gine melos youtube live

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30.09.2020

Θέμα:  Γνωμοδότηση για την εξέλιξη της διαδικασίας της μελέτης πράξης εφαρμογής στις περιοχές

ΔΡΟΣΙΑ-ΠΕΝΤΕΛΗ-ΖΕΥΓΑΡΙΑ-ΤΣΙΦΛΙΚΟΠΟΥΛΟ.

 

Εισηγητής: Βασίλης Κοσμάς.

kosmasΚυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,

Η υπηρεσία της Πολεοδομίας με το αριθμ. Πρωτ. 79800/12441/10-12-2019 έγγραφό της ενημέρωσε την Δημοτική Αρχή για διεκδικούμενες δημοτικές εκτάσεις (λόγω πιθανών καταπατήσεων από ιδιώτες) στη συγκεκριμένη περιοχή.

Με την αριθμ. 773/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ανατέθηκε σε ιδιώτες δικηγόρους, η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου τίτλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από την εφαρμογή ορίων των δημοτικών ακινήτων και των Κοινόχρηστων Χώρων δημοτικών εκτάσεων της Διανομής του 1929. Οι εκθέσεις αυτές παραδόθηκαν στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.

Η πρώτη ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής έγινε την 24η-6-2020 και η υποβολή ενστάσεως επί της ανάρτησης ήταν η 25η-7-2020.

Με την ανάρτηση και την υποβολή των ενστάσεων, εντοπίστηκε από την Πολεοδομία ότι υπάρχουν τμήματα οικοπέδων ιδιωτών, το εμβαδόν των οποίων θεωρείται «διεκδικούμενη δημοτική έκταση».

 

Όμως, οι περισσότεροι από τους συμπολίτες που είχαν πάρει κλήρο το 1929 στην, εν λόγω, περιοχή, με την πάροδο των ετών, προχώρησαν σε μεταβιβάσεις με νόμιμα συμβόλαια και σε ανέγερση οικοδομών με νόμιμες οικοδομικές άδειες.

Η παράταξή μας διαπιστώνοντας το πρόβλημα που προέκυψε, δηλαδή σήμερα το 2020 να θεωρούνται «καταπατητές» ιδιώτες που έχουν στα χέρια τους νόμιμους τίτλους και νόμιμες οικοδομικές άδειες, έθεσε -στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, στις 29-07-2020, και μέσω εμού-, ερώτηση στον Δήμαρχο για το πώς πρόκειται να αντιμετωπίσει η δημοτική αρχή αυτά τα 400 και πάνω οικόπεδα με τους περισσότερους από 1000 ιδιοκτήτες στην περιοχή Ζευγάρια – Τσιφλικόπουλο – Δροσιά – Πεντέλη, οι οποίοι φέρονται ότι κατέχουν διεκδικούμενες Δημοτικές εκτάσεις, ενώ έχουν νόμιμα συμβόλαια αγοράς και νόμιμες άδειες οικοδομών, σχεδόν 70 ετών, δηλαδή περίπου από το 1950. Από το  θέμα αυτό προκύπτουν, βέβαια, και άλλα ζητήματα, όπως μεγάλα κόστη για τις αγωγές τόσο από την πλευρά του Δήμου όσο και των ιδιωτών, μπλοκάρισμα των Δικαστικών Αρχών εξαιτίας του μεγάλου όγκου (1000 και) αγωγών, καθυστέρηση στην υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής, κλπ.

Η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι ο Δήμος θα ασκήσει αγωγές εναντίον των ιδιοκτητών, για να μην απεμπολήσει Δημοτική περιουσία. Και μάλιστα, στην ερώτησή μου εάν ο Δήμος θα προσφύγει και στο Εφετείο στην περίπτωση που χάσει πρωτόδικα, η απάντηση του δημάρχου ήταν: «Ίσως».

Στις 11-8-2020, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε (αρ. 673/2020), κατά πλειοψηφία, την ανάθεση της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής, με την τεκμηρίωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι: «Η δαπάνη ανάθεσης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί το συντομότερο δυνατόν στην άσκηση δικαστικών αγωγών διεκδίκησης των δημοτικών και κοινοχρήστων εκτάσεων της Διανομής Αγροκτήματος Σταυρακίου έτους 1929 που έχουν καταληφθεί από ιδιοκτησίες στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των περιοχών Δροσιάς, Πεντέλης, Ζευγαριών και Τσιφλικοπούλου».

 Η Παράταξή μας ψήφισε ΛΕΥΚΟ, δηλώντας μέσου εμού, με την ιδιότητα του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής ότι: «δεν γίνεται να σύρονται στα Δικαστήρια συμπολίτες μας, με αγωγές που θα καταθέσει ο Δήμος, ως καταπατητές. Οι συμπολίτες μας έχουν αγοράσει τα οικόπεδα με νόμιμα συμβόλαια και έχουν οικοδομήσει με νόμιμες οικοδομικές άδειες από το 1950 περίπου και εντεύθεν».

Στις 08-09-2020, όταν, τελικά, η δημοτική αρχή αντιλήφθηκε, καθυστερημένα πάλι, το μέγεθος και τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και τον λανθασμένο τρόπο με τον οποίον χειρίστηκε το θέμα μέχρι τότε, ο δήμαρχος κάλεσε για συζήτηση τους επικεφαλής των παρατάξεων για το θέμα αυτό. Η νομική υπηρεσία του Δήμου προέβη σε λεπτομερή και αναλυτική ενημέρωση, καταλήγοντας ότι από τα 300 οικόπεδα που είχε εντοπίσει ως «διεκδικούμενες δημοτικές εκτάσεις», η συντριπτική πλειοψηφία είχε και νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και νόμιμες οικοδομικές άδειες, με αποτέλεσμα οι ενδεχόμενες αγωγές, από την πλευρά του δήμου, να μην έχουν καμία τύχη να κερδηθούν.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Δημοτική Αρχή, με μία χρονοκαθυστέρηση όπως μας έχει συνηθίσει άλλωστε, αντελήφθηκε ότι ο αριθμός των αγωγών είναι μεγαλύτερος από 1000, τεράστιος αριθμός. Η κατακραυγή, η δυσαρέσκεια, η αντίδραση, το πολιτικό αλλά και οικονομικό κόστος θα ήταν τεράστιο, γι’ αυτό άλλαξε πλεύση και σκέφθηκε διαφορετικά.

Επεσήμανα δε, από την πρώτη φορά που έθιξα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι η διάρκεια των δικαστικών αγώνων θα είχε σαν αποτέλεσμα την μη περάτωση της πράξης εφαρμογής ίσως και για μια δεκαετία.

Η παράταξή μας θεωρεί ότι η ερώτηση που θέσαμε κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 29/7/20 στον Δήμαρχο ήταν καθοριστική για την αναπροσαρμογή της αντιμετώπισης του θέματος από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και η αιτία για μια πιο ώριμη σκέψη από την πλευρά της. Έτσι, σήμερα το θέμα έρχεται στο Δημοτικό συμβούλιο για την λήψη απόφασης και ανάληψη της ευθύνης από το κυρίαρχο όργανο του Δήμου. Ότι άλλο περαιτέρω ακουστεί είναι προφάσεις και δικαιολογίες.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση και υλοποίηση της Πράξης Εφαρμογής και βασισμένοι στην άρτια τεκμηριωμένη εισήγηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία συνάδει με τη θέση της παράταξής μας, η οποία ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή, ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ να μην ασκηθούν αγωγές.