gine melos youtube live

tk0Τ. Καλογιάννη: Το έργο της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων με την αναβάθμιση του οδικού & αστικού φωτισμού είναι απολύτως απαραίτητο για τον Δήμο και τους συνδημότες.

 Η υλοποίησή του, όμως, πρέπει να οργανωθεί με την σοβαρότητα, που αναλογεί στο Δήμο μας και στην αξία του έργου.

Σήμερα, στην Οικονομική Επιτροπή συνεχίστηκε η συζήτηση για την Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

Για το θέμα αυτό η παράταξή μας έχει, ήδη, λάβει σαφή θέση και έχει διατυπώσει ξεκάθαρα τις απόψεις της (04.05.2020, Επιστολή ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών).

Σήμερα, καταθέτει και τα παρακάτω:

 

 1. Στις 29.10.2019 κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ο Κος Δήμαρχος αναφορικά με το έργο: «Αναβάθμιση του οδοφωτισμού με LED σε όλο τον Δήμο Ιωαννιτών» είχε δηλώσει: «Τους επόμενους τρεις μήνες ωστόσο, αν προχωρήσει η αποψινή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, θα αποδειχθεί αν η νέα δημοτική αρχή ξέρει να σχεδιάζει, να μελετά και να ωριμάζει έργα. Εδώ είμαστε και σε 3 μήνες θα δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο». Δεν επαληθεύτηκε.
 2. Στις 05.05.2020, μετά από 6 μήνες, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, αιφνιδίως, ανακοίνωσε προφορικά ότι, τον Δεκέμβριο 2019, το έργο «εντάχθηκε» στον μηχανισμό ELENA. Δεν είχε προηγηθεί καμία σχετική ενημέρωση.
 3. Στις 05.05.2020, μετά το, από 04.05.2020, έγγραφο της παράταξής μας, και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκαν «στοιχεία», που, σε καμία περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν συστατικά φακέλου μελετών, που αντιστοιχούν στην τεχνική πολυπλοκότητα, στην γεωγραφική κάλυψη, στην οικονομική αξία και στο, προϋπολογιζόμενο από τη Δημοτική Αρχή, κόστος (19.200.000€) του ΕΡΓΟΥ.
 4. Η Περιφέρεια έχει αποδείξει ότι μπορεί να προκηρύξει διεθνείς ανοικτούς διαγωνισμούς για την ανάθεση των αναγκαίων μελετών. (07.2017, Δημοπράτηση μελετών οδοφωτισμού).
 5. Η Περιφέρεια έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημοπρατήσει έργα με ιδιαίτερο και απαιτητικό σύστημα δημοπράτησης: (08.2019, Διεθνής διαγωνισμός Αναβάθμισης οδοφωτισμού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου - ΣΔΙΤ), (09.04.2013, Εργοστάσιο Επεξεργασίας Α.Σ.Α. Περιφέρειας Ηπείρου - ΣΔΙΤ).
 6. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν αποδείξει ότι μπορούν να διεκπεραιώσουν επιτυχώς διαγωνιστικές διαδικασίες ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, όπως: Αξιοποίηση του πρώην ΞΕΝΙΑ Ιωαννίνων, ΟΑΣΗ, Υπόγειος Σταθμός Στάθμευσης στην Κεντρική Πλατεία, κτλ.
 7. Έχουμε προτείνει και συμφωνήσει στη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, όπου συντρέχουν ανάγκες και αποδεκτές προϋποθέσεις εκατέρωθεν.
 8. Το ΕΡΓΟ πρέπει να υλοποιηθεί, γιατί είναι ωφέλιμο για το Δήμο.
 9. Το ΕΡΓΟ πρέπει να δημοπρατηθεί με όλες τις προδιαγραφές και ασφαλιστικές δικλείδες που θα εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστον:
  1. Την πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την λεπτομερή προδιαγραφή του τεχνικού – φυσικού αντικειμένου, ώστε ο κύριος του Έργου (Δήμος) να γνωρίζει ποιό ακριβώς είναι το έργο και τι θα παραλάβει μετά τα 12 έτη.
  2. Την τεκμηρίωση του προσδοκώμενου αποτελέσματος στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και το αντίστοιχο οικονομικό όφελος, ώστε οι συνδημότες να γνωρίζουν το όφελος που θα προκύψει για αυτούς.
  3. Την επιλογή του τύπου της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα σχεδιασμού & κατασκευής, και η ποιότητα υπηρεσιών μέσω του μηχανισμού πιστοποιήσεων και πληρωμών.
  4. Το αδιάβλητο του διαγωνισμού για την εξασφάλιση του ανταγωνισμού που θα αυξήσει την ωφέλεια του Δήμου και που ενδεικτικά αποδεικνύεται από την αυξημένη συμμετοχή των διαγωνιζομένων. (01.2020, Ανακοίνωση συμμετοχών στο έργο Αναβάθμισης οδοφωτισμού Περιφέρειας, ΣΔΙΤ).

Ο ορθός χειρισμός, κατά την άποψή μας θα ήταν η συνέχιση της συνεργασίας με την Περιφέρεια Ηπείρου, με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 1. Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών από την Περιφέρεια και υποβολή αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους, μέσω ή όχι Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς αυτή δεν είναι υποχρεωτική αφού ο Δήμος έχει, ήδη, «ενταχθεί» στον μηχανισμό ELENA.
 2. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του τύπου της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα και κατ’ επέκταση τον τρόπο διαγωνισμού (ΣΔΙΤ, ΣΕΑ, κλπ) και την εμπλοκή ή μη της Περιφέρειας στη διαγωνιστική διαδικασία.
 3. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διαγωνιστική διαδικασία να ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια, να συναφθεί αντίστοιχη Προγραμματική Σύμβαση.
 4. Διενέργεια του διαγωνισμού.

Επειδή, η Δημοτική Αρχή, επέλεξε, για τους δικούς της λόγους, να πορευθεί με τον δικό της τρόπο, η παράταξή μας απείχε από τη συζήτηση του θέματος.