gine melos youtube live

 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 06.09.2021.

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

  Μετεγκατάσταση 1ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων και Σχολείου Αναπήρων Παίδων (ΣΑΠ)

    

 210906 Ft PSΤρεις δημοτικές αρχές, οι πιο πρόσφατες, κλήθηκαν να ασχοληθούν σοβαρά και να επιλύσουν το θέμα της μετεγκατάστασης δύο σχολείων. Αρχικά της μετεγκατάστασης του 1ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων και ακολούθως της μετεγκατάστασης του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σωματικά Αναπήρων Παιδιών (ΣΑΠ) Ηπείρου. Αρκετά χρόνια περιπετειών και αδικαιολόγητων καθηστερήσεων για ένα θέμα με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις που αναμφίβολα προκαλούνται από πολιτικές ευθύνες αρμοδίων, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον χωρίς να αντιμετωπίζουν υπεύθυνα το θέμα.

 Θυμίζω ότι η ανάγκη για τη μετεγκατάσταση των σχολείων αυτών ξεκίνησε για το μεν 1ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων όταν οι χώροι στους οποίους στεγαζόταν απαιτήθηκαν για τις ανάγκες της νεοϊδρυθείσας τότε Αρχιτεκτονικής Σχολής και για το ΣΑΠ όταν η ΕΛΕΠΑΠ απαίτησε, το 2017, την επιστροφή των χώρων που καταλάμβανε το ΣΑΠ για την εξυπηρέτηση των δικών της αναγκών.

 Η Περιφέρεια Ηπείρου ανταποκρίθηκε κανονικά στις υποχρεώσεις της, όπως αυτές προέκυπταν από την εγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση για την μετεγκατάσταση στο Παλαιό Χατζηκώστα των σχολείων αυτών. Όμως, και σε αυτήν την περίπτωση κάποιος ή κάτι δεν δούλεψε σωστά για μία ακόμη φορά στον οργανισμό του Δήμου μας και σήμερα εμφανίζεται ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος μιας απευκταίας καθυστέρησης και αναβολής. Ο προβληματισμός είναι έντονος για το πώς αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή την εκπαιδευτική κοινότητα.

 Επισημαίνω ότι ο Δήμος Ιωαννιτών είναι υποχρεωμένος να καλύπτει όλες τις παραμέτρους των λειτουργικών αναγκών περίπου 140 σχολείων, στα οποία φοιτούν 10.000 μαθητές στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 8.500 περίπου στη Δευτεροβάθμια, ενώ στα σχολεία αυτά υπηρετούν 2.000 εκπαιδευτικοί. Και αναρωτιέται καλόπιστα ο οποιοσδήποτε πολίτης, αν με αυτή την πρακτική και πολιτική αντιμετώπιση θα προχωρήσουν τα κρίσιμα θέματα του τομέα αυτού, όπως:

 1) O κτιριακός και Αντισεισμικός έλεγχος.

 2) Η νομιμοποίηση και Τακτοποίηση του ιδιοκτησιακού των σχολικών κτιρίων.

 3) Η ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας αυτών.

 4) Οι παρεμβάσεις που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των μαθητών στα σχολικά κτίρια.

 5) Η πυρασφάλεια.

 6) Η επισκευή και συντήρηση των σχολικών γυμναστηρίων.

 7) Η απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑΜΕΑ.

 8) Η 24ωρη φύλαξη.

 Με αυτή την παραγωγικότητα θα προωθηθούν εμπρόθεσμα οι διαδικασίες:

 ·      για τη μετεγκατάσταση στην Πανεπιστημιούπολη των δύο πειραματικών δημοτικών σχολείων;

 ·      για την ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος στον Κατσικά;

 ·      για τη μεταστέγαση του Μουσικού σχολείου; ή

 ·      για την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου στη θέση των παλαιών Στρατιωτικών Αρτοποιείων, έργο το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση τον Σεπτέμβριο του 2017;

 Τη στιγμή, λοιπόν, που δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε μία επίστρωση με τσιμεντόπλακες, μία περίφραξη, τη σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων και την ηλεκτροδότηση των κτισμάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων και Σχολείου Αναπήρων Παίδων (ΣΑΠ), εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 80.000€, ποιές δεσμεύσεις και ποιό χρονοδιάγραμμα είστε σε θέση να τηρήσετε για αυτά που ανέφερα παραπάνω;

 Πώς να σας εμπιστευτούν οι γονείς των παιδιών αυτών, οι οποίοι παραμένουν ιδιαίτερα ανήσυχοι  διαπιστώνοντας ότι, χωρίς να έχει προηγηθεί μια συστηματική ενημέρωσή τους –όπως είχατε δεσμευτεί- και να τηρηθεί ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, προβαίνετε ξαφνικά μέσα στον Αύγουστο σε παράταση - συνέχιση της στέγασης των σχολείων αυτών στους παλαιούς χώρους;  

 Σε συνέχεια των παραπάνω, ζητούμε:

 1.  Να μας ενημερώσετε ποιές εργασίες και ενέργειες υπολείπονται προκειμένου να παραδοθούν για χρήση οι αίθουσες αυτές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

 2.  Να ενημερώσετε άμεσα εκπαιδευτικούς και γονείς των σχολείων αυτών και κυρίως του σχολείου Αναπήρων Παίδων (ΣΑΠ), παραδίδοντάς τους συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

 Τέλος, η εποχή των λυόμενων και των προκατασκευασμένων πρέπει να τελειώσει σήμερα. Δεν είναι δυνατόν, το 2021, τα παιδιά μας να φοιτούν σε τέτοιες αίθουσες.

 Σε συνεργασία με την περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καταστρώστε ένα ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης της σχολικής στέγης στο δήμο μας, το οποίο να δεσμεύει την επόμενη και κάθε επόμενη δημοτική αρχή.

Το δημόσιο σχολείο, που λειτουργεί σύμφωνα με τις θεσπισμένες προδιαγραφές ξεπερνά σε  κάθε σύγκριση και ανταγωνισμό οποιοδήποτε άλλο.

 20.12.02 filippos euaggelouΣτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της 28ης Ιουλίου, ο εκπρόσωπος της παράταξής μας Φίλιππος Ευαγγέλου, σχετικά με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) Δ. Ιωαννιτών, κατέθεσε και πρότεινε τα ακόλουθα:

 «Μολονότι ο νομοθέτης προβλέπει ότι το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α' Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ, θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά το σύνολο των συνδημοτών μας σε επίπεδο ποιότητας ζωής, σε επίπεδο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς επίσης και σε επίπεδο οικονομίας κλίμακας για κάθε οικογένεια αφού σχετίζεται με τα ανταποδοτικά τέλη. Για αυτούς του λόγους, σας προτείνουμε να παραπεμφθεί για συζήτηση - διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να υπάρξει διαλογική συζήτηση από το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις – τροποποιήσεις και ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών».

 Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επέμενε αρχικά στην τυπική διαδικασία, τονίζοντας ότι η έγκριση του ΤΣΔΑ υλοποιείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και μάλιστα σε αυστηρά χρονικά όρια μέχρι 31/07/21. Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του κ. Ευαγγέλου και καθώς το θέμα αυτό η παράταξή μας το είχε θέσει και ως προ ημερήσιας διάταξης θέμα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 14-07-2021, αποδέχτηκε να φέρει το θέμα σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.  

 Ο κ. Ευαγγέλου, λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο, τόνισε ότι η παράταξή μας υπερθεματίζει για την επικαιροποίηση του ΤΣΔΑ, επισημαίνοντας, όμως, ότι ο τρόπος με τον οποίον εισάγονται τα θέματα προς συζήτηση, σε όλα τα όργανα του δήμου, παραμένει πρόχειρος και όχι σοβαρός. Σημείωσε δε, ότι η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπρεπε να είχε προηγηθεί της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, γιατί με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις μιας ουσιαστικής διαβούλευσης τόσο μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της κοινωνίας γενικότερα για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

 

Όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται…

 ioannina2023Επαναφέρει η δημοτική αρχή στην επικαιρότητα, το χειρισμό που τήρησε σχετικά με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σόρος προς τον ΟΚΠΑΠΑ, με αφορμή τη λευκή ψήφο της παράταξής μας κατά τη συζήτηση του απολογισμού του οργανισμού αυτού.

 Οι απόψεις της παράταξής μας για το θέμα είναι δημοσιοποιημένες από τις 27.03.2020, όταν και απευθύναμε σχετικό έγγραφο στον Δήμαρχο ζητώντας εξηγήσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συγκεκριμένη δωρεά.

 Η παράταξή μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 είναι υπέρ των δωρεών από τον ιδιωτικό τομέα, ιδίως για σκοπούς όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και γενικότερα δωρεές και χορηγίες που εξυπηρετούν την λειτουργία της εκπαίδευσης και προάγουν τις τέχνες και τον αθλητισμό, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση να τηρούνται πλήρως όλες οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα.

 Τέλος, η δημοτική αρχή είναι σκόπιμο αντί να συνεχίζει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση να κινητοποιείται και να ασχολείται με επίκαιρα και τρέχοντα θέματα, όπως το να δηλώσει ενεργό συμμετοχή στο «Δίκτυο πόλεων με Ποντιακές Κοινότητες» που ίδρυσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

 Στόχος του Δικτύου η κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών οργανισμών για την παγκόσμια αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Χθες, στην πρώτη συνάντηση του Δικτύου, συμμετείχαν ήδη 32 δήμοι της χώρας. Ο Δήμος Ιωαννιτών;