gine melos youtube live

   DS tk 211014Σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για τη μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», στη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 05.10.2021, η παράταξή μας καταψήφισε την τροποποιημένη σύμβαση, διότι οι αλλαγές που έγιναν δεν αφορούσαν μόνο το χρονοδιάγραμμα, όπως αναφερόταν στο διαβιβαστικό του δημάρχου, αλλά αφορούσαν ουσιώδεις αλλαγές όπως:

 i.    Δεν υπήρχε ανάλυση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (όπως σε αυτήν της 14ης Σεπτεμβρίου 2021).

 ii.    Δεν αναφερόταν η χρηματοδότηση από το υπουργείο (όπως σε αυτήν της 14ης Σεπτεμβρίου 2021).

 iii.    Δεν προέκυπτε η απαίτηση για έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο αφού δεν υπήρχε οικονομικό αντικείμενο (όπως σε αυτήν της 14ης Σεπτεμβρίου 2021).

 Απορούμε για τον ερασιτεχνισμό που εξακολουθεί να υπάρχει. Και εξηγούμαι:

 - τον Δεκέμβριο του 2019 η δημοτική αρχή είχε δηλώσει ότι τα έργα -όχι οι μελέτες- κοστολογούνται 6 εκατ.€. Και αυτό χωρίς να έχουν καν χρηματοδοτηθεί τότε οι σχετικές μελέτες, με συνέπεια να μην γνωρίζετε τί θα προκύψει από την εκπόνησή τους στο στάδιο εφαρμογής. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να γνωρίζει κάποιος τον προϋπολογισμό των έργων πριν ακόμη εκπονηθούν οι μελέτες τους!

 - σε χρονικό διάστημα των 20 ημερών η δημοτική αρχή άλλαξε ολοκληρωτικά τη μορφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.

 - η συνεργασία που επέλεξε η δημοτική αρχή με την ΕΕΤΑΑ με τη μορφή Προγραμματικής Σύμβασης δεν συνάδει με τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το νόμο για τη σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων. Αν η δημοτική αρχή επιζητούσε, όπως έχει δηλώσει μία πιο «ευέλικτη και ουσιαστική» συνεργασία, είχε τη δυνατότητα να συνάψει ένα Μνημόνιο Συνεργασίας που θα ήταν και πιο εύκολο για εκείνη.

 - Με αυθαίρετες υποθέσεις περί μη επάρκειας του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και με το «ζόρι» η δημοτική αρχή εκχώρησε το αντικείμενο στην ΕΕΤΑΑ. Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας συνεργασίας θα ήταν πλήρως αντιληπτή αν συνεργαζόταν με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για να φτιάξει έναν δρόμο ειδικών προδιαγραφών ή αν συνεργαζόταν με τη ΔΕΗ για μία επέκταση μεγάλης κλίμακας του ηλεκτρολογικού δικτύου. Αλλά, πώς είναι δυνατόν η δημοτική αρχή να συνεργάζεται με την ΕΕΤΑΑ, η οποία δεν έχει ακόμη το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό. Και αυτή, στον ιδιωτικό τομέα θα αναθέσει τις μελέτες και επιπλέον θα κρατήσει και προμήθεια για τα διαχειριστικά της έξοδα. Δηλαδή, η ΕΕΤΑΑ στην προκειμένη περίπτωση υποκαθιστά τον Αναπτυξιακό Οργανισμό που η δημοτική αρχή ήθελε να συστήσει, ο οποίος και θα υποκαθιστούσε την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου!

Και κλείνοντας το θέμα αυτό, και ενώ συμφωνούμε σε κάθε έργο που περιλαμβάνει επεμβάσεις που είναι δυνατόν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη, ειδικά όταν οι μελέτες χρηματοδοτούνται από δημόσιο ταμείο και εκπονούνται από μηχανικούς κατάλληλης πιστοποίησης, διαπιστώνουμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα προκύπτουν μεθοδεύσεις που δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.    Διαρροές στον κεντρικό αγωγό διανομής από τη δεξαμενή ύδρευσης στην Κόντσικα.

ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ σε σωλήνα ύδρευσης 2 Πριν από 2 μήνες ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κόντσικας ενημέρωσε τη ΔΕΥΑΙ για τη μεγάλη διαρροή που παρατηρείται στον αγωγό μετά τη δεξαμενή αποθήκευσης που υδροδοτεί την Κόντσικα.

 Σήμερα η βλάβη αυτή δεν έχει αποκατασταθεί, παρόλο που έχει διενεργηθεί αυτοψία από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΙ.

 Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τα ακόλουθα:

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE  ·   Ποιά είναι τα αίτια της βλάβης και πού οφείλεται η καθυστέρηση της αποκατάστασής της;

 ·   Μπορεί να υπάρξει, από τη ΔΕΥΑΙ, μία σοβαρή και υπεύθυνη δέσμευση για το πότε θα γίνει η αποκατάσταση της βλάβης αυτής;

 ·   Επειδή τέτοιου είδους βλάβες παρουσιάζονται τακτικά, μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιά ποσότητα νερού χάνεται σε ετήσια βάση είτε σε απόλυτο μέγεθος ή σε ποσοστιαία βάση επί της ποσότητας του νερού που αντλείται;

  

2.    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

PRASINO SHMEIO ·         Στις 06.10.2020 (1 χρόνο πριν) η Οικονομική επιτροπή (θέμα 4ο) ενέκρινε την επικαιροποιημένη μελέτη του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

 ·         Στις 14.09.2021 (1 μήνα πριν) η Οικονομική επιτροπή (θέμα 9ο) ενέκρινε πάλι την επικαιροποίηση της μελέτης του ίδιου έργου!

 ·         Χθες, στην Οικονομική Επιτροπή το 14ο θέμα αφορούσε και πάλι την «Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προϋπολογισμού 560.000€.

   Θυμίζω, επίσης, ότι η δημοτική αρχή έλαβε έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο την 4η Δεκεμβρίου 2019 (θέμα ΔΣ/2) για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου.

 Στην απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου το Μάρτιο του 2021, 6 μήνες πριν, αναφερόταν οι όροι:

 1.     Απαιτείται απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του Δήμου για την καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής, το αργότερο σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης ένταξης.

 2.     Απαιτείται η έγκριση του συνόλου των επικαιροποιημένων μελετών πριν τη δημοπράτηση της κατασκευής της υποδομής και της προμήθειας του εξοπλισμού.

 Σήμερα, 2 χρόνια μετά, και το έργο δεν έχει καν δημοπρατηθεί.

 Παρακαλούμε για τις συγκεκριμένες απαντήσεις σας στα παρακάτω:

 α. Έχει ληφθεί απόφαση για την καταβολή της ιδιωτικής συμμετοχής;

 β. Πόσα χρήματα καλύπτει η ιδιωτική συμμετοχή από τον συνολικό προϋπολογισμό των 560.000€;

 γ. Να μας καταθέσετε την σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

 δ. Να μας καταθέσετε συγκριτικό πίνακα με τις αλλαγές που έχουν γίνει μεταξύ των δύο διαφορετικών εκδοχών της μελέτης δηλ. αυτής που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 14-09-2021 (θέμα 9 της ΟΕ), και αυτής που εγκρίθηκε χθες.

 Τέλος, και επειδή στην ίδια περιοχή θα χωροθετηθεί και το εργοτάξιο του Δήμου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πώς εξελίσσεται το θέμα και τί υπολείπεται ακόμη για την μετεγκατάστασή του.

 

210526 deddheΑμελητέος είναι ο απολογισμός που χαρακτηρίζει, ως σήμερα, τις δράσεις της δημοτικής αρχής στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης, την ώρα που αυτοδιοικητικοί οργανισμοί και φορείς ανά τη χώρα, δείχνουν το δρόμο που έπρεπε να είχε ήδη διαβεί, ένας αυτοδιοικητικός οργανισμός με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου Ιωαννιτών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής παραδείγματα:

- ΔΕΥΑ Τυρνάβου: Έργο με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) Σταθμού επί γηπέδου ισχύος 500kWp, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Virtual net metering». Προϋπολογισμός 350.000€ χωρίς Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και Ίδιους Πόρους της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.

- Πανεπιστήμιο Κρήτης: Έργο με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού 300kWp με ενεργειακό συμψηφισμό στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου». Προϋπολογισμός 485.627€ χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εάν η δημοτική αρχή ενδιαφερόταν σοβαρά για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, θα είχε, ήδη, λάβει χρηματοδότηση από προγράμματα όπως το ΠΕΠ Ηπείρου, Αντώνης Τρίτσης, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Πράσινο Ταμείο, «ΗΛΕΚΤΡΑ», Ευρωπαϊκό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ., και, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, θα είχε, ήδη, δημοπρατήσει με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό την κατασκευή κάθε εγκατάστασης ΑΠΕ που είχε σχεδιάσει με σκοπό τον ενεργειακό συμψηφισμό. Ή θα είχε βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια ή θα είχε βάλει την ηλεκτροκίνηση παντού.

Η δημοτική αρχή ουδέν έπραξε, παρά προτίμησε μόνο να δημιουργήσει δύο Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες θα λειτουργήσουν και ανταγωνιστικά μεταξύ τους.

Είναι αναγκαίο να επισπευστεί κάθε διαδικασία προκειμένου να αρχίσουν να υλοποιούνται έργα ενεργειακής εξοικονόμησης στον Δήμο μας αφενός για να συνδράμουμε τη χώρα μας στην εφαρμογή των συναφών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και στην προστασία του παγκόσμιου κλίματος αφετέρου για να απολαύσουν οι συνδημότες σύντομα τα όποια οφέλη.

     Για να γίνει αυτό, προτρέπουμε τη δημοτική αρχή να προχωρήσει, σε πρώτο στάδιο, στην πλήρη καταγραφή των ενεργειακών δεδομένων         του Δήμου, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των στοιχείων που αναφέρονται στο επικαιροποιημένο σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.