gine melos youtube live

Οικονομική επιτροπή της 17ης Μαρτίου 2020 και Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαρτίου 2020

Τατιάνα Καλογιάννη: «Το διοικείν δια του παραδείγματος»

Στις 26.02.2020 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ενώ στις 03.03.2020 και 05.03.2020 συνεδρίασε η Οικονομική επιτροπή σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση αντιστοίχως.

Η προγραμματισμένη για τις 11.03.2020 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε (όπως ενημερωθήκαμε προφορικά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου) λόγω της αναμενόμενης έξαρσης της επιδημίας λόγω του κορωνοϊού.

Την Παρασκευή 13.03.2020 στάλθηκαν στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήσεις για συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στις 17.03.2020 με 48 θέματα ημερήσιας διάταξης) και του Δημοτικού Συμβουλίου (στις 18.03.2020 με 30 θέματα ημερήσιας διάταξης).

Τη Δευτέρα 16.03.2020 στείλαμε επιστολή μας, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιούμενη και προς τον Κο Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία παρουσιάζαμε τις απόψεις μας για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων αυτών, και, εκτός των άλλων, προτείναμε οι συνεδριάσεις αυτές να γίνουν «δια περιφοράς» υπό τέσσερεις προϋποθέσεις, μία, εκ των οποίων, ήταν η συζήτηση των πολύ πέντε θεμάτων επιλογής της Δημοτικής Αρχής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. (Η επιστολή μας εδώ: https://www.ioannina2023.gr/images/news/2020.3.16_epistoli_pros_proedro_ds.pdf).

 

Πράγματι, αργότερα, την ίδια μέρα, και σε συνέχεια του εγγράφου μας, στάλθηκαν νέες προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις αυτές, ώστε σε διαδικασία «δια περιφοράς» να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για 26 θέματα αρμοδιότητας Οικονομικής επιτροπής για την 17η Μαρτίου 2020 και 7 θέματα αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου για την 18η Μαρτίου 2020.

Η Δημοτική Αρχή ενέταξε στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων αυτών και το θέμα: «Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020». Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας και της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο, κατά την άποψή μας, δεν έπρεπε να τεθεί προς συζήτηση υπό τις σημερινές συνθήκες και σε διαδικασία «δια περιφοράς».

Και αυτό, γιατί η προτεινόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού αφορά μία, μεγάλης κλίμακας, ανακατανομή κονδυλίων, ύψους 6.500.000€ και είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν, προς τους πολίτες κυρίως, εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, πολλά στοιχεία και σημεία των προτεινόμενων αλλαγών, δίνοντας μία πειστική απάντηση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

  • Στα έσοδα εγγράφεται ένα μεγάλο ποσό της τάξεως των 3.147.000€, το οποίο δεν γνωρίζουμε σε ποιες δαπάνες κατανέμεται.
  • Στα έξοδα εγγράφεται το ποσό του 1.460.000€ για εισφορές στον ΦΟΣΔΑ, το οποίο δεν γνωρίζουμε εάν αναφέρεται σε προηγούμενες οφειλές, σε νέες ή και στα δύο.
  • Ακόμη, εγγράφεται αύξηση κατά 200.000€ της επιχορήγησης του ΟΚΠΑΠΑ, χωρίς να είναι γνωστά τα αίτια, και τέλος
  • Ενισχύεται η πίστωση που αφορά αύξηση δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας προς τη ΔΕΗ (για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας) κατά 300.000€ περίπου, σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις περί περιστολής των σχετικών δαπανών (κατά την ψήφιση του Π/Υ 2020). Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι η Δημοτική αρχή δεν έχει ενημερώσει ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε τους πολίτες για την εξέλιξη των διαδικασιών που έχει επιλέξει σχετικά με την Ενεργειακή Αναβάθμιση του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η παράταξή μας, αλλά και υπό την επιφύλαξη ότι ενδέχεται άλλως έχειν, επιλέγει μεν να ψηφίσει θετικά την προτεινόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να έχει την ευκαιρία σε κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσει τις απόψεις της αναλυτικά και με τον κανονικό και ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά και να δώσει το δικαίωμα στη Δημοτική Αρχή να υποβάλλει με λεπτομέρεια και τεκμηρίωση την αναγκαία αιτιολόγηση για την φανερή σπασμωδικότητα με την οποία πολιτεύεται.

Τέλος, παρακινούμε τη Δημοτική Αρχή, λόγω της διαμορφωμένης κρισιμότητας των περιστάσεων, να προβεί σε κάθε ενέργεια και σε λήψη οποιουδήποτε μέτρου, που κρίνεται αναγκαίο ώστε να ανακουφίσει τους συνδημότες μας την περίοδο αυτή.

Η παράταξή μας «ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023» στέκεται δίπλα στη Δημοτική Αρχή, για να συμβάλλει με τις δυνάμεις της και από κοινού, στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού.