gine melos youtube live

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης.02.2021

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιωαννιτών, οικονομικού έτους 2021».

 Οι απόψεις της παράταξής μας, όπως κατατέθηκαν από τον κύριο αγορητή Βασίλη Κοσμά.

 

20.9.30 kosmasΚυρίες και Κύριοι,

 Σήμερα, και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, συζητάμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου για το 2021.

 Ένας προϋπολογισμός, χωρίς στοιχεία ανάπτυξης και χωρίς όραμα για κάποια συγκεκριμένη πορεία της δημοτικής αρχής για τον Δήμο μας.

 Ότι προκύψει….

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150.635.240 € και είναι πλασματικός, για τους παρακάτω δύο βασικούς λόγους:

 ·      1ος λόγος: το τεράστιο ποσό των 48.000.000€ που αφορά βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών (Π.Ο.Ε.) το οποίο είναι αμφίβολο αν θα εισπραχθεί. Αυτό παρατηρήθηκε και στον περυσινό προϋπολογισμό, όπου από τα 48.726.270,78€ Π.Ο.Ε.  εισπράχθηκαν μόνο 911.312,87€, παρόλο που η αντιδήμαρχος κυρία Τύρου-Ούζα μας διαβεβαίωνε, τότε, ότι θα εισπράξετε πάνω από 2.500.000€.

  Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλές οικονομικές εκκρεμότητες παρελθόντων ετών που δεν κλείνουν και σύρονται για δεκαετίες, όπως ενδεικτικά θα αναφέρω παρακάτω:

 α)   το οφειλόμενο ποσό από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. Για το 2021 εγγράψατε 1.073.000€. Πόσα θα εισπράξετε τελικά, όταν πέρυσι από το 1.084.677€ που είχατε εγγράψει εισπράχθηκαν μόνο 9.177€, ποσοστό 0,84%;

 β)   τα έσοδα από κοινόχρηστους χώρους παρελθόντων. Για το 2021 εγγράψατε 1.108.000€. Πόσα θα εισπράξετε τελικά, όταν πέρυσι από το 1.123.702€ εισπράχθηκαν 25.702€, ποσοστό 2,29%;

 γ)   τα μισθώματα παρελθόντων ετών. Για το 2021 εγγράψατε 1.327.000€. Τί ποσό θα εισπραχθεί τελικά, όταν πέρυσι από το 1.313.058€ που είχατε εγγράψει, εισπράχθηκαν 57.449€, ποσοστό 4,38%;

 δ) η εισφορά λόγω ένταξης στα Σχέδια Πόλεως. Για το 2021 εγγράψατε 4.567.139,94€. Πόσα θα εισπράξετε τελικά, όταν πέρυσι από τα 4.862.633,57€ που είχατε εγγράψει, εισπράχθηκαν μόνο 315.242,79€, ποσοστό 6,48%;

 ε)    η οφειλή της ΔΕΥΑΙ, από τα δάνεια της επιχείρησης, προς τον Δήμο η οποία συνεχώς αυξάνει. Από 10.646.809€ το 2020 στα 11.017.158€.

 ζ)   το Ειδικό Τέλος λατομικών προϊόντων, ύψους 6.331.010,45€, το οποίο παραμένει από το 2007, και άλλα πολλά.

  ·      2ος λόγος: το χρηματικό υπόλοιπο των 22.612.840 €. Από ποιές πηγές προέρχεται το ποσόν αυτό; Από ανταποδοτικά τέλη; Από υπόλοιπα σχολικών λειτουργικών δαπανών; Από μισθώματα; Από απαλλοτριώσεις; Από επιχορηγήσεις; Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε επ’ ωφελεία των συνδημοτών μας και του δήμου μας; Μπορεί ένας δήμος να αποταμιεύει; Δεν γνωρίζουμε.

  Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Βάββα, η παράταξή μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 έχοντας την πεποίθηση ότι τα δύο παραπάνω θέματα απασχολούν και εσάς, προτείνουμε να βάλετε ένα τέλος στην πληγή των ανείσπραχτων εσόδων από παρελθόντα έτη, αναθέτοντας, άμεσα, σε επιστήμονες, με εξειδικευμένες γνώσεις του αντικειμένου, να αποτυπώσουν πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση, να διερευνήσουν τις εναλλακτικές και να προτείνουν στο δημοτικό συμβούλιο τις λύσεις, ώστε να αποφασίσουμε και να δεσμευτούμε όλοι μαζί για την περαιτέρω πορεία της τακτοποίησης των θεμάτων αυτών, με στόχο τη διόρθωση της εικόνας του προϋπολογισμού του Δήμου μας και της απόδοσης στους συνδημότες μας αναπτυξιακών έργων.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

 Από τον προϋπολογισμό του 2020 προκύπτει ότι από το προϋπολογισθέν ποσό των εξόδων, ύψους 142.000.000€, έχουν πληρωθεί μόνο τα 46.740.000€, δηλαδή το 35% του συνόλου.

 Στον προϋπολογισμό του 2021, εμφανίζονται:

 α)   32.000.000€ περίπου για δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, πάγιων δαπανών και άλλων ανελαστικών λειτουργικών εξόδων,

 β)   2.192.050€ για δάνεια παλαιών υποχρεώσεων του Δήμου (Καποδιστριακοί Δήμοι). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι είναι πλέον καιρός να γίνουν νέες διαπραγματεύσεις, κυρίως με την Τράπεζα Πειραιώς, για τις ρυθμίσεις των δανείων, καθώς οι οικονομικές συνθήκες το υπαγορεύουν. Ακόμη, είναι σκόπιμο ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ να τακτοποιήσει τη ρύθμιση του δανείου που έχει συνάψει για λογαρισμό της ο Δήμος, γιατί κάθε χρόνο στα έξοδα του δήμου εμφανίζεται η δαπάνη, ύψους 603.158,33€ για την εξώφλησή του. 

 γ)   10.030.580€ για επιχορήγηση στα ΝΠΔΔ του Δήμου, ΦΟΣΔΑ, Σχολικές επιτροπές, κλπ.

 δ)   17.600.000€ για έργα για τα οποία δεν πρόκειται να υπάρξουν δαπάνες για το 2021. Και συγκεκριμένα:

 1.   ο δρόμος Βογιανού – Πανηπειρωτικό, 12.546.070€, δεν έχει δημοπρατηθεί,

 2.   οι στρατιωτικές φυλακές, 2.405.853€, δεν έχουν ακόμη μελέτες,

 3.   η μετεγκατάσταση του Εργοταξίου του Δήμου, 1.106.536€, ακόμη δεν έχει μελέτες

 4.   το Κέντρο για το Παιδί (παλαιό Άσυλο Ανιάτων), 1.127.608€, δεν έχει δημοπρατηθεί και

 5.   οι Φωτεινοί Σηματοδότες, 415.000€, δεν έχει δημοπρατηθεί.

             Εάν όμως, η δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν υπογραφεί σύντομα, τότε και τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και Αντώνης Τρίτσης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παραπάνω έργα χωρίς δαπάνες για το 2021.  

  Από τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά με τον προϋπολογισμό εξόδων προκύπτει ότι και για το 2021 θα υπάρξουν αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά του 2020, δηλαδή πολύ μικρή απορρόφηση, πολύ λίγες δαπάνες. Για αυτό και τα έργα σέρνονται από έτος σε έτος.

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Όπως ανέφερα και στην αρχή της εισηγήσεώς μου, ο Προϋπολογισμός του 2021 δεν είναι ρεαλιστικός ως προς το προϋπολογιζόμενο ποσό των 150,6 εκατ. €.

 ·        Το ποσό των 48,3 εκατ. € των παλαιών οφειλών δεν μπορεί να εισπραχθεί και θα μας ταλανίζει για αρκετά ακόμη χρόνια.

 ·        Το ποσό των 22,6 εκατ. € του χρηματικού υπολοίπου δεν αξιοποιείται, απλά μεταφέρεται από έτος σε έτος.

 ·        Το ποσό των 43 εκατ. € της μισθοδοσίας και των ανελαστικών δαπανών δεν αποτελεί κονδύλιο προς αξιοποίηση.

 ·        Το ποσό των 17,6 εκατ. € των μη δημοπρατούμενων έργων είναι πλασματικό.

  ‘Ετσι, το τελικό υπόλοιπο προς αξιοποίηση και προς εκτέλεση έργων για την ανάπτυξη του τόπου ανέρχεται μόλις στα 19,1 εκατ.€

  Αυτός είναι ο προϋπολογισμός έργων για το 2021 της δημοτικής αρχής.

 

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25.01.2021

 ΘΕΜΑ 1ο: Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, του Δήμου Ιωαννιτών».

  Οι απόψεις της παράταξής μας, όπως κατατέθηκαν από τον Σπύρο Γκίζα.

  

Sp Gkizas smΚύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι,

 Σήμερα καλούμαστε να εγκρίνουμε το Σχέδιο με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» που αφορά την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των συνδημοτών μας, για το οποίο επιβάλλεται να είμαστε προετοιμασμένοι, αν επιθυμούμε να λογιζόμαστε ως υπεύθυνοι χειριστές των κοινών θεμάτων.

 Εκπληρώνοντας τις τυπικές της υποχρεώσεις, η Δημοτική Αρχή, και ακολουθώντας τα πρότυπα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προσάρμοσε το συζητούμενο σχέδιο σύμφωνα με το προμνημονευόμενο πρότυπο.

 Δηλαδή, η Δημοτική αρχή συνέταξε το σχέδιο αυτό, για να εκπληρώσει μία τυπική υποχρέωση, και προτείνει μία γραπτή, θεωρητική αποτύπωση των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση του θέματος. Η υλοποίησή και εφαρμογή του, ΟΜΩΣ, απαιτεί μεγάλη προπαρασκευαστική προσπάθεια και συντονισμό διαφόρων εμπλεκομένων υπηρεσιών.

 Η Δημοτική αρχή αδυνατεί να ενημερώσει το Δημοτικό συμβούλιο για το αν και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα ή προγραμματίζει για το άμεσο μέλλον και σε συνεργασία με ποιους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστούν (στο στάδιο της πρόληψης και της ετοιμότητας) τα ακόλουθα:

 1. Η κάλυψη των προβλεπόμενων, από το σχέδιο, αναγκών σε προσωπικό, υλικό και μέσα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

 2. Η καταγραφή και ο προτεινόμενος τρόπος κάλυψης των ελλείψεων για τα παραπάνω.

 3. Η εκπαίδευση του προσωπικού επί συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στο σχέδιο και ο τρόπος με τον οποίον προβλέπεται να πραγματοποιηθεί.

 4. Η μεθοδολογία με την οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των οργανικών τμημάτων του δήμου σε πρώτη φάση, και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων και υπηρεσιών σε δεύτερη φάση.

 5. Αν υπάρχει και ποιο είναι το ειδικό και συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες συνεργασίες, προκειμένου η διαλειτουργικότητα των επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων και  υπηρεσιών και των οργανικών τμημάτων του δήμου, να υλοποιείται σύμφωνα με τον θεσπισμένο εθνικό κανονισμό και σχέδιο. 

 6.  Αν, πότε και πως προγραμματίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, οι απαιτούμενες προσομοιώσεις δυσμενών καταστάσεων, με την πραγματοποίηση ασκήσεων, με βάση ρεαλιστικά σενάρια, οι συχνές επαναλήψεις των οποίων, θα επιφέρουν την αυτοματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών. Για τη διαχείριση κρίσεων τα ανωτέρω είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεις.

 7.  Αν και με ποια πρωτόκολλα πιστοποίησης ορθής λειτουργίας, έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος αναφορικά με την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης όμβριων υδάτων, των τάφρων και ρεμάτων αρμοδιότητάς του Δήμου μας.

 8.  Αν και με ποιόν τρόπο συνεργαστήκατε με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (Πυροσβεστική Υπηρεσία, διεύθυνση πολιτικής προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, κλπ.) αν απαιτούνται ή έχουν προγραμματιστεί αντιπλημμυρικά έργα αρμοδιότητάς τους, τα οποία θα συνεισφέρουν στην όσο γίνεται καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

 9.  Αν έχουν κοστολογηθεί όλες τις παραπάνω ενέργειες και δράσεις;

 10. Αν, και σε ποιόν λογιστικό κωδικό προβλέφτηκαν και αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οι δαπάνες αυτές.

  Κυρίες και κύριοι,

 Εάν δεν προγραμματιστούν και σχεδιαστούν τα παραπάνω με υπευθυνότητα και πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας του θέματος, τότε το σχέδιο, για το οποίο παρόλα αυτά δίνουμε σύμφωνη γνώμη, θα παραμείνει ένα ανούσιο σύγγραμμα ιδεών και προτάσεων, δηλαδή μία έκθεση ιδεών γενικού περιεχομένου, και εάν έρθει η κακιά ώρα, που απευχόμεθα, θα ψαχνόμαστε για το ποιός πρέπει να κάνει τί και με ποιόν τρόπο και πότε.

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25.01.2021

 ΘΕΜΑ 17ο: «Αποκατάσταση ανενεργού λατομείου στη θέση Κασταλάτα Κοινότητας Πεδινής, μέσω εκμίσθωσης».

  Οι απόψεις της παράταξής μας

  

210127 tatiana argurisΠάγια θέση της παράταξής μας, αποτελεί ότι η αποκατάσταση και η απόδοση στις τοπικές κοινωνίες και των 8 ανενεργών λατομείων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας. Αυτό, καταρχήν, εκθέσαμε και εγγράφως στις 09.11.2020, ανταποκρινόμενοι σε σχετική επιστολή του Δημάρχου.

 Επιπροσθέτως, επισημάναμε και τα ακόλουθα:

 1. Η αποκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο και με βάση ειδικές μελέτες. Το 2011 εκπονήθηκε μελέτη, συγχρηματοδοτούμενη από το ΠΕΠ Ηπείρου, και από την οποία προέκυψε ότι τα λατομεία Πεδινής, Μαρμάρων και Μάζιας πρέπει να τύχουν απόλυτης προτεραιότητας στη διαδικασία της αποκατάστασης. Ωστόσο, η δημοτική αρχή δεν προέβη σε μελέτη για να προτεραιοποιήσει ποιό από αυτά επιφέρει μεγαλύτερη επιβάρυνση και σε ποιό από αυτά πρέπει, τελικά, να γίνουν άμεσα οι όποις επεμβάσεις. Απλά επελέξε αυτό της Πεδινής.

 2. Είναι δεδομένο, ακόμη, ότι τόσο τα προϊόντα εκσκαφής, όσο και το Compost τύπου Α είναι αποδεκτά για την πλήρωση λατομικών χώρων.

 3. Ο αντιδήμαρχος, μας ενημέρωσε ότι διεξήχθησαν συζητήσεις και ενημερωτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και το αναγνωρίζουμε, παρόλο που δεν επιβεβαιώνεται από την τοπική κοινωνία.

 4. Ακόμη, η παράταξή μας στο έγγραφό της ανάφερε ότι η μερική ή η ολική αποκατάσταση λατομείου πρέπει να έχει ως κύριο τελικό στόχο τη δημιουργία χώρων κοινωφελών χρήσεων (αθλοπαιδιών, αναψυχής, κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Και το θέμα αυτό παραμένει αναπάντητο.

Η παράταξή μας, έχοντας υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα, και με δεδομένο το γεγονός ότι: «Η έκταση της περιοχής μελέτης είναι μικρή για οποιαδήποτε περαιτέρω δημιουργία χώρων αναψυχής ή δραστηριοτήτων», όπως ρητά αναφέρεται στη μελέτη αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να μην είναι ανταποδοτικός, για την τοπική κοινωνία, ο χαρακτήρας της επέμβασης, καταψηφίζει το θέμα.