gine melos youtube live

 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 2ης 03.2021

 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για έτος 2021».

  Οι απόψεις της παράταξής μας, όπως κατατέθηκαν από τον Βασίλη Κοσμά.

 

20.12.04 Vasilis kosmasΑ.   Η παράταξή μας, αφού μελέτησε την εισήγηση του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας συμφωνεί, καταρχήν, με τις προτεινόμενες, από την υπηρεσία, μειώσεις των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2021.

 Β.    Ειδικότερα για το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και προκειμένου οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν περαιτέρω, εκτός της μείωσης των συντελεστών κατά 50%, προτείνουμε να προστεθεί στην εισήγηση της υπηρεσίας το παρακάτω:

 «Παρόλο που η επιβολή του τέλους χρήσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, γίνεται ανεξάρτητα από την διάρκεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται -λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας- να υπάρξει χρέωση ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν και δεν θα παραμένουν κλειστές λόγω πανδημίας.

 Δηλαδή, εάν μία επιχείρηση για το 2020 όφειλε να καταβάλει 1.000€ για όλο το έτος, το 2021, εάν λειτουργήσει για 8 μήνες τελικά να καταβάλει: (1.000€*50%)*8/12=333€.

 Η καταβολή του τέλους να γίνει:

 ·      το 50% με την υποβολή της σχετικής αίτησης από τις επιχειρήσεις για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή πλατείας και

 ·      η εξόφληση του υπολοίπου, ήτοι το υπόλοιπο 50%, στο τέλος του 2021».

 Επειδή, όποιο ανακουφιστικό μέτρο έλαβε η δημοτική αρχή το 2020, λόγω πανδημίας, είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα λόγω του ότι εφάρμοζε τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και επειδή ο Δήμος επιχορηγήθηκε το 2020 για τις απώλειές εσόδων του από το Υπουργείο Εσωτερικών, καλούμε τη δημοτική αρχή να υιοθετήσει την πρότασή μας για το 2021 και καλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να την ψηφίσει.

 Ψηφίζουμε θετικά την εισήγηση της υπηρεσίας προσθέτοντας το κείμενο που αναφέραμε παραπάνω και αφορά το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

H πρόταση της παράταξής μας έγινε αποδεκτή και υπερψηφίστηκε από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 01.03.2021

«Ενημέρωση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, για την πορεία του Πανεπιστημίου».

Οι θέσεις της παράταξής μας

 

210301 Kalogianni dimotikoΕυχαριστούμε τις πρυτανικές αρχές και εσάς κύριε Πρύτανη για την ενημέρωση.

 Η ύπαρξη και λειτουργία του πανεπιστημίου είναι αναμφισβήτητα πολύτιμο στοιχείο ενεργητικού για την πόλη μας και κρίσιμος παράγοντας στην διαμόρφωση ιδιαίτερων και ανταγωνιστικών -υπέρ της πόλης- οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών  δεδομένων και συνθηκών.

 Με δεδομένα τα ανωτέρω μας ενδιαφέρει, κατά προτεραιότητα, η εύρυθμη λειτουργία του και η περαιτέρω ανάπτυξή του.

 Σχετικά με τον Νέο Νόμο.

 Ο νόμος για τα Α.Ε.Ι. έχει ψηφιστεί. Το δημοτικό συμβούλιο δεν υποκαθιστά το Κοινοβούλιο. Και εμείς, αυτονόητο είναι, δεν έχουμε πλήρη γνώση όλων των ειδικών παραμέτρων που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις που επιφέρονται. Κανείς όμως δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι προς όφελος κάθε μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που στοχεύει:

 ·      στη στοιχειώδη αξιολόγηση των προϋποθέσεων ένταξης στην ακαδημαϊκή κοινότητα,

 ·      στην καθοδήγηση των παιδιών μας να στοχεύουν στην επιστήμη που πραγματικά θέλουν να υπηρετήσουν και να εργαστούν, αλλά και

 ·      στην δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος φοίτησης, ελευθερίας έκφρασης, διδασκαλίας και έρευνας.

 Αλήθεια, ποιος πιστεύει σήμερα ότι ένας φοιτητής που έχει εισαχθεί σε κάποια Σχολή με 4.000 ή 5.000 ή και λιγότερα μόρια, μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές κανονικά και να γίνει επιστήμονας χρήσιμος για την κοινωνία;

 Ποιο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης χώρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό εισαγωγής στα πανεπιστήμια (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) όπως στη χώρα μας;  Στο σημείο αυτό, βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι η πολιτεία οφείλει να τονώσει περαιτέρω το ενδιαφέρον της για την επαγγελματική εκπαίδευση και την ανάδειξή της ως κρίσιμο στοιχείο στην οικονομική εξέλιξη του τόπου.

 Περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως και επειδή αναφέρθηκε ο πρύτανης στο θέμα, η ιδιωτική εκπαίδευση προσφέρει συγκεκριμένες γνώσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Κανείς δεν μπορεί να αποτρέψει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια και ένα παιδί να επιλέξει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο για την εκπαίδευσή του.

 Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την επιστολή της, θεωρεί ότι ο νέος νόμος «θα έχει πιθανές επιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο από τη μείωση των φοιτητών».

 Η αριθμητική μείωση των φοιτητών μπορεί ονομαστικά να επιφέρει κάποιες διαχειριστικές προσαρμογές, πλήν όμως λειτουργικά είναι δυνατόν να βελτιώσει την ποιότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών του πανεπιστημίου. Τα αποτελέσματα, βέβαια, θα φανούν με την εφαρμογή του νόμου σε ένα εύλογο βάθος χρόνου.

 Σχετικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε ενημέρωση στο στάδιο σύνταξης του σχεδίου, δηλαδή εκ των προτέρων, που θα ήταν χρήσιμο στην περίπτωση που οι πρυτανικές αρχές θα έκριναν σκόπιμη τη συνεισφορά του δήμου στην κατάστρωσή του, καταθέτοντας συγκεκριμένες δράσεις και στοχεύσεις.

 Έτσι ή αλλιώς όμως ο δημόσιος διάλογος πάντα προσφέρει και δεν αφαιρεί.

 Άλλωστε κατά τη θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχης, επανειλημμένα και τακτικά και στο σωστό χρόνο, επεδίωξα και είχα την γόνιμη ανταπόκριση και συνεργασία από τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ), ώστε τόσο οι δράσεις στον τομέα της έξυπνης εξειδίκευσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020, όσο και σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, η Περιφέρειά μας συγκροτημένα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των χρηματοδοτικών μέσων.

 Η συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι διαρκής και μεθοδικά οργανωμένη. Ανάγκες υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Υπό την αρχή της συμπληρωματικότητας μπορούν να επιτυγχάνονται στόχοι που εξελίσσουν συνολικά την κοινωνία μας.

 Παραδείγματα είναι: η εγκατάσταση της Αρχιτεκτονικής στην Παπαζόγλειο σχολή, η κινητικότητα του Πανεπιστημίου για την αξιοποίηση του κτιρίου στην οδό Δομπόλη, οι προτάσεις του καθηγητή Κου Τσίκαρη για την αξιοποίηση του κτιρίου του ΠΕΔΥ και των εγκαταστάσεων της Γαλακτοκομικής Σχολής στον Κατσικά, η δημιουργία της Τεχνόπολης, η περαιτέρω ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πάρκου, η ενδυνάμωση της λειτουργίας και του ρόλου του ΔΙΚΕΠΠΕ.

 Εξ άλλου, η συνεργασία του Δήμου με εξειδικευμένες σχολές του Πανεπιστημίου, θα μπορούσε να προσδώσει, σε πολλές πρωτοβουλίες μας οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου.

 Παραδείγματα: η εκπόνηση οικονομικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από το Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου, η παραγωγή χρηστικών εργαλείων για την ενδυνάμωση της «έξυπνης πόλης» από το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, η παραγωγή νέων προτύπων για χρήση νέων τεχνολογιών στις καλλιέργειες (π.χ. γεωργία ακριβείας, χρήση βελτιωμένων σπόρων, δημιουργία νέων ποικιλιών, κλπ) και η κατάρτιση των αγροτών από τη σχολή Γεωπονίας, η αξιολόγηση των θεμάτων εκείνων που αφορούν τη φυσιογνωμία της πόλης από τη σχολή Καλών Τεχνών, κλπ.

 Ακόμη με τη συμμετοχή του Δήμου, να δημιουργηθεί μία κοινή στρατηγική προώθησης της αξίας του Πανεπιστημίου για την προσέλκυση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών.

 Τέλος, η παράταξή μας θεωρεί ότι η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σήμερα, δεν μπορεί να σχεδιαστεί αποκομμένα από το επιχειρηματικό γίγνεσθαι και την οικονομία της περιοχής. Πρέπει να επιδιωχθούν δράσεις, όπως:

 1.  Συμπράξεις με επιχειρήσεις, ώστε η έρευνα να έχει στόχο, τελικό αποδέκτη και άμεσο αντίκτυπο στην καινοτομία και την αύξηση της παραγωγικότητας.

 2.  Εξελιγμένες πρακτικές και εφαρμογές ενημέρωσης αν είναι δυνατόν και σε πραγματικό χρόνο για την περιοχή και τις δραστηριότητες σε αυτήν σε συνεργασία με την Ένωση ξενοδόχων Ιωαννίνων και το Εμπορικό Επιμελητήριο.

 Κύριε Δήμαρχε,

με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, παρακαλούμε να μας καταθέσετε το σχέδιο με τις προτάσεις της δημοτικής αρχής για την ερχόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 προκειμένου να ενημερωθούμε για το τί προτείνει η δημοτική αρχή στο πλαίσιο αυτό.

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 08.02.2021

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ιωαννιτών, οικονομικού έτους 2021».

  Οι απόψεις της παράταξής μας.

 

20.11.10 TatianaΚυρίες και Κύριοι,

  Σήμερα συνεδριάζουμε για την έγκριση του Προϋπολογισμού 2021, κατά τίτλο. Κατά βάση, συνεδριάζουμε για την έγκριση ενός τυποποιημένου πίνακα, στον οποίο αποτυπώνονται οι προβλεπόμενες χρηματορροές στο Δήμο μας για το τρέχον έτος.

 Ο πίνακας αυτός, όπως και εκείνος για το 2020, δεν αποτελεί αυτό που έπρεπε να είναι, δηλαδή το κεντρικό στοιχείο άσκησης πολιτικής για έναν μεγάλο οργανισμό, όπως είναι ο Δήμος μας.

 Είναι εμφανές, πλέον, ότι την παρούσα δημοτική αρχή δεν την ενδιαφέρουν οι σοβαρές επενδύσεις στον Δήμο μας. Επενδύσεις που θα αυξήσουν την αξία του και θα καθορίσουν την μελλοντική του φυσιογνωμία. Δεν γνωρίζουμε που βαδίζουμε.

 Δεν υπάρχει ένα συνολικό, τεκμηριωμένο και μακροχρόνιο σχέδιο με ένα υποτυπώδες χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο παρόν και θα δεσμεύει και τους επερχόμενους.

 Οι αιτίες και οι ευθύνες πολλές, και σίγουρα δεν εμπίπτει στην παρούσα συνεδρίαση η παράθεσή τους.  

 Ο φετινός προϋπολογισμός αφορά τη διαχείριση 150,6 εκατ. €.

 Στην ουσία, όμως, αφορά επενδύσεις κάθε είδους και μορφής 19,1 εκατ.€, δηλ. ποσοστό: 12,70%.

 Αυτό προκύπτει αν απομονωθούν από τον προϋπολογσμό τα παρακάτω:

 ·      48,3 εκατ.€ που αφορούν σε επισφαλή, όσον αφορά την είσπραξή τους, έσοδα παρελθόντων χρόνων,

 ·      17,6 εκατ.€ που αφορούν σε έργα για τα οποία δεν θα υπάρξουν έσοδα καθώς δεν θα δημιουργήσουν δαπάνες, αφού είτε δεν έχουν δημοπρατηθεί είτε δεν έχουν μελετηθεί

 ·      43 εκατ.€ που αφορούν τα γενικά ανελαστικά έξοδα και

 ·      22,6 εκατ.€ που αφορά το χρηματικό υπόλοιπο.

 Μερικές ειδικές επισημάνσεις:

 Για την ανάπλαση του Πάρκου Πυρσινέλλα, για την οποία, στα μέσα Νοεμβρίου 2020, παρουσιάσατε στον τοπικό τύπο την πρότασή σας, δεν υπάρχει καμία εγγραφή, καμία αναφορά, έστω και μικρή. Πιθανώς, αναμένετε το Πράσινο Ταμείο ή το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», εάν και όταν προκύψει η σχετική πρόσκληση. Κατά την άποψή μας, έπρεπε να υπάρχει πίστωση για το έργο αυτό, εάν πραγματικά πιστεύετε σε αυτό, έστω και αν αφορά σε ένα μεγάλο μερεμέτι και όχι σε μία επέμβαση μεγάλης κλίμακας που θα καθορίζει με επάρκεια μία σύγχρονη φυσιογνωμία για το Πάρκο. Το ότι μόνο και μόνο θα εξακολουθήσει να είναι αποκομμένο από την πόλη, αποτελεί ένα βασικό ελάττωμα.

  Ακόμη, για την πλατεία Πύρρου δεν καταγράφεται καμία εγγραφή. Θυμίζω, ότι μετά την έγγραφη παρέμβαση της παράταξή μας τον Σεπτέμβριο 2020, δεσμευτήκατε ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου ότι θα μας καταθέσετε για συζήτηση την πρόταση για την πλατεία εντός φθινοπώρου. Δεσμευτήκατε για την εποχή, αλλά όχι και για το έτος, από ότι καταλαβαίνουμε! Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι έχετε κάποιο θέμα με τα χρονοδιαγράμματα και τις προθεσμίες.  

  Η τελευταία επισήμανση αφορά στην πανδημία του covid-19 που οδήγησε και οδηγεί στον αναγκαστικό περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας με δραματικές επιπτώσεις στην εθνική, περιφερειακή αλλά και τοπική οικονομία.

 Τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που λαμβάνονται είναι εκείνα που θα αντιμετωπίσουν, κατά κάποιον τρόπο, τις επιπτώσεις και θα καθορίσουν τη δυναμική της οικονομικής ανάταξης την επόμενη μέρα.

 Στο πλαίσιο αυτό, λήφθηκαν μέτρα στήριξης δισεκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση. Λήφθηκαν μέτρα στήριξης εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφερειακή Αρχή, η οποία προχώρησε σε ανακατανομή κονδυλίων του ΠΕΠ Ηπείρου προκειμένου να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Τα μέτρα που λήφθηκαν από τη δημοτική αρχή αφορούν μερικές χιλιάδες ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2021 εγγράφτηκαν, για το θέμα, 600.000€, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού προϋπολογισμού! Με τον τρόπο αυτόν δεν μπορεί να ανακουφιστεί μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες από την απότομη διακοπή τους. Ο προϋπολογισμός του 2021 του δήμου Ιωαννιτών όφειλε να είναι επικεντρωμένος σε δαπάνες για τα μέτρα ανακούφισης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, από την πανδημία.

  Συνοψίζοντας, τονίζουμε ότι,

 §  η έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού σε κάθε τομέα των αρμοδιοτήτων σας,

 §  η αδυναμία του να αντιληφθείτε την έννοια και τη λειτουργία των χρονοδιαγραμμάτων,

 §  η μη λήψη πρωτοβουλιών, όπως αυτή της μη εστίασης του προϋπολογισμού 2021 στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, για να οδηγείτε εσείς τις εξελίξεις και όχι αυτές εσάς,

 §  η σπασμωδική και ελατηριωτή κινητοποίησή σας, όταν αυτή προκύψει, όπως στην περίπτωση που προτείνατε στον Πρωθυπουργό της χώρας την αξιοποίηση του ακινήτου στη Δομπόλη, ως δημαρχιακό μέγαρο, χωρίς να έχετε ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και κυρίως χωρίς να έχετε στα χέρια σας κάποια προμελέτη, και

 §  η απροθυμία σας για διάλογο και συνεργασία για τα μείζονα θέματα του τόπου,

  προδιαγράφουν ένα δυσοίωνο μέλλον για τον δήμο μας.

  Προτείνουμε:

 την άμεση προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού Ιδεών, ώστε, με υπόβαθρο τις όποιες υπάρχουσες μελέτες που αφορούν στην αξιοποίηση ακινήτων εντός των ορίων του Δήμου (Στρατόπεδο Βελισσαρίου, Βοϊδολίβαδο, πλατεία Χατζή, ακίνητα ΚΤΕΛ, Δομπόλη, κτλ) και σε συνδυασμό με τα εγκεκριμένα σχέδια του Δήμου (Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, Ενεργειακής Αναβάθμισης, Κινητικότητας, κτλ.), να κατατεθεί στην πόλη ένα πλήρως ορθολογικό και τεκμηριωμένο πρόγραμμα για την αξιοποίηση συγκεκριμένων εγκαταλειμμένων ή ανεκμετάλλευτων ακινήτων, κατά τρόπο συμπληρωματικό και όχι αποσπασματικό, για να καθοριστεί ένα βασικό πλαίσιο εξέλιξης της πόλης.

  Ο Δήμος δεν αντέχει άλλο ερασιτεχνισμούς, προσωπικές πρωτοβουλίες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας την εποχή αυτή και να οδεύσουμε στην εποχή των απλών «υπηρετών» του κοινού οφέλους. Συντεταγμένα, στοχευμένα, με εντατική εργασία και αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων πόρων. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους χρηματοδοτικούς πόρους.

  Κυρίες και Κύριοι,

 Με όλες τις προαναφερόμενες σκέψεις δίνουμε θετική ψήφο στον προϋπολογισμό 2021 και στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 που προτείνει η Δημοτική Αρχή, αφού πρωτίστως είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται η συναλλακτική δυνατότητα του Δήμου.