gine melos youtube live

 Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 17.03.2021

  «Απολογισμός Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2020».

  

20.12.03 tatiana kalogianniΗ δημοτική αρχή έχει επιλέξει οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να έχουν μόνο διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο νόμος είναι σαφής και προβλέπει ότι θέματα ιδιαίτερης σοβαρότητας παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η δημοτική αρχή εφαρμόζει το νόμο, κατά το δοκούν, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο για να διευκολύνεται και να διεκδικεί απλώς ένα ευμενές δημοσίευμα και μία θετική αναφορά στα ΜΜΕ.

   Η Οικονομική Επιτροπή, σήμερα, αποτελεί για τους Δήμους το κυριότερο όργανο λήψης αποφάσεων, αφού ο νομοθέτης μετέφερε σε αυτήν από το δημοτικό συμβούλιο πολλές και κρίσιμες αρμοδιότητες.

 Όμως, εσείς κύριοι της δημοτικής αρχής, επιλέξατε οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να έχουν ΜΟΝΟ διαδικαστικό χαρακτήρα. Η μη αντιπροσωπευτική πλειοψηφία συναινεί σε όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως της βασιμότητας των διαφορετικών ή εναλλακτικών θέσεων που κατατίθενται από όποιες παρατάξεις της αντιπολίτευσης μετέχουν σ’ αυτήν.

 Αλλά και στο δημοτικό συμβούλιο, όταν η αντιπολίτευση τόλμησε να εκφράσει τεκμηριωμένες, διαφορετικές θέσεις από τις απόψεις της συμπολίτευσης, η δημοτική αρχή προσέφυγε σε προσωπικές επιθέσεις, ακολουθούμενη δε και από συντεταγμένη αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση από αυτούς που τη στηρίζουν, παραδόξως, ακόμη.

 Κύριε Δήμαρχε,

 καμία μετεκλογικά σχηματισμένη ετερόκλητη πολυφωνία δε λειτουργεί, όπως έχετε ισχυριστεί, ως πλειοψηφούσα δύναμη σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιθέτως δε, μία αγνώστων αρχών και αορίστων στόχων σύμπραξη, της οποίας ηγείστε, λαμβάνει αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις από την Οικονομική Επιτροπή. Βέβαια, οι αποφάσεις αυτές δεν αξιοποιούνται, αφού είναι προφανής η αναποτελεσματικότητα της πολιτικής διοίκησης του δήμου. Σε τέτοιο σημείο δε, που λάβατε -εσείς ο ίδιος- την πρωτοβουλία να απολογηθείτε, προσφάτως, με σχετικό σας άρθρο σε τοπική εφημερίδα.

 Για το 2020, λοιπόν, στην Οικονομική Επιτροπή, από τα 1248 θέματα που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία και τα 1248! Δηλαδή, για ότι εισηγηθήκατε είχατε θετική εγκριτική απόφαση.

 Σε ότι αφορά την παράταξή μας, επιλέξαμε να πολιτευτούμε με συναίνεση, με καίριο χαρακτηριστικό τη συστηματική συμμετοχή σε κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τον Βασίλη Κοσμά, ως τακτικό μέλος, και τον Σπύρο Γκίζα, ως αναπληρωματικό. Απέναντι σε μία δομική ανεπάρκεια, ασκούμε δομημένη και στοιχειοθετημένη αντιπολίτευση.

 Δώσαμε τη θετική μας ψήφο ή τη συναίνεσή μας σε 1240 θέματα από τα 1248. Καταψηφίσαμε, πάντα με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, 8 μόνο θέματα, τα παρακάτω:

 1.  την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020 του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. (απόφαση 289/2020), γιατί οι διαδικασίες για την αποδοχή της δωρεάς SOROS δεν έγιναν με διαφάνεια,

 2.  τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Ηπείρου για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδικού & αστικού φωτισμού (LED) του δήμου (απόφαση 552/2020), για όλους εκείνους τους λόγους που κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει,

 3.  την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της μελέτης ανάδειξης διαδρομών για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού (απόφαση 555/07-07-2020), επειδή οι προτεινόμενες δράσεις δεν είχαν καμία σχέση με θρησκευτικό τουρισμό και δεν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης του Δήμου,

 4.  την ανάθεση τεχνικών εργασιών για την κατάθεση δικαστικών αγωγών για την Πράξη Εφαρμογής Δροσιάς-Πεντέλης-Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια (απόφαση 673/2020), με στόχο την αποφυγή χρονοβόρων και κοστοβόρων διαδικασιών για τον Δήμο αλλά και τους κατοίκους των περιοχών αυτών,

 5.  την ακύρωση απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 18/Δ/2020) (απόφαση 419/2020), καθώς αυτή έλυνε ένα διαχρονικό πρόβλημα στην περιοχή «Συνάντηση» (μεταξύ Λεωφ. Γράμμου &  Κωνσταντινουπόλεως),

 6.  τη συμμετοχή του Δήμου σε πρόταση ευρωπαϊκού προγράμματος που αφορούσε την προστασία τόπων λατρείας (απόφαση 828/2020), γιατί η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είχε ήδη εκπνεύσει,

 7.  τη διημερίδα-workshop για τη χαρτογράφηση γαστρονομικής κοινότητας του Δήμου (απόφαση 1019/2020), γιατί αποτελούσε μία ακόμη αποσπασματική ενέργεια -εν μέσω πανδημίας μάλιστα- αφού δεν υπάρχει ακόμη ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον Τουρισμό και

 8.  τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου επί εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (απόφαση 1189/2020), για να μην επιβαρυνθεί ο δήμος, μετά από 7 έτη, με τόκους υπερημερίας.

 Όμως, παρόλο που λάβατε εγκρίσεις για δεκάδες έργα, δράσεις και παρεμβάσεις, ο Δήμος παρακμάζει. Βρίσκεται σε ένα διαρκές τέλμα για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Επεμβάσεις κρίσιμης σημασίας για τη φυσιογνωμία και λειτουργία του, είτε μελετήθηκαν και στη συνέχεια αρχειοθετήθηκαν, είτε προχωρούν με βήμα χελώνας και τις περισσότερες φορές αποσπασματικά, είτε δεν μελετήθηκαν καν ακόμη.

 Η ευθύνη για τα παραπάνω, βαρύνει σήμερα αποκλειστικά την Δημοτική Αρχή που διακρίνεται από την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού σε κάθε τομέα.

 Και για αυτό, η Δημοτική Αρχή που διεκδίκησε με πληθώρα δεσμεύσεων, επέτυχε την ανάληψη της διοίκησης του δήμου, και πλέον από το Σεπτέμβριο του 2019 έχει την ευθύνη της διαχείρισης των κοινών, οφείλει να απολογείται και να μην μεταθέτει τις ευθύνες της σε άλλους. Εσείς διοικείτε και έχετε την πλήρη ευθύνη και για το πώς πολιτεύεστε και για τα λάθη που κάνετε και για τα έργα που δεν κάνετε.

 Ως προς το «πώς πολιτεύεστε», υποχρεούμαστε να αναφερθούμε στα ακόλουθα (με βάση τους πιο πρόσφατους χειρισμούς σας στην χθεσινή Οικονομική Επιτροπή):

 1.    Η πλήρης ανεπάρκεια σχεδιασμού και προγραμματισμού, σας υποχρεώνει να στέλνετε στα μέλη της Οικονομικής επιτροπής τις εισηγήσεις για τα σοβαρά θέματα 10 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Είναι προφανές, ότι εσπευσμένα οι υπηρεσιακοί παράγοντες εκόντες-άκοντες σύρονται στο να υπογράφουν ότι προκύπτει. Άλλωστε, κανένα από τα θέματα υποδομών που συζητήθηκαν χθες στην Ο.Ε. ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονταν στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 που πριν 2 μήνες εγκρίναμε!

 2.    Δεν είναι τυχαίο, ακόμη, ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου και σχετικά με την τεχνική υπηρεσία καταγράφεται αυτολεξεί το εξής: «Παρεμβατικότητα στην λειτουργία της υπηρεσίας από εξωτερικούς παράγοντες σχετικά με το περιεχόμενο και την ιεράρχηση του αντικειμένου της. (σελίδες 334, 335)».

 3.    Υποβαθμίζετε κάθε θέμα, κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στις διαδικασίες, κάθε υπηρεσιακό παράγοντα.

 4.    Απλώς, για να πετύχετε ένα ευμενές δημοσίευμα, μία θετική αναφορά στα ΜΜΕ, μία προσδοκία στους ανυποψίαστους δημότες, τη στιγμή που δεν γνωρίζετε ούτε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δρόμων και των γηπέδων, ούτε αν είναι αρμοδιότητά σας να προβείτε σε επεμβάσεις επ’ αυτών.

 Αυτή είναι η αλήθεια και τα λόγια που την εκφράζουν πρέπει να είναι απλά.

Ενώ ο νόμος προβλέπει ότι θέματα ιδιαίτερης σοβαρότητας παραπέμπονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς, τον εφαρμόζετε για τη δική σας επικοινωνιακή και μόνον ωφέλεια, κατά το δοκούν, για να διευκολύνεστε στην επικοινωνιακή σας τακτική, στην οποίαν βεβαίως αριστεύετε. Δυστυχώς για το δήμο, μόνο σ’ αυτήν.

 

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 01.03.2021

 Θέμα 9: «Έγκριση Δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2021».

 Κύριος εισηγητής: Στάθης Σιούτης

  210312 stathis sioythsΣτην εισήγησή σας κ. Αντιδήμαρχε κάνετε λόγο, για μια ακόμα φορά, για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα τουριστικών δράσεων χωρίς ωστόσο μέχρι τώρα να έχουμε δει κάτι ουσιώδες.

 Επικαλείστε τη  συνεργασία σας με τις υπερκείμενες πολιτικά αρχές (Περιφέρεια Ηπείρου, Υπουργείο Τουρισμού, ΕΟΤ και Marketing Greece) ξεχνώντας, δυστυχώς, τους επαγγελματίες του τουρισμού, μια έννοια που μάλλον για εσάς είναι ξεχασμένη. Ως παράδειγμα αυτής της καλής σχέσης με τους προαναφερθέντες φορείς επικαλείστε μάλιστα την  πρόσφατη δημοσίευση και παρουσίαση των Ιωαννίνων στο έγκριτο «Lonely Planet». Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Στη συγκεκριμένη δημοσίευση βλέπουμε πως η συντάκτης της καλωσορίζει τους επισκέπτες στα Ιωάννινα με μια γέφυρα από τα Ζαγοροχώρια! Μια άστοχη προσέγγιση που προκαλεί ερωτηματικά.

 Ακόμα, αναφέρετε στην εισήγησή σας, ότι το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τα Γιάννενα ως νούμερο ένα ανερχόμενο, μη νησιωτικό, ελληνικό προορισμό το οποίο δεν προκύπτει από το εν λόγω δημοσίευμα.

 Αναφορικά με τις  δράσεις της τουριστικής προβολής  του Δήμου για το έτος 2021 συνοπτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 ·      Έκδοση και παραγωγή εξειδικευμένων τουριστικών εντύπων, χαρτών, τουριστικών οδηγών, φυλλαδίων (Π/Υ: 10.000€): αυτός ο τρόπος προβολής  είναι πλέον παρωχημένος, ειδικότερα δε λόγω του ότι ζούμε στην ψηφιακή εποχή και εν μέσω κορωνοϊού. Ακόμη προτρέπουμε τη δημοτική αρχή να μην προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση και μάλιστα σε επιχείρηση εκτός Ιωαννίνων, όπως έπραξε το 2020.

  ·      Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή της πόλης (Π/Υ: 5.000€): να αποφευχθεί η επιλογή συγκεκριμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, καθώς όλοι οι επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου βιώνουν πολύ δύσκολες καταστάσεις και το ένα ευρώ που πιθανόν να εισέπρατταν από τον δήμο, θα ήταν πολύ σημαντικό για την λειτουργία τους.

  ·      Τουριστική προβολή του προορισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, (Π/Υ: 1.500€): καμία σοβαρή ανάρτηση δεν έχει γίνει και κανένα στρατηγικό σχέδιο δεν έχει καταθέσει η δημοτική αρχή.

  ·      Δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού «Ιωάννινα», στο πλαίσιο της Διπλωματίας των πόλεων (Π/Υ: 20.000€): μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί ακόμη το σχέδιο για το 2021, δηλαδή για το ποιες χώρες στόχους πρόκειται να προσεγγίσετε.

  ·      Διαφημιστική προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος της πόλης των Ιωαννίνων σε Μέσα Επικοινωνίας (Π/Υ: 10.000€) καμία αναφορά δεν κάνετε σχετικά με το  ποια μέσα επιλέξατε, με ποια κριτήρια και με ποια τουριστική στόχευση.

  ·      Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων (Π/Υ: 5.000€): ο προγραμματισμός σας, εν μέσω κορωνοϊού και ψηφιακής εποχής, είναι σε λανθασμένη βάση. Όλα πια γίνονται διαδικτυακά!

Δυστυχώς, αυτό που συμπεραίνουμε 22 μήνες μετά την εκλογή σας και 16 μήνες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων σας, είναι ότι δεν έχετε κανένα συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής προώθησης και ανάπτυξης του προορισμού ΙΩΑΝΝΙΝΑ, γεγονός το οποίο θα στοιχίσει σημαντικά στους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και σε όλους τους κρίκους του τουρισμού που συνδέονται με αυτούς. Θα στοιχίσει, όμως, και στους ίδιους τους δημότες οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν την αναποτελεσματικότητα της διοίκησής σας.

 Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 2ης 03.2021

 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για έτος 2021».

  Οι απόψεις της παράταξής μας, όπως κατατέθηκαν από τον Βασίλη Κοσμά.

 

20.12.04 Vasilis kosmasΑ.   Η παράταξή μας, αφού μελέτησε την εισήγηση του τμήματος Εσόδων και Περιουσίας συμφωνεί, καταρχήν, με τις προτεινόμενες, από την υπηρεσία, μειώσεις των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2021.

 Β.    Ειδικότερα για το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και προκειμένου οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν περαιτέρω, εκτός της μείωσης των συντελεστών κατά 50%, προτείνουμε να προστεθεί στην εισήγηση της υπηρεσίας το παρακάτω:

 «Παρόλο που η επιβολή του τέλους χρήσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, γίνεται ανεξάρτητα από την διάρκεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται -λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας- να υπάρξει χρέωση ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι επιχειρήσεις θα λειτουργούν και δεν θα παραμένουν κλειστές λόγω πανδημίας.

 Δηλαδή, εάν μία επιχείρηση για το 2020 όφειλε να καταβάλει 1.000€ για όλο το έτος, το 2021, εάν λειτουργήσει για 8 μήνες τελικά να καταβάλει: (1.000€*50%)*8/12=333€.

 Η καταβολή του τέλους να γίνει:

 ·      το 50% με την υποβολή της σχετικής αίτησης από τις επιχειρήσεις για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή πλατείας και

 ·      η εξόφληση του υπολοίπου, ήτοι το υπόλοιπο 50%, στο τέλος του 2021».

 Επειδή, όποιο ανακουφιστικό μέτρο έλαβε η δημοτική αρχή το 2020, λόγω πανδημίας, είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα λόγω του ότι εφάρμοζε τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και επειδή ο Δήμος επιχορηγήθηκε το 2020 για τις απώλειές εσόδων του από το Υπουργείο Εσωτερικών, καλούμε τη δημοτική αρχή να υιοθετήσει την πρότασή μας για το 2021 και καλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να την ψηφίσει.

 Ψηφίζουμε θετικά την εισήγηση της υπηρεσίας προσθέτοντας το κείμενο που αναφέραμε παραπάνω και αφορά το τέλος κοινόχρηστων χώρων και πλατειών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

H πρόταση της παράταξής μας έγινε αποδεκτή και υπερψηφίστηκε από όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.