανές το αμελητέο μέγεθος της προσπάθειας. Ακόμη, δεν συνυπολογίστηκαν οι τελικές καταναλώσεις που θα προκύψουν μετά την αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά led και δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα δεδομένα του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ).

 Όσον αφορά τα δύο αγροτεμάχια στα οποία θα κατασκευαστούν και λειτουργήσουν τα 2 Φ/Β πάρκα, διευκρινίζεται στην εισήγηση ότι έχει, ήδη, γίνει διερεύνηση και έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του δήμου για παραχώρηση αυτών χωρίς κόστος στην ενεργειακή κοινότητα.

 Ας προσπεράσουμε, όμως, το γεγονός εάν υπάρχει ή όχι, σήμερα, η θετική γνώμη για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών από το τοπικό συμβούλιο Νεοκαισάρειας και ας αναρωτηθούμε εάν έχει γίνει ο έλεγχος για τη συμβατότητα της συγκεκριμένης χρήσης σε αυτά και ποιά τα ανταποδοτικά οφέλη προς την κοινότητα, γιατί δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά.

 Επίσης, στο σχέδιο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ενεργειακής κοινότητας και στο κεφάλαιο με τίτλο: «Αναμενόμενες μελλοντικές παρεμβάσεις και προσαρμογές» περιγράφονται όλα τα θέματα του νομικού πλαισίου τα οποία εκκρεμούν και είναι πολλά ακόμη.

 Τέλος, λανθασμένα περιγράφεται στο σχέδιο ότι τα εκτιμώμενα έσοδα από τα Φ/Β πάρκα ξεκινούν το 2021, καθώς στην καλύτερη περίπτωση και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, εξασφάλιση αδειών λόγω κορεσμού στο δίκτυο μεταφοράς, άμεση εξεύρεση χρηματοδότησης για την οποία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια πρόβλεψη, θα τεθούν σε λειτουργία και θα αποδώσουν πολύ αργότερα.

 Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη προτεινόμενη ενεργειακή κοινότητα:

 ·         δεσμεύει σε μία αχρείαστη διαδικασία τα νομικά πρόσωπα του δήμου.

 ·         θα παραμείνει αδρανής, λόγω των διαφόρων και πολλών εκκρεμοτήτων.

 ·         δεν θα προσφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων του Δήμου.

 ·         δεν καταπολεμά την ενεργειακή φτώχεια των συμπολιτών μας.

 ·         δρα ανταγωνιστικά με την, ήδη, ιδρυθείσα ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Ιωαννιτών.

Με δεδομένη τη θετική μας άποψη για τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, ψηφίζουμε ναι στην «ιδέα», πλην, όμως, έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις για το εάν η παρούσα δημοτική αρχή αντιλαμβάνεται πραγματικά τα στοιχεία που απαρτίζουν και συγκροτούν μία τέτοια επένδυση. Τέτοιου είδους επενδύσεις δεν προσφέρονται για επικοινωνιακό θόρυβο. Συνδέονται με ανάληψη υποχρεώσεων και δεσμεύσεων. Φαίνεται, όμως, ότι τη δημοτική αρχή δεν την ενδιαφέρει, γιατί αυτές –οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις- θα βαρύνουν τους επόμενους.