gine melos youtube live

Εισήγηση Ειδικού Αγορητή, κου Β. Κοσμά

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Συζητούμε, σήμερα, τον προϋπολογισμό του 2020. Έναν καθαρά τυπικό προϋπολογισμό, χωρίς κανένα στοιχείο ανάπτυξης και χωρίς όραμα για το Δήμο μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

Ο συζητούμενος προϋπολογισμός εσόδων, ύψους 130.944.000 €, είναι ένας πλασματικός προϋπολογισμός, καθώς το ποσό των 47.772.771,10 € αφορά βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών, τα οποία είναι αμφίβολο εάν θα εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, κάθε έτος αυτά αυξάνονται. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2018 και 2019 είχαμε αύξηση του ποσού κατά 1.500.000 €.

 

Ταυτόχρονα βέβαια, αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει και αδυναμία, από τμήμα συμπολιτών μας, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο.

Σχετικά με τα βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών, τα οποία είναι αμφίβολο εάν θα εισπραχθούν, ενδεικτικά, αναφέρω τα παρακάτω:

Α)       Εγγράφεται ως έσοδο, όλο το ποσό των 4.706.385,23€ που έχει βεβαιωθεί από τις εντάξεις στα «Σχέδια Πόλεως», παρόλο που, για το 2020, πρόκειται να εισπραχθούν περίπου 800.000 € και τα υπόλοιπα σε βάθος εξαετίας (λόγω των δόσεων).

Β)        Παραμένει από το 2007, ως έσοδο, το Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων, ύψους 6.331.010,45€.

Γ)        Το έσοδο από τη ΔΕΥΑΙ προς τον Δήμο, που αφορά δάνεια της Επιχείρησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων που έχει πληρώσει ο Δήμος, ύψους 10.943.476,11€, πρέπει κάποτε να ρυθμιστεί.

Δ)        Εγγράφεται ως έσοδο, ύψους 4.367.000€, τα «Πρόστιμα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όταν, πέρυσι το 2019, εισπράχθηκαν μόλις 26.980,26€!

Ε)        Ακόμη, εγγράφεται ως έσοδο από τα «Πρόστιμα Ανέγερσης και διατήρησης Αυθαιρέτων κατασκευών» το ποσό των 7.232.155€, ενώ πέρυσι το 2019 εισπράχθηκαν μόλις 1.641,75€!

Από τα προαναφερόμενα, προκύπτει ότι ο πραγματικός προϋπολογισμός του Δήμου για το 2020 ανέρχεται στα 83 εκατ. € περίπου.

Αν γίνει η ανάλυση του πίνακα εσόδων, από τα 83 εκατ. €, τα Επιχορηγούμενα από το Κράτος, όπως οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, οι Λειτουργικές Δαπάνες και η συντήρηση των Σχολείων, κλπ, ανέρχονται σε 15.460.718€.

Τα Ίδια Έσοδα (όπως αυτά αποκαλούνται και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών) που διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Ι)         έσοδα τα οποία εισπράττει ο Δήμος με τους δικούς του εισπρακτικούς μηχανισμούς, όπως ανταποδοτικά τέλη, μισθώματα, φόροι και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κλπ. και

ΙΙ)         έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά,

ανέρχονται, μόλις, στα 22.182.598,82€.

Τέλος, οι επιχορηγήσεις για τις επενδύσεις ανέρχονται στο ποσό των 17.554.194,84€.

Συνεπώς, τα Ίδια έσοδα του Δήμου αντιστοιχούν στο 27% περίπου του πραγματικού προϋπολογισμού. Ποσό πολύ μικρό για την εύρυθμη λειτουργία του και για τον λόγο αυτόν εξαρτάται από τις κεντρικές επιχορηγήσεις. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

Όπως προκύπτει από την εισήγησή σας,

  • ένα ποσό των 30.000.000€, περίπου, αφορά δαπάνες Μισθοδοσίας, Ασφαλιστικές Εισφορές, Φόρους, πάγιες Δαπάνες και άλλα ανελαστικά λειτουργικά έξοδα,
  • το ποσό των 2.040.050€ αφορά Δάνεια από παλαιές υποχρεώσεις του Δήμου και
  • ένα ποσό των 11.000.000€ αποτελεί τις επιχορηγήσεις προς τα ΝΠΔΔ του Δήμου και τις Σχολικές επιτροπές.

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να επισημάνουμε, για μια ακόμη φορά, ότι ο Δήμος έρχεται να πληρώσει την εγγύηση της ΔΕΥΑΙ για τα δάνειά της, ύψους 603.158,33 €.

Συνεχίζοντας, παρατηρούμε ότι εγγράφεται δαπάνη ύψους 25.146.153,55€ για έργα. Εάν δούμε αναλυτικά τον κάθε κωδικό Έργου θα παρατηρήσουμε μεταξύ της Εκτίμησης Πληρωθέντων του 2019 και τα ποσά που έρχονται να ψηφιστούν τα εξής: 

Τα προς ψήφιση ποσά είναι αυξημένα στους περισσότερους κωδικούς. Όπως π.χ. στον κωδικό 02.64.73, παρατηρούμε ότι ενώ στη στήλη «Εκτίμηση πληρωθέντων προηγούμενου οικονομικού έτους» το ποσό που αναγράφεται είναι 924.245,36 €, σήμερα καλούμαστε να ψηφίσουμε για το 2020, το ποσό των 13.161.296,60 €. Είναι δυνατόν να απορροφηθεί το ποσό αυτό?

Ακόμη, και σχετικά με τις επιχορηγήσεις για τις επενδύσεις, παρατηρούμε και πάλι, όπως ακριβώς είχαμε πει και στην εισήγησή μας για το Πρόγραμμα Τεχνικών Έργων, ότι έχουμε ένα πολύ φτωχό πρόγραμμα έργων.

Και παρατηρούμε ότι εγγράφετε δαπάνες για έργα χωρίς ρεαλιστικό πλάνο, που ναι μεν έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση, αλλά, καθώς φαίνεται δύσκολο έως αδύνατον να υπάρξουν δαπάνες για αυτά. Τα έργα αυτά δεν έχουν ακόμη οριστικές μελέτες ή δεν έχουν δημοπρατηθεί, πώς θα απορροφήσουν τα ποσά αυτά? Και ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) την Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου Πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου  - Κόμβος Βογιάννου),

β) την Αναβάθμιση δικτύου εμπορικών οδών στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων,

γ) την Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων,

δ) Βελτίωση αγροτικών οδών στον Δήμο Ιωαννιτών, κλπ.

Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως αναφέραμε και στην αρχή της εισηγήσεώς μας, ο προϋπολογισμός για το 2020 που προτείνετε, ενσωματώνει ένα Τεχνικό Πρόγραμμα πολύ φτωχό, είναι μόνον Διαχειριστικός και δεν οδηγεί σε καμιά αναπτυξιακή πορεία τον Δήμο μας.

Η Παράταξή μας ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020 και σας προτρέπει να λάβετε υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις μας, καθώς και να μεριμνήσετε ώστε να κλείσει η «πληγή» σχετικά με το ποσό των οφειλών παρελθόντων ετών που δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη.