gine melos youtube live

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:
«Λήψη απόφασης για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την επίσπευση της ενεργειακής αναβάθμισης αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της παράταξης ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023

κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι.

20.08.01 dimotΠροκαλέσαμε και συμμετέχουμε στη σημερινή συζήτηση με μεγάλο αίσθημα ευθύνης έναντι των συμπολιτών μας και με πλήρη γνώση της αξίας του θέματος. Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου μας κρίνεται από όλους και ΑΝΑΓΚΑΙΟ και ΧΡΗΣΙΜΟ και ΩΦΕΛΙΜΟ.

Ευλόγως τίθεται από καλοπροαίρετους πολίτες ο προβληματισμός, για τους λόγους που η παράταξη ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, η επικεφαλής της οποίας, επί της θητείας της ως Αντιπεριφερειάρχης, πρωτοπόρησε και πέτυχε να χρηματοδοτηθούν χωρίς κανένα κόστος για τους πολίτες, οι μελέτες ωρίμανσης έργων μείωσης ενεργειακού κόστους μεγάλης κλίμακας σε περιφερειακό επίπεδο, διαφοροποιείται από την ακολουθούμενη διαδικασία για την υλοποίηση του έργου.

Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη.

Η παράταξή μας και εγώ προσωπικά, αντιμετωπίζουμε κάθε έργο ανεξαρτήτως μεγέθους, με σοβαρότητα, τήρηση της διαφάνειας και με έλεγχο κάθε διαδικασίας, ως προς τη συμβατότητά της με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ειδικότερα, όταν αυτό αφορά το δημόσιο συμφέρον και έχει άμεση ανταπόκριση στα οικονομικά των πολιτών.

Η δημοτική αρχή, και στην περίπτωση αυτή, κατέδειξε τον εξαιρετικά λανθασμένο και ελαττωματικό τρόπο με τον οποίο επέλεξε να διαχειρίζεται τα κοινά θέματα.

Ήταν πολύ δύσκολο η Δημοτική Αρχή να θέσει τον εαυτό της, με αποκλειστική της ευθύνη, απέναντι σε όλους. Όμως, τα κατάφερε.

Εξηγώ:

 1. Η Δημοτική Αρχή εξουσιοδοτήθηκε, τον Οκτώβριο 2019, από την παράταξή μας, να διερευνήσει την ένταξη στο πλαίσιο ELENA, ώστε να της παρασχεθεί τεχνική βοήθεια αδαπάνως για το έργο.
 2. Η Δημοτική Αρχή, δήλωνε τότε, σίγουρη ότι θα αποδείκνυε ότι ξέρει και να σχεδιάζει και να οργανώνει τέτοιας μεθοδολογίας θέματα, και μάλιστα εντός τριμήνου.
 3. Η Δημοτική Αρχή από τον Οκτώβριο 2019 μέχρι τον Μάϊο 2020, δεν ενημέρωσε κανέναν και για οτιδήποτε σχετικά με το έργο.
 4. Η Δημοτική Αρχή, με διεργασίες που έκρινε σκόπιμο να μην τις ανακοινώσει ποτέ δημοσίως, τον Μάϊο 2020 κατέθεσε προς έγκριση απλώς μία προγραμματική σύμβαση, μέσω της οποίας εκχωρούσε κάθε αρμοδιότητα, πρωτοβουλία, επιλογή και συνθήκες σχεδιασμού, με την πεποίθηση ότι αυτό θα ήταν εύκολα αποδεκτό και ότι θα προσποριζόταν –πολιτικά- η ίδια.
 5. Η Δημοτική Αρχή δεν εμπιστεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε και τις υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες επιθυμεί να μετατρέψει σε μη αποφασιστικούς συντελεστές, σε μια διαδικασία που ορίζεται από τρίτους και η συμμετοχή του Δήμου θα είναι προσχηματική. Την ίδια στιγμή που το αντισυμβαλλόμενο μέρος, ορθώς εκπροσωπείται από τρείς έμπειρους υπηρεσιακούς μηχανικούς, ο Δήμος μας εκπροσωπείται από δύο πολιτικά στελέχη της δημοτικής αρχής.
 6. Το έργο είναι πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να καθορίσει κρίσιμα θέματα όπως τον διαχωρισμό του δικτύου ηλεκτροφωτισμού από άλλες παροχές, την επαναχωροθέτηση των φωτιστικών ιστών και σωμάτων, την ψηφιοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων του δικτύου, την εγκατάσταση συστήματος μέτρησης θορύβου, αιθαλομίχλης, κυκλοφοριακών δομών, κτλ. Θέματα που είναι απολύτως κρίσιμα για μία πόλη ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Για την οποία, πόλη, δεν ενδιαφέρεται η Δημοτική Αρχή.
 7. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να ακολουθήσει μία ανορθόδοξη διαδικασία. Ενώ έπρεπε να καταθέσει στις υπηρεσίες του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονικές μελέτες, προς έγκριση και στη συνέχεια, να αποφασιστεί, το μοντέλο χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου, υπέβαλλε προς έγκριση το σχέδιο μιας προγραμματικής σύμβασης. Μέχρι και σήμερα, 10 μήνες μετά, κανονικές μελέτες, ελεγμένες από τις υπηρεσίες του Δήμου δεν υπάρχουν.
 8. Η Δημοτική Αρχή, σε απάντηση του εγγράφου μας στις 04-05-2020, με το οποίο θέταμε τις προδιαγραφές που έπρεπε να πληρούν οι μελέτες και ζητούσαμε αναβολή του θέματος μέχρι την προσκόμιση των κανονικών μελετών, εσπευσμένα μας υπέβαλλε μία έκθεση με διάφορες ατεκμηρίωτες αναφορές και οικονομικές προσδοκίες και προκαταλάμβανε για το ποσοστό επιμερισμού της ωφέλειας, λόγω του έργου, μεταξύ Δήμου και Φορέα Υλοποίησης. H δαπάνη, με βάση την οποία προσεγγίστηκαν τα υπόλοιπα μεγέθη των «κατά συνθήκη» μελετών που κατατέθηκαν, αναφερόταν στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας για οδοφωτισμό, σε ευρώ, για το έτος βάσης (δηλ. για την υφιστάμενη κατάσταση) και ανερχόταν στο 1.955.264€.
 9. Στις 21η Μαϊου, ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή, να μας παραδώσει αναλυτική κατάσταση των εγγραφών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μετρητή, όπως, αυτονόητα, έπρεπε να τηρούνται στην Οικονομική Υπηρεσία. Η Δημοτική Αρχή μας χορήγησε, έγχαρτα, τους πίνακες αυτούς, που αφορούσαν το 1ο εννιάμηνο του 2019, την Παρασκευή 24.07 (2 μήνες αργότερα). Παραβλέποντας, το πολιτικά unfair να χορηγείται διάστημα δύο εργάσιμων ημερών για την αξιολόγηση του πλήθους αυτών των στοιχείων, επιθυμούμε να απευθύνουμε ορισμένα ερωτήματα στον Κο Αντιδήμαρχο:

α. Τα στοιχεία αυτά τα έχετε λάβει υπ’ όψιν στο εννιασέλιδο υπόμνημα του έργου;

β. Γνωρίζετε πόσοι μετρητές είναι εγκατεστημένοι στο σύνολο του Δήμου, τη διάρθρωση της χωροθέτησής τους και πόσοι από αυτούς είναι συνδεδεμένοι αποκλειστικά σε δίκτυο φωτισμού οδών και πλατειών (ΦΟΠ);

γ. Έχετε υπ’ όψιν σας, αν ο Δήμος πληρώνει εκτός από τις δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον οδοφωτισμό και αντίστοιχες δαπάνες στις κτιριακές εγκαταστάσεις (φωτισμός, μηχανολογικός και μηχανογραφικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού κτλ) και για άλλες εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος και ποιες είναι αυτές;

Από τα στοιχεία των πινάκων με την αποτύπωση των δαπανών της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μετρητή, προκύπτει ότι:

 1. Το σύνολο των μετρητών του Δήμου είναι 1.130. Από αυτούς οι 400 είναι εγκατεστημένοι στα όρια της Πόλεως και οι 730 στις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες και περιοχές του Δήμου.
 2. Κανείς δεν γνωρίζει, σήμερα, αν και ποιοί μετρητές από αυτούς καταγράφουν αποκλειστικά φορτία φωτισμού οδών και πλατειών.
 3. Κανείς δεν γνωρίζει, σήμερα, αν στο τεχνικό αντικείμενο του θέματος που συζητάμε περιλαμβάνονται εργασίες στους πίνακες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που να αφορούν τον επιμερισμό και διαχωρισμό των φορτίων οδοφωτισμού, ώστε, κατ’ ελάχιστον, να είναι διακριτή και μετρήσιμη η διαφορά καταναλώσεων για τον οδοφωτισμό και ως εκ τούτου και το προκύπτον όφελος.
 4. Σε όλα τα εισηγητικά σας υπομνήματα, συνόψεις, εκθέσεις, κτλ, προσδιορίζετε ότι η συνολική δαπάνη του Δήμου για την κατανάλωση ενέργειας του υφιστάμενου Συμβατικού Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων είναι 955.264,40 €/έτος. Το ποσό αυτό είναι το πλέον κρίσιμο ως στοιχείο βάσης και αναφοράς για κάθε περαιτέρω οικονομικό υπολογισμό. Το στοιχείο αυτό όμως αποδεικνύεται λάθος. Γιατί:

α) Ο Δήμος δαπανά για το ΣΥΝΟΛΟ της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για το σύνολο των φορτίων και παροχών και για το ΣΥΝΟΛΟ της έκτασής του: 2.178.649€

β) Στα πραγματικά στοιχεία καταγράφονται δαπάνες που προφανώς δεν αφορούν οδοφωτισμό.

 • Κατ΄αρχάς δαπάνες λειτουργίας συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης: Χαρακτηριστικά και παραδειγματικά:
  Στις κοινότητες Λογγάδων, Ηλιόκαλης και Βασιλικής καταγράφεται ετήσια δαπάνη (συνολικά και για τις τρεις) για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 396.951€.
  Στις ίδιες κοινότητες είναι εγκατεστημένοι σύμφωνα με επιτόπου καταμέτρηση 705 λαμπτήρες οδοφωτισμού συνολικής ετήσιας κατανάλωσης (σύμφωνα με τη μεσοσταθμική δική σας εκτίμηση (1.955.234€/17.624λαμπτήρες = 111€) = 705*111€ = 78.255€.
  Δηλαδή για καταναλώσεις πέραν του οδοφωτισμού δαπανώνται ΜΟΝΟ για αυτές τις τρείς κοινότητες: 396.951€-78.255€ = 318.696€.
 • Σύμφωνα με τη μελέτη ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΔΒΕ) ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, όπως είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου και εκπονήθηκε το 2018, το ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση για δημοτικά κτίρια και σχολεία κτλ (δηλ. για τομείς κατανάλωσης πέραν του οδοφωτισμού) είναι 3.732.319kWh/έτος / (3.732.319 kWh/έτος +7.325.307kWh/έτος = 11.057.626 kWh/έτος) = 33,75%. Επομένως οι δαπάνες για καταναλώσεις πέραν του οδοφωτισμού με αναγωγή ΜΟΝΟ στα όρια της πόλης είναι: 921.104€*33,75% = 310.872,60€

γ) Τα ανωτέρω ποσά δαπανών, και μόνο αυτά, και σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, αθροίζονται σε 629.565,60€. Από την αφαίρεση του ποσού αυτού από τη συνολική ετήσια δαπάνη του Δήμου, προκύπτει ότι το ποσό δαπάνης για τον φωτισμό οδών και πλατειών, ανέρχεται το πολύ σε

{2.178.649€ - 629.565,60€} = 1.549.083,40€.

Δηλαδή, 1.955.264,40€-1. 549.083,40€ = 406.181€,

παρακάτω από τη δική σας δαπάνη αναφοράς, σε ετήσια βάση.

Επομένως, οι προσεγγίσεις των οικονομικών μεγεθών είναι στον αέρα.

Γιατί λείπει η ορθή, αληθής και πραγματική απεικόνιση της πραγματικότητας.

 

Κύριε Δήμαρχε, έχουμε δίκιο. Είναι αλήθεια ότι καταγράφεται ασάφεια και αοριστία στο τι ακριβώς δαπανά ο Δήμος μας για ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό οδών και πλατειών. Δεν υπάρχει καν επιμερισμός της δαπάνης αυτής από άλλες διάφορες.

Φυσικά και δεν επιρρίπτουμε στη δική σας Δημοτική Αρχή τις ευθύνες για το έλλειμμα αυτό. Είναι παράλογο, όμως, όταν δεν γνωρίζεις με σαφήνεια την υφιστάμενη κατάσταση να αναζητάς αποτύπωση της ωφέλειας, οποιασδήποτε παρέμβασης.

Όλα τα ανωτέρω καλείται να θεραπεύσει η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλούμε τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης να αντιληφθούν την ορθότητα των επιχειρημάτων μας, να ψηφίσουν θετικά την κοινή εισήγηση της αντιπολίτευσης και να πετύχουμε, με τον τρόπο αυτόν, μία επαναφορά στη λογική και την ομαλή εξέλιξη του αναγκαίου αυτού έργου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η μέχρι σήμερα αλληλογραφία της παράταξής μας με τη Δημοτική Αρχή σχετικά με το έργο, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της παράταξης www.ioannina2023.gr, και στα σημεία:

 

 1. 05.2020 Ιωάννινα_2023 Επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών σχετικά με τις προδιαγραφές της μελέτης Αναβάθμισης του Οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών.
 2. 05.2020 Ιωάννινα_2023_Εγγραφο προς την Οικονομική Υπηρεσία_Ζήτηση αναλυτικής ενημέρωσης για τις καταγραφές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 3. 07.2020 Ιωάννινα_2023_Επιστολή προς τον Δήμαρχο σχετικά με την αλληλογραφία του έργου της αναβάθμισης του Οδοφωτισμού.
 4. 07.2020 Απάντηση του Δημάρχου σχετικά με την αλληλογραφία του έργου της αναβάθμισης του Οδοφωτισμού.
 5. 07.2020 Απάντηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών προς την παράταξη Ιωάννινα_2023 σχετικά με τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας