gine melos youtube live

Αισθαίμοντας, προσπαθείτε να διαχειριστείτε τη μετριότητα.

Σήμερα 15.01.2020 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας σε ειδική συνεδρίαση με θέμα την έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020.

 

Για το θέμα αυτό καταθέσαμε τις παρακάτω απόψεις:

  • Η σύνταξη και η υποβολή, προς έγκριση, του προϋπολογισμού οποιουδήποτε φορέα, αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων διαδικασιών που προβλέπει η οργανωμένη λειτουργία του, αφού σε αυτόν αποτυπώνονται τόσο η υφιστάμενη -κατά τη στιγμή της σύνταξής του- κατάσταση, όσο και οι προβλέψεις και οι σχεδιασμοί για την περίοδο αναφοράς. Ειδικότερα, για τους ΟΤΑ, ο προϋπολογισμός συντάσσεται με καθορισμένες προδιαγραφές από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών και προεγκρίνεται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA.

Τα παραπάνω τηρούνται για τον, υπό έγκριση, προϋπολογισμό 2020 του Δήμου Ιωαννιτών, δηλαδή, κατά το τυπικό μέρος δεν προκύπτει λόγος άσκησης κριτικής.

  • Όμως, ο συζητούμενος προϋπολογισμός, σήμερα, είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών, δηλαδή του δέκατου Δήμου της Ελλάδας με βάση το πληθυσμιακό κριτήριο, κατά την πρόσφατη έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ενός Δήμου με τεράστια πολιτιστική και κοινωνική αναφορά (που δεν αποτυπώνεται με λογιστικούς όρους), με ένα ιστορικό πανεπιστήμιο που αποτελεί έδρα δραστηριότητας για 25.000 συμπολίτες. Ενός Δήμου με 2 δημόσια νοσοκομεία και άλλες υγειονομικές δομές πανελλήνιας εμβέλειας, με διεθνές αεροδρόμιο, συγκοινωνιακό και εμπορευματικό κόμβο διευρωπαϊκών αξόνων, τουριστικό πόλο. Ενός Δήμου έδρα τραπεζικού οργανισμού με αξιόλογη δραστηριότητα, με επιχειρήσεις που καταγράφουν επιδόσεις και πέραν των συνόρων της πατρίδας μας. Δηλαδή, ενός Δήμου ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και μεγάλων προοπτικών. Αυτές καλούμαστε, εμείς, να υποστηρίξουμε, να εξυπηρετήσουμε και να σχεδιάσουμε. Καθείς εφ’ ω ετάχθη. Και ο προϋπολογισμός έπρεπε να απεικονίζει συγκεντρωτικά τις προοπτικές αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσαμε με επιμέλεια το σχέδιο του προτεινόμενου προϋπολογισμού που συντάχθηκε από τη σύμπραξη που διοικεί τον Δήμο μας σήμερα. Παρ’ όλο, που είναι δυσδιάκριτο αν ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο έκτος της «Ενότητας Πολιτών» ή ο πρώτος της σύμπραξης «ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2019», αναφέρουμε παρακάτω ορισμένα στοιχεία:

 

  1. Ο προϋπολογισμός εμφανίζει σύνολο προϋπολογιζόμενων εσόδων 130εκ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 47,8εκατ. Ευρώ από βεβαιωθέντα μεν, αλλά επισφαλή όσον αφορά την είσπραξή τους έσοδα παρελθόντων ετών. Δηλαδή, η βάση των εσόδων από διάφορες «βέβαιες» πηγές ανέρχεται στα 83,2εκ. Ευρώ.
  2. Εκ του ποσού αυτού προϋπολογίζεται ότι το ποσό των 71,8εκ. Ευρώ θα αποδοθεί σε γενικές υπηρεσίες.
  3. Για εκτέλεση έργων προϋπολογίζετε ποσοστό 19,20% επί του συνόλου του προϋπολογισμού, ενώ για μελέτες 2,30%.
  4. Δηλαδή, για το κρίσιμο κεφάλαιο των επενδύσεων, στο οποίο έπρεπε να αποτυπώνονται οι σχεδιασμοί της δημοτικής αρχής για την εξέλιξη του Δήμου, καταγράφεται συνολικά ως έξοδο το ποσό των 32,2εκ. Ευρώ, κυρίως λόγω της αναμενόμενης έναρξης της οδού Βογιάννου – Γεννηματά και άλλων -μη ακόμη μέχρι και σήμερα- οριστικά μελετημένων ή δημοπρατηθέντων ή συμβασιοποιημένων έργων. Έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το ΠΔΕ, το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κτλ. Δηλαδή, έστω και ασθμαίνοντας, γίνεται προσπάθεια να εισρεύσουν χρήματα από τις καθιερωμένες πηγές για την υλοποίηση έργων που κυριολεκτικά σέρνονται ή καρκινοβατούν επί χρόνια. Καμία προσέγγιση νέων χρηματοδοτικών πηγών, καμία προσπάθεια συνεργασιών με οικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς, που υπό ομαλές συνθήκες, είχαν πρόθεση να επενδύσουν στην περιοχή. Καμία ένδειξη επιχειρησιακής δυναμικότητας από πλευράς Δήμου.
  5. Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι, είτε λόγω έλλειψης ενός συγκροτημένου σχεδιασμού, είτε εξαιτίας της πολιτικής επιλογής της Δημοτικής Αρχής να απορρίπτει όποια προγενέστερη προεργασία, το μέλλον είναι νεφελώδες. Θα μας δηλώσετε κάποια στιγμή τον προσανατολισμό σας; Θα ορίσετε την μεθοδολογία και τους υπεύθυνους υλοποίησης του οποιουδήποτε σχεδιασμού σας; Τι λείπει και δεν λαμβάνετε πρωτοβουλίες για να οδηγήσετε εσείς τις εξελίξεις, αλλά αναμένετε διαρκώς κάποια προκήρυξη του ΕΣΠΑ ή κάποια χρηματοδότηση του εκάστοτε Υπουργού για να κινητοποιηθείτε; Κι όταν ακόμη κινητοποιηθείτε, γιατί δεν δραστηριοποιείστε μεθοδικά και οργανωμένα, αλλά σπασμωδικά και ελατηριωτά, και καταγράφονται παράξενα φαινόμενα, όπως αυτό που σχετίζεται με την αναγκαιότητα ή μη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού για τα έργα στο Κάστρο; (Σας θυμίζω ότι στις 18.12.2019 σε επισήμανσή μας, μας απαντήσατε ότι δεν απαιτείται, και στις 13.01.2020 δηλώσατε ότι το Υπουργείο δίνει τη σύμφωνη γνώμη για την -κατά τα άλλα- μη απαιτούμενη προγραμματική σύμβαση). Εξυπηρετείται, με τον τρόπο αυτόν, το δημόσιο συμφέρον;

Κυρίες και Κύριοι,

Επί της αρχής ψηφίζουμε και αυτή τη φορά την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, παρ’ όλες τις ανωτέρω ανησυχίες μας και επιφυλάξεις. Παρότι, η μέχρι σήμερα, τακτική σας δεν μας αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, ελπίζουμε οι υπόλοιποι  προϋπολογισμοί που θα καταθέσετε, μέχρι τη λήξη της θητείας σας, να περιέχουν έστω και ψήγματα ενός στοιχειώδους σχεδιασμού που θα αλλάξουν κατ’ ελάχιστον την εικόνα και τη λειτουργία του Δήμου, προς το συμφέρον των συνδημοτών μας.