gine melos youtube live

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 05.04.2021

 Η παράταξή μας υπέβαλλε ερώτημα για την πορεία της άδειας ίδρυσης Υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα. Η απάντηση και σε αυτό το ερώτημα δεν δημιουργεί καμία βάσιμη αισιοδοξία για ταχεία και θετική εξέλιξη της προσπάθειας.

 Ερωτών: Στάθης Σιούτης

 ΣΤΑΘΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 640x426Τα υδροπλάνα έχουν δοκιμαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες σε πολλές ξένες χώρες και είναι αποδεδειγμένο πως μπορούν να αποτελέσουν για την χώρα μας μια αξιόπιστη εναλλακτική ως μια επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή.

 Ειδικότερα, τα υδροπλάνα με κύρια χαρακτηριστικά τους την ασφάλεια και την ευελιξία μεγιστοποιούν την πολυχρηστικότητά τους, καθώς δύνανται να εκτελέσουν διάφορα είδη πτήσεων όπως: · Τακτικές Επιβατικές πτήσεις, · Έκτακτες Επιβατικές (Charter) · Περιηγητικές (Sightseeing) · Φορτίου (Φάρμακα, Τρόφιμα, Τύπος, Δέματα, κλπ) · Νοσοκομειακές · Έρευνας και Διάσωσης.

 Είναι ένα ευέλικτο και φιλικό προς το περιβάλλον μέσον και συνυπάρχει αρμονικά με πλοία, ιδιωτικά σκάφη, αλιευτικά κ.α.

 Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε πως η ύπαρξη πιστοποιημένου υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα και κατ’ επέκταση η παρουσία υδροπλάνων σε αυτήν, προσθέτει υπεραξία σε ολόκληρο τον Δήμο μας καθώς και στην περιοχή του Περάματος. Μπορεί να υπάρξει σύνδεση τόσο με εγχώριους τουριστικούς προορισμούς αλλά και με εξωχώριους, όπως με την Κέρκυρα, την Πάτρα και τους Παξούς και ίσως αργότερα με την Αλβανία και την Ιταλία.

 Αρχικά σας παραθέτω ένα μικρό ιστορικό της υπόθεσης :

 1.    Στις 26.11.2019 οι εταιρείες Hellenic Seaplanes και Ελληνικά υδατοδρόμια καταθέτουν από κοινού την οικονομική τους προσφορά για την έκδοση της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου στα Ιωάννινα.

 2.    Στις 12.02.2020 δημοσιεύεται ο νέος  Νόμος 4663 που ορίζει τις σχετικές με τις αδειοδοτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία των υδατοδρομίων στην χώρα μας.

 3.    Στις 19.02.2020, συζητήθηκε και αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η «Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την αδειοδότηση της ίδρυσης του υδατοδρομίου της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων».

 4.    Στις 26.02.2020 ο Δήμαρχος έλαβε την απόφαση για την έγκριση διενέργειας της δαπάνης με απευθείας ανάθεση για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου της Λίμνης Ιωαννίνων.

 5.    Στις 08.04.2020, η Οικονομική Υπηρεσία προτείνει τη ματαίωση της διαδικασίας και τον, εκ νέου,  καθορισμό με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.

 6.    Στις 13-08-2020 υπογράφεται η Σύμβαση με τον ανάδοχο, με συμβατικό χρονοδιάγραμμα, έως την λήψη άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, 13 μήνες.

 Σύμφωνα με τη σύμβαση η υπηρεσία διακρίνεται σε 3 φάσεις. Οι 2 πρώτες αφορούν τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την εκπόνηση των συμβατικών μελετών. Η 3η  φάση  αφορά την κατάθεση του τεχνικού φακέλου σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις τυχόν διορθώσεις που απαιτούνται και ολοκληρώνεται με την έγκριση του φακέλου και την έκδοση της Άδειας Ίδρυσης Υδατοδρομίου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα η λήξη της 2ης φάσης και εκκίνηση της 3ης πραγματοποιείται μετά από 7 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Δηλαδή, ο τεχνικός φάκελος για την αδειοδότηση ίδρυσης του υδατοδρομίου στη Λίμνη Παμβώτιδα έπρεπε να είχε κατατεθεί προς έλεγχο στις αρμόδιες υπηρεσίες στις 13-03-2021.

 Σήμερα, ένα μήνα μετά την παραπάνω ημερομηνία ΔΕΝ έχετε παραλάβει ούτε τη 2η φάση της μελέτης.

 Ερωτάσθε :

 1. Γιατί υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση;

 2. Ποιό το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα μέχρι την λήψη της άδειας ίδρυσης του υδατοδρομίου Λίμνης Παμβώτιδας;

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 05.04.2021

LadiasΣτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Απριλίου, η παράταξή μας υπέβαλλε ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας της δημοτικής αρχής. Οι απαντήσεις που κατατέθηκαν, δημιούργησαν περαιτέρω ανησυχία και προβληματισμό.

 Αναλυτικά τα θέματα που θέσαμε παρατίθενται παρακάτω:

  Τατιάνα Καλογιάννη.

 α. Έργο: Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Σταυράκι – Νεοχωρόπουλο (ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ)

  I.        Στις 03.04.2019 το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση και υλοποίηση.

  II.        Σήμερα, έχουν συμπληρωθεί 2 ολόκληρα έτη από την ένταξή του και δεν το έργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί.

 III.        Στις 26.03.2021, και σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το έργο απεντάσσεται εάν δεν υπάρχει νομική δέσμευση (δηλαδή αν δεν έχει συμβασιοποιηθεί ακόμη).

 ·         Ποια η αιτία της καθυστέρησης που παρατηρείται;

 ·         Έχει ενημερωθεί σχετικά η Ε.Υ.Δ «Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» για να μην κινδυνέψει το έργο με απένταξη;

  β. Έργο: Ενεργειακή αναβάθμιση κεντρικού αντλιοστασίου ΚΡΥΑΣ.

      I.        Στις 29.07.2020 η πρόταση που είχε υποβληθεί για ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πλαίσιο «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ.

    II.        Στις 20.01.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ, έλαβε απόφαση για επανυποβολή της πρότασης σε νέα πρόσκληση (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29-01-2021) του ανωτέρω προγράμματος.

 ·         Έχει υποβληθεί εκ νέου η πρόταση χρηματοδότησης στο παραπάνω χρηματοδοτικό πλαίσιο ή θα επιλεχθεί η προσπάθεια χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»;

 

γ. Σχεδιασμός έργων της ΔΕΥΑΙ:

      I.        Επιθυμούμε να μας ενημερώσετε και να μας καταθέσετε εγγράφως ποιά έργα της αρμοδιότητάς σας και της πολιτικής σας ευθύνης, έχετε υποβάλλει ήδη ή σκοπεύετε να υποβάλλετε στο πλαίσιο των παρακάτω χρηματοδοτικών προγραμμάτων:

 a.    «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027».

 b.    «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 c.    Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 Γιώργος Λαδιάς.

 1.    Πρόταση με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών στην Κοινότητα Περάματος» για τη χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, που διαχειρίζεται το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

      I.         Στο Ταμείο Αλληλεγγύης έχει υποβληθεί, ενταχθεί και χρηματοδοτείται αντίστοιχη πρόταση για την υποδομή μεταναστών στον Κατσικά. Είναι εύλογο, γιατί η δομή του Κατσικά είναι «κλειστού» τύπου και φιλοξενείται μεγάλος αριθμός μεταναστών.

    II.        Ήδη στο Πέραμα, σήμερα, από ότι γνωρίζουμε, όλες εκτός από μία ΜΚΟ έχουν αποχωρήσει. Η δυναμικότητα φιλοξενίας στο Πέραμα, σήμερα, ανέρχεται σε 40 ασυνόδευτα ανήλικα αγόρια ηλικίας 12-18 ετών.

 ·         Γιατί η δημοτική αρχή προχωρά στην υποβολή μιας νέας πρότασης χρηματοδότησης υποδομών στο Πέραμα, παγιώνοντας με αυτόν τον τρόπο μία κατάσταση η οποία έπρεπε να θεωρείται ως προσωρινή;

 ·         Υπάρχει πρόβλεψη ή ενημέρωση, ότι θα μεταφερθούν και άλλοι μετανάστες στο Πέραμα;

 2.    Σχετικά με τις Παιδικές χαρές:

      I.        Στις 15.06.2018 έγινε η ένταξη της πράξης που συνδέεται με την αποκατάσταση των παιδικών χαρών σε κανονική λειτουργία, στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

    II.        Στις 16.03.2021, 3 χρόνια μετά, λήφθηκε απόφαση για περαιτέρω παράταση της σύμβασης προμήθειας μέχρι 05/05/2021.

 ·         Όπως, σας το έχουμε ζητήσει πολλές φορές, σας παρακαλούμε να μας καταθέσετε γραπτά, σχετικά με το θέμα τα ακόλουθα:

 a.    Πόσες παιδικές χαρές υπάρχουν και είναι καταγεγραμμένες επίσημα σήμερα στον Δήμο μας και πού (σε ποιο σημείο),

 b.    Ποιές παιδικές χαρές έχουν πιστοποίηση και λειτουργούν σήμερα και για πόσο χρονικό διάστημα είναι πιστοποιημένες,

 c.    Ποιές παιδικές χαρές περιέχονται στην τελευταία προμήθειας

 d.    Πότε θα παραδοθούν, και

 e.    Εάν και ποιες είναι πιστοποιημένες και ποια είναι η ημερομηνία λήξεως των πιστοποιήσεων αυτών.

   Σε ότι αφορά τα θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ, η παράταξή μας κατέθεσε ιδιαίτερη θέση επί του θέματος της «Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2021» και όσον αφορά την πρόταση της δημοτικής αρχής να διατεθεί το ποσό των 30.000€ για κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο χώρο της λαϊκής αγοράς Αγίας Μαρίνας, και την επέκταση του δημοτικού φωτισμού δαπάνης 400.000€.

        I.        Το έργο: «Επέκταση του δημοτικού φωτισμού», πρέπει να περιληφθεί στο έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Ιωαννιτών – LED», που η δημοτική αρχή προγραμματίζει προς υλοποίηση υπό το πλαίσιο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.), καθώς ο ιδιώτης είναι εκείνος που οφείλει να προβεί σε επέκταση, πύκνωση ή αραίωση του δημοτικού φωτισμού, σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές μελέτες και τις υποδείξεις των υπηρεσιών του Δήμου.

    II.        Στην περίπτωση που η δημοτική αρχή είχε πραγματική αντίληψη των θεμάτων, θα είχε τη δυνατότητα να διαθέσει για τις παρεμβάσεις στη Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας το επιπλέον και σεβαστό ποσό της τάξεως των 400.000€.

   III.        Η υφιστάμενη κατάσταση και οι συνθήκες στις οποίες βρίσκεται ο χώρος που στεγάζεται η Λαϊκή Αγορά δεν τιμά κανέναν μας, ειδικότερα όταν ο χώρος αυτός βρίσκεται στην καρδιά της πόλης!

   IV.        Στις 23.09.2019 τα μέλη της παράταξής μας και σύμβουλοι στο Τοπικό Ιωαννίνων Κωνσταντίνα Μάντζιου, Λευτέρης Κοσμάς και Μάριος Γκόντας, απέστειλαν έγγραφο στην πρόεδρο Τοπικού, με κοινοποίηση στη δημοτική αρχή, με την καταγραφή όλων των κρίσιμων ζητημάτων (όπως Φωτισμός των εγκαταστάσεων, αλλαγή υφιστάμενου στεγάστρου κατασκευασμένου από αμίαντο, διευθέτηση και ανακατασκευή ομβρίων και ανακατασκευή φρεατίων, κλπ), δηλαδή θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα στη Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας.

     V.        Μέχρι σήμερα, οι μόνες εργασίες – παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στη Λαϊκή Αγορά ήταν η τοποθέτηση χημικών τουαλετών και ένας υποτυπώδης καθαρισμός στα φρεάτια ομβρίων.

   VI.        Η δημοτική αρχή και για το θέμα αυτό αντί να σχεδιάσει μία ολοκληρωμένη καθοριστική παρέμβαση, προχωρά πάλι σε κάποια μερεμέτια για τα «μάτια του κόσμου».

   Η Λαϊκή Αγορά Αγίας Μαρίνας θέλει ριζική αναδιαμόρφωση και σοβαρή αντιμετώπιση για να αποτελέσει σημείο, στοιχείο και πυρήνα ανταγωνιστικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας  για τον Δήμο μας και όχι «στίγμα ελαττωματικής λειτουργίας της πόλης».

 

 

 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης .04.2021

 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών

 

 Εισηγητής: Φίλιππος Ευαγγέλου

 20.12.02 filippos euaggelouΚαταρχάς, η πρόταση για συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών αποτελεί μια θετική εξέλιξη την οποία στηρίζουμε ως παράταξη.

 Η συμμετοχή στα κοινά αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας, αυξάνει το επίπεδο της κοινωνικής εμπιστοσύνης και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της συλλογικής δράσης. Είναι σαφές ότι η ένταξη των νέων στις συλλογικές διαδικασίες όχι μόνο ενισχύει τους ίδιους παρέχοντας τους σημαντικά κίνητρα αναφορικά με την κοινωνική ένταξη και βελτίωση της πολιτικής υπευθυνότητας, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνει κερδισμένη και η κατά τόπους κοινωνία από τις φρέσκες και ρηξικέλευθες ιδέες των νέων.

 Πριν σας αναφέρω συγκεκριμένες προτάσεις και σας θέσω ορισμένα ερωτήματα, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο θεσμός του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αποτελεί για μένα προσωπικό και φυσικά ευχάριστο βίωμα αφού ήμουν από τους πρώτους νέους σε όλη την Ελλάδα που συμμετείχα την περίοδο 2000 – 2002 ως Αντιπρόεδρος στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Παμβώτιδας.

 Τότε η θεσμοθέτηση του Δημοτικού Συμβούλιου Νέων Δήμου Παμβώτιδας δεν έγινε διότι επιβλήθηκε από τον Νόμο, αλλά πρόεκυψε από ομόθυμη πολιτική βούληση όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παμβώτιδας. Η συγκρότηση εκείνου του Δημοτικού Συμβούλιο Νέων Δήμου Παμβώτιδας προέκυψε από συνεχείς ζυμώσεις και διαβουλεύσεις τόσο με τους νέους όσο και με τους πολίτες όλων των ηλικιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι δόθηκε τέτοια βαρύτητα αφού η εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων έγινε με ψηφοφορία από όλους τους νέους του Δήμου, οι οποίοι ψήφιζαν τους υποψήφιους μέσα από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 Αν κανείς αναστοχαστεί για την επιτυχία ή μη εκείνου του εγχειρήματος, με βεβαιότητα θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι η επιτυχία ήταν ουσιαστική και χρήσιμη για όλους τους εμπλεκόμενους. Χαρακτηριστικά, σας αναφέρω ότι από εκείνα τα δημοτικά συμβούλια προέκυψαν καινοτόμες δράσεις για τους νέους της περιοχής, όπως διοργανώσεις πρωτοπόρων φεστιβάλ, θεσμικές παρεμβάσεις για τους νέους, επιμορφώσεις των νέων στις Νέες Τεχνολογίες, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των νέων, κλπ. Ταυτόχρονα, αποτέλεσε και ουσιαστικό κίνητρο για αρκετούς νέους να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους στα κοινά μέσα από άλλα συλλογικά όργανα. Για παράδειγμα, αρκετοί/ες νέοι/ες που συγκροτούσαν εκείνα τα δημοτικά συμβούλια σε μεταγενέστερο χρόνο έχουν εκλεγεί δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, στελέχη στη κεντρική πολιτική σκηνή, μέλη και πρόεδροι σωματείων εργαζομένων, πολιτιστικών συλλόγων, ποδοσφαιρικών ομάδων, κ.λπ.

 Με βάση, λοιπόν, αυτή την αποκρυσταλλωμένη εμπειρία θα πρότεινα η συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών να υλοποιηθεί όχι με επιφανειακό τρόπο μέσα από μια απόφαση και μια ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά με συστηματικότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, μια τόσο φιλόδοξη και ουσιαστική πρόταση, κινδυνεύει να εκφυλιστεί.

 Πιο συγκεκριμένα, προτείνω να υπάρξουν οι εξής ενέργειες:

 Ορισμός συγκεκριμένης επιτροπής η οποία θα είναι υπεύθυνη για όλες τις διαδικασίες και πρωτοβουλίες – δράσεις συγκρότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών

  1. Διαβούλευση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τόσο με τους/τις νέους/ες όσο και με όλους τους πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου εκεί θα κατατίθενται προτάσεις για το εγχείρημα συγκρότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών
  2. Στοχευμένη ενημέρωση στους/στις νέους/ες που κατοικούν στο Δήμο Ιωαννιτών. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα οι εξής πρωτοβουλίες - δράσεις: i) Καμπάνια ενημέρωσης μέσω βίντεο (σποτ) και γραπτών μηνυμάτων τόσο στα Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram, twitter , κ.λπ.) που είναι ιδιαίτερα προσφιλή στους/στις νέους/ες.

 ii) Ενημέρωση και - αν είναι εφικτό - συναντήσεις σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως μαθητές/τριες όλων των τύπων Λυκείων, σπουδαστές σχολών ΟΑΕΔ – ΕΠΑΣ, σπουδαστές ιδιωτικών και δημόσιων Ι.Ε.Κ., φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ.λπ.

 iii) Ενημέρωση, συναντήσεις και συνεργασία με συγκεκριμένους θεσμικούς φορείς που έχουν νέους/ες ως μέλη τους, όπως είναι το Επιμελητήριο, το ΤΕΕ, το Οικονομικό επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο δικηγορικός σύλλογος, οι Νέοι αγρότες, το Εργατικό Κέντρο, σύλλογοι εργαζομένων σε διάφορους κοινωνικούς τομείς (εστίαση, κ.λπ.), αθλητικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, κ.λπ.

 Τέλος, με βάση την εισήγηση που κατατέθηκε, θα ήθελα να θέσω τα εξής ερωτήματα:

 1) Από την εισήγηση προκύπτει ότι η επιλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων θα γίνεται με κλήρωση μέσα από το “Μητρώο Νέων Πολιτών”, το οποίο θα συγκροτηθεί από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν. Προβλέπεται στην εισήγηση ποιος θα κάνει την κλήρωση;

 2) Προβλέπονται κάποιες προϋποθέσεις – κριτήρια, εκτός από την ηλικία, για τους/τις νέοι/ες σχετικά με την ένταξή τους στο “Μητρώο Νέων Πολιτών”;

 3) Προβλέπεται κάποιος μέντορας για να ενισχύει και συμβουλεύει τους/τις νέους/ες; 4) Ποιο θα είναι το πλήθος των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Ιωαννιτών;

 5) Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Ιωαννιτών  από ποιούς κανονισμούς θα διέπεται και πως θα λειτουργεί; Θα σχετίζονται με τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου;

 6) Δεν θα ήταν ορθό στην εισήγησή σας να έχετε επισυνάψει και τη φόρμα της αίτησης που θα συμπληρώσουν οι νέοι για να γνωρίζουμε και εμείς τα στοιχεία που ζητούνται;

 7) Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Ιωαννιτών θα έχει τη δυνατότητα να κάνει εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο;