gine melos youtube live

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19.05.2021

 Κατάθεση απόψεων προ ημερησίας διατάξεως

 

 Έργα ΔΕΔΔΗΕ

 210526 deddheΟ Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), διακήρυξε έργο προϋπολογισμού 3 δις € με καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών την 9η Ιουνίου και με αντικείμενο:

 ·         την υπογειοποίηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

 ·         την αντικατάσταση αναλογικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας με «έξυπνους μετρητές»

 ·         την αναβάθμιση του εναέριου δικτύου,

 ·         παραλλαγές, αισθητικές αναβαθμίσεις και ενισχύσεις δικτύου.

 ·         το κλάδεμα ή η κοπή δέντρων και αποψίλωση,

 ·         την επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων.

 Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν σε 63 περιοχές σε όλη τη χώρα και επιμερίζονται σε 37 διακριτές εργολαβίες. Για την περιοχή Ιωαννίνων και Κέρκυρας προβλέπονται έργα προϋπολογισμού με την προαίρεση 79,5 εκατ. € χωρίς ΦΠΑ και ημερομηνία εκκίνησης των έργων ορίζεται ο Μάρτιος του 2022.

 Επειδή:

α. τέτοιου είδους έργα και ειδικά τέτοιας κλίμακας (με την επιτυχή αποπεράτωσή τους) είναι δυνατόν να επιφέρουν δραστική αλλαγή στην εικόνα ενός δήμου και

 β. ο Δήμος μας «υποφέρει» από τις οχλήσεις που δημιουργούνται από τέτοια έργα, ειδικά όταν δεν είναι προετοιμασμένος σωστά,

 σας προτείνουμε:

     I.    να ζητήσετε από τον ΔΕΔΔΗΕ, το συντομότερο δυνατόν, τον σχεδιασμό των εργασιών που προβλέπονται να εκτελεστούν στο Δήμο μας,

    II.    στη συνέχεια να συμπληρωθεί ο κατάλογος αυτών και με άλλες συναφείς με το αντικείμενο προτεινόμενες εργασίες από το Δήμο μας, που πιθανώς να έχουν διαφύγει της μελέτης του ΔΕΔΔΗΕ και

    III.    η ΔΕΥΑΙ να προβεί σε σύνταξη μελέτης ώστε να εκτελέσει ταυτόχρονα δικές της εργασίες στα σημεία που θα εκτελούνται εργασίες ΔΕΔΔΗΕ, ώστε και χρόνος να κερδηθεί και οι πολίτες να οχληθούν μία φορά και κατά τον αναγκαίο και μόνο χρόνο.

 Στο σημείο αυτό, σας θυμίζω ότι, κατά την εκτέλεση των πρόσφατων εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στον άξονα Στρατολογία – Δικαστικό Μέγαρο και στις παρόδους του, οι εργασίες δεν εκτελέστηκαν επιμελώς και οι αποκαταστάσεις έγιναν πρόχειρα σε σημείο απαραδέκτου. Έλεγχος από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν έγινε, και έτσι ο καθένας έκανε ότι και όπως τον βόλευε. 

 

 

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19.05.2021

Σχετικά με το θέμα: «Παροχή γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α.Π. Ηπείρου»

  2021 03 30 11 29 49Από τον Κανονισμό Τιμολογιακής Πολιτικής που μας κατέθεσε ο ΦοΔΣΑ, παρατηρούμε τα εξής δύο σημαντικά στοιχεία:

 1ον. η ανακύκλωση στον Δήμο μας είναι σε υπερβολικά χαμηλά επίπεδα. Από τα συνολικά διαχειριζόμενα απόβλητα του Δήμου μας που ανέρχονται στους 67.000 tn/έτος, μόλις οι 5.000 tn/έτος ανακυκλώνονται. Δηλαδή, ποσοστό 7,6%, όταν ο ποσοτικός στόχος που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το 2020 ήταν το 50% και για το 2025, 55% (60% έως το 2030 και 65% έως το 2035).

  2ον. η χωριστή διαλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων βρίσκεται στο 0%, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία ορίζει προθεσμία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 για την διακριτή διαχείρισή τους.

  Προκύπτει, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι ο Δήμος μας πρέπει να δημιουργήσει άμεσα τις υποδομές εκείνες, ώστε:

 1.   Να συγκλίνουμε στους ευρωπαικούς στόχους ώστε ο Δήμος μας και εν τέλει η χώρα μας να μην κληθεί να πληρώσει σημαντικά πρόστιμα και

 2.   Να επιτευχθεί περαιτέρω μείωση των συντελεστών τιμολόγησης από τον ΦοΔΣΑ προς τον Δήμο μας, έτσι ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να μειώσουμε δραστικά τα ανταποδοτικά τέλη. Σήμερα, με την ανακύκλωση στο 7,6% και τη χωριστή διαχείριση των βιοαποβλήτων στο 0%, μας παρέχεται έκπτωση από τον ΦοΔΣΑ της τάξεως του 5%, ενώ εφαρμόζοντας τα παραπάνω είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε το 25%.

  Πολλές φορές, αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, η παράταξή μας έχει προτείνει μέτρα για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών, όπως την επίσπευση της ανακύκλωσης και την εφαρμογή μιας χωριστής διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

 Σήμερα, με δεδομένα ότι το Πράσινο Σημείο εντάχθηκε, επιτέλους, στο ΠΕΠ Ηπείρου και γίνεται προσπάθεια μέσω του Αντώνης Τρίτσης να προχωρήσουν και οι Γωνιές Ανακύκλωσης, επανερχόμαστε και προτείνουμε στη δημοτική αρχή να διακηρύξει, άμεσα, διαγωνισμό για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, έστω και σε πιλοτικό επίπεδο, γιατί η υλοποίηση του έργου της διαχείρισης των βιοαποβλήτων θα καθυστερήσει αρκετά αφού μόλις χθες εντάχθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ηπείρου για χρηματοδότηση.

  Τέλος, με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης προτείνουμε να επανασυντάξετε, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, τη μελέτη που χρησιμοποιεί ο Δήμος, από το 2015 μέχρι και σήμερα, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων. Η μελέτη που συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε έχει αυθαίρετες ή εκ παρακολουθήσεως παραδοχές (δηλ. με βάση κάποια εμπειρικά και στατιστικά δεδομένα) οι οποίες λανθασμένα λαμβάνονται ως βάση για τον σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε ατεκμηρίωτους προϋπολογισμούς μελέτης.

  Είναι αναγκαίο να σχεδιάσετε από το μηδέν, με βάση τα πραγματικά επίκαιρα στοιχεία, αλλά και σύμφωνα με τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις.

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 19.05.2021

 Σχετικά με τη διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΣΧΕΔΙΑ»

 

 210108 tatianaΣε συνέχεια της εισηγήσης της συναδέλφου κας Τσουμάνη, με το περιεχόμενο της οποίας, συμφωνούμε απόλυτα, επιθυμώ να επεκταθώ περαιτέρω και να αναφερθώ στον τρόπο και στη χροιά του χειρισμού του θέματος από τον Δήμαρχο, που κατά τη γνώμη μας ήταν, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον ανορθόδοξος. Όποια άλλα ζητήματα και εκκρεμότητες που αφορούν εσωτερικά θέματα της εταιρείας, απασχολούν τις αρμόδιες δικαστικές αρχές ή ελεγκτικές αρχές και υπηρεσίες.

 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ιωαννίνων «ΣΧΕΔΙΑ» με τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, δραστηριοποιείται δυναμικά και καθοριστικά σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό των εξαρτήσεων, στοχεύοντας στην ισχυροποίηση της ψυχοκοινωνικής υγείας των γνωστών μας, των φίλων μας, των ανθρώπων της διπλανής πόρτας, των παιδιών μας, με έγκυρη επιστημονικά ενημέρωση και πρόληψη.

 Όμως, αυτόν τον καθοριστικό κοινωνικό ρόλο της εταιρείας αυτής, εσείς, κύριε Δήμαρχε, τον υποβαθμίσατε αφού αναγάγατε σε πολιτικό διακύβευμα την εμπλοκή του Δήμου στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.

 Και τον μετατρέψατε σε πολιτικό διακύβευμα, γιατί παρεμβήκατε με την ιδιότητα του Δημάρχου, χωρίς καμία σχετική εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, με προσωπική σας πρωτοβουλία, δηλώνοντας τις προσωπικές απόψεις και θέσεις σας, χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη σχετική θεσμική απόφαση του κυρίαρχου οργάνου του Δήμου μας.

 Συγκεκριμένα:

 ·      Τη δεύτερη κιόλας ημέρα από την ανάληψη των καθηκόντων σας ως διοίκηση (02-09-2019) ζητήσατε από τον εκπρόσωπο του Δήμου και Πρόεδρο της εταιρείας ΣΧΕΔΙΑ να μην προχωρήσει στη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων όσον αφορά την επιστημονική λειτουργία του Κέντρου.

 ·      Σε άλλη επιστολή σας, τον Φεβρουάριο 2021, απαιτήσατε από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας να σταματήσει κάθε διαδικασία αλλαγών – μεταβολών ιδιαίτερα μετά την ανανέωση της σύμβασης του επιστημονικά υπεύθυνου του Κέντρου και δηλώσατε ότι ο Πρόεδρος που έχει οριστεί από τον Δήμο, εξακολουθεί να παραμένει στην ίδια θέση με την ανοχή της παρούσας δημοτικής αρχής μέχρι 30-04-2021.

 Με ποιό σκεπτικό οδηγηθήκατε να παρέμβετε στο έργο του Δ.Σ. της εταιρείας ΣΧΕΔΙΑ;

 Από ποιό όργανο λάβατε εντολή και εξουσιοδοτηθήκατε για τις ενέργειές σας αυτές;

  Αναρωτιέμαι,

 1.    Εάν, μετά από δεκαετίες ανέφελης λειτουργίας της εταιρείας, η προσωπική εμπλοκή του Δημάρχου στις εσωτερικές διαδικασίες της είχε πυροσβεστικό χαρακτήρα ή συνέβαλε να πυροδοτηθεί περαιτέρω το θέμα.

 2.    Ποιον και τι εξυπηρέτησε με την επιλογή του να μην ενημερώσει για το θέμα το δημοτικό συμβούλιο, έγκαιρα.

 3.    Αν υπερέβει τα εσκαμμένα με την δήλωσή του προς τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ότι βρίσκεται στη θέση του υπό την ανοχή της δημοτικής αρχής, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκεται στη θέση αυτή εξουσιοδοτημένος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Είναι δυνατόν, θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση του Δήμου μας σε φορείς και εταιρείες, αντί να λύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο με διαφάνεια, με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της τήρησης των κανονισμών, να αποτελούν αφορμή ώστε ο ίδιος ο Δήμαρχος να παρεμβαίνει κατά το δοκούν;

 Ποιος εκτίθεται τελικά; Ο Δήμος ή ο ίδιος ο Δήμαρχος;                

 Εν κατακλείδι, από τα στοιχεία που μας έχουν διατεθεί, προκύπτουν τα ακόλουθα:

 ·      Η διοίκηση της εταιρείας, μέχρι σήμερα, ανταποκρίθηκε πλήρως στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά της.

 ·      Δεν έχει καταδειχθεί κανενός είδους κακοδιαχείριση, όπως προκύπτει και από τον διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τους ορκωτούς λογιστές.

 ·      Η εταιρεία επιδεικνύει από συστάσεώς της πλούσιο παραγωγικό έργο, λειτουργώντας με διαφάνεια και ασκώντας χρηστή διοίκηση.

 ·      Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, είναι ο κος Στέφανος Τζιμογιάννης, εκπροσωπώντας το δήμο Ιωαννιτών, και πρέπει να πιστώνεται την επιτυχημένη αυτή πορεία.

 Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώ σκόπιμο σήμερα να κλείσουμε το θέμα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη ΣΧΕΔΙΑ να συνεχίσει απρόσκοπτα να παρέχει το ωφέλιμο, για την κοινωνία, έργο της, όπως το περιέγραψε η κυρία Τσουμάνη στην εισήγησή της, θέτοντας σε ψηφοφορία το θέμα για λήψη απόφασης επιλογής των εκπροσώπων του Δήμου στην εταιρεία.

Και για οικονομία χρόνου προτείνω ως τακτικό μέλος τον κ. Στέφανο Τζιμογιάννη, οικονομολόγο, πρώην δημοτικό σύμβουλο και νυν πρόεδρο της εταιρείας ΣΧΕΔΙΑ και ως αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γρηγόρη Μιχάλη, πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διδάκτωρα της Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων σε συναφή τομέα με το αντικείμενο της εταιρείας, σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και Οικογενειακό Θεραπευτή.