gine melos youtube live

Τατιάνα Καλογιάννη προς Δημοτική Αρχή: Αξιοποιείστε το σχεδιασμό που παραλάβατε, μην αυτοσχεδιάζετε, εμπιστευθείτε και κινητοποιείστε τις υπηρεσίες του Δήμου, επιλέξτε τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία, μην χάνετε χρόνο.

Χθες, στις 04.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Για τα θέματα: 14ο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου «ΟΑΣΙΣ», και 22ο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου», οι θέσεις που κατέθεσε η παράταξή μας ήταν οι ακόλουθες:

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου «ΟΑΣΙΣ», αναφορικά με εξώδικο της εταιρείας «BC PERIGRAMMA A.E.».

 1. Αναφορικά με την εξώδικη επιστολή που έχει στείλει στην  (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.) ο ενοικιαστής και σχετικά με τον ισχυρισμό απαγόρευσης εγκατάστασης Υποσταθμού και με την αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού, αλλά και με τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής του έργου:

Θέσαμε τα ερωτήματα:

 1. Ποιά είναι η θέση των υπηρεσιών μας για τα θέματα αυτά;
 2. Δεδομένου ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και στην επιτόπια επαλήθευση, από την ΕΥΔ, το έργο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, πώς είναι δυνατόν, εκ των υστέρων, στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής να εμφανίζονται επισημάνσεις για εκκρεμότητες και λειτουργικά προβλήματα; Υπάρχει κίνδυνος επιστροφής της συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ από τον Δήμο;
 3. Γιατί δεν υπάρχει θέση της Δημοτικής Αρχής επί των θεμάτων αυτών;
 1. Καταθέσαμε τα ακόλουθα:
 1. Όταν προτάθηκε η κατασκευή της ΟΑΣΗΣ να ενταχθεί και να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το ΠΕΠ Ηπείρου, είχα δηλώσει την προσωπική μου αντίθεσή τόσο στην, τότε, Δημοτική Αρχή όσο και στον Περιφερειάρχη, διότι θεωρούσα (όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, σωστά) ότι ένα τέτοιο έργο πρέπει να κατασκευαστεί:
 • στο πλαίσιο του νόμου περί Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή
 • μέσω του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA (Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης).

Μάλιστα, στο πρόγραμμα εφαρμογής δράσεων του Jessica, η «Ανάπλαση του διατηρητέου κτιρίου και Περιβάλλοντος χώρου της «ΟΑΣΗΣ» είχε λάβει την πιο υψηλή αξιολόγηση για άμεση υλοποίησή του μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης (κατασκευής και λειτουργίας), από την προκαταρκτική μελέτη που είχα διενεργήσει σε συνεργασία με την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδας (αναδόχου της διαχείρισης των κονδυλίων Jessica στην Περιφέρεια Ηπείρου).

Εάν συνέβαινε αυτό, σήμερα δεν θα υπήρχε απολύτως κανένα πρόβλημα. Ο ιδιώτης – εκμεταλλευτής των εγκαταστάσεων, θα ήταν ο υπεύθυνος και για το σχεδιασμό και για την κατασκευή και για τη λειτουργία της επιχείρησης. Από την αρχή και τεκμηριωμένα σε ένα εφαρμόσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα είχε την έγκριση και του Δήμου και της χρηματοδότριας τράπεζας και όλων των υπηρεσιών που εμπλεκόταν στις αδειοδοτήσεις.

Αντ’ αυτού, η, τότε Δημοτική Αρχή, επέλεξε τον δρόμο του «μειοδοτικού διαγωνισμού» για την ανάπλαση της ΟΑΣΗΣ (χωρίς να γνωρίζουμε ποιές ανάγκες θα κάλυπτε η ανακατασκευή αυτή), και του «πλειοδοτικού διαγωνισμού» για τον λειτουργό επιχειρηματία της ΟΑΣΗΣ.

Έτσι, σήμερα, φτάσαμε:

 • και το έργο ΝΑ ΜΗΝ έχει ακόμη παραληφθεί ακόμη, και
 • ο ενοικιαστής να εγείρει αξιώσεις.

 

Σήμερα η συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα για την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας κερδίζει συνεχώς και νέους υποστηρικτές (είτε εκ πεποιθήσεως, είτε εξ ανάγκης και οψίμους). Δεν είναι πανάκεια και βεβαίως δεν είναι μονόδρομος. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, αποδεικνύεται ασφαλής και οικονομικά πρόσφορη, αφού εξοικονομούνται πόροι και χρόνος.

Βεβαίως, στο πλαίσιο αυτό, δεν εμπίπτουν λύσεις τύπου:

 • μακροχρόνιας ενοικίασης οικοπέδων (χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τι και πώς θα παραλάβει ο Δήμος μετά τη λήξη της σύμβασης)
 • ή κατ’ επίφαση συνεργασίας με ιδιώτη, όπως αποσπασματικές εργολαβίες συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων.
 1. Θέσεις – προτάσεις της παράταξής μας:
 • Άμεση ανάθεση, στο Τεχνικό Επιμελητήριο, πραγματογνωμοσύνης, με κατ’ ελάχιστον αντικείμενο τα παρακάτω:
  1. Έλεγχος των τεχνικών στοιχείων της μελέτης δημοπράτησης, όσον αφορά τη διαστασιολόγηση των τεχνικών στοιχείων του εξοπλισμού που ενσωματώθηκε.
  2. Έλεγχος αν παραλήφθηκαν προς χρήση οι εγκαταστάσεις που προβλεπόταν σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
 • Προτάσεις για την αποκατάσταση (αν υπάρχουν) των ελαττωμάτων.
 1. Διασταύρωση εγκυρότητας των τεχνικών στοιχείων που αναφέρονται στην επιστολή του ενοικιαστή.
 2. Κατάδειξη του υπευθύνου για τα ελαττώματα που παρατηρούνται (εάν αυτά υπάρχουν).
 • Επειδή ο ενοικιαστής – λειτουργός αναφέρει στο έγγραφό του ότι ενδέχεται να προχωρήσει στην καταγγελία της Σύμβασής του και επειδή, το κτίριο πρέπει να διατηρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο και κόστος σε λειτουργία προτείνουμε την ΑΝΑΒΟΛΗ του ΘΕΜΑΤΟΣ αλλά και την ΑΝΑΒΟΛΗ της αντίστοιχης απόφασης της ΔΗΑΝΕΤΑΙ, μέχρι την παράδοση της Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ, η οποία πρέπει να διενεργηθεί και να παραδοθεί άμεσα.

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ), με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου» με Κωδικό Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.5.

 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  1. Είναι επιβεβλημένο η εισήγηση κάθε τέτοιου θέματος, που αφορά έργο που πρόκειται να υποβληθεί για συγχρηματοδότηση να συνοδεύεται από το Τεχνικό Δελτίο, ώστε να εμφανίζεται η πλήρης εικόνα του (τεχνικά και οικονομικά) και μάλιστα συνοπτικά.
  2. Το τμήμα του οικοπέδου που είναι χωροθετημένο το Πράσινο Σημείο βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο οικόπεδο, στο οποίο είναι χωροθετημένο και το εργοτάξιο του Δήμου (με βάση παλαιότερες συζητήσεις). Εάν είναι έτσι, με ποιόν τρόπο λύθηκε το θέμα με την άδεια δόμησης;
 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με μελέτη του υπουργείου Περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε η απόκλιση που έχει η χώρα μας από τους στόχους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση αποβλήτων και ειδικότερα τη συλλογή, προετοιμασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των διαφόρων ρευμάτων.

Τα «Πράσινα Σημεία» αποτελούν έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους δράσης για τη διευθέτηση του σοβαρού αυτού ζητήματος. Για τον λόγο αυτόν, η τέως και η νυν Δημοτική Αρχή έπρεπε να επισπεύσουν κάθε ενέργεια προκειμένου να υλοποιηθούν:

 • το Κεντρικό ΠΑυνεδρράσινο Σημείο,
 • τα οκτώ δορυφορικά Πράσινα Σημεία, στις παλιές έδρες των Καποδιστριακών Δήμων και στους μεγαλύτερους οικισμούς,
 • τα οκτώ πράσινα σημεία σε επίπεδο γειτονιάς, με προοπτική ανάπτυξης του δικτύου αυτού και
 • ενός κινητού πράσινου σημείου.

Και αυτό, γιατί:

 • Στις 19 Ιουνίου 2018, με το υπ’ αριθμ. 81463/268, έγγραφό μου, ως αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης, παρέδωσα σε 7 Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου –συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Ιωαννιτών-
  • τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,
  • τις Οριστικές Μελέτες κατασκευής,
  • τα Τεύχη Δημοπράτησης των έργων υποδομής και
  • τα Τεύχη Δημοπράτησης Προμήθειας του Εξοπλισμού

για τα κεντρικά πράσινα σημεία (green points) που προβλέπονταν από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ (2016) Ηπείρου, ενημερώνοντάς τους, επιπροσθέτως, ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», η πρόσκληση για ένταξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση των κεντρικών Πράσινων Σημείων των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, προβλεπόταν για τον Οκτώβριο του 2018, και

 • Την 1η Νοεμβρίου 2018, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» ανάρτησε την πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.5, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3337, για την υποβολή προτάσεων για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Σήμερα, μετά από 13 ολόκληρους μήνες, συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για την έγκριση υποβολής πρότασης «Κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου στον Δήμο Ιωαννιτών»!

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΜΕ το θέμα αυτό και ευχόμαστε:

 1. O φάκελος της πράξης να είναι πλήρως ολοκληρωμένος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά {π.χ. χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων που λαμβάνει υπ’ όψιν της τις οδηγίες για τις Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ)}, με στόχο την άμεση ένταξη, χρηματοδότηση και εν τέλει κατασκευή και λειτουργία του Κεντρικού Πράσινου Σημείου του Δήμου μας, και
 2. Η Δημοτική Αρχή να αρχίσει να βρίσκει τον ελάχιστο απαιτούμενο ρυθμό διαχείρισης των επειγόντων θεμάτων (αφού συνδέονται με χρηματοδοτήσεις έργων που αναδιαρθρώνουν την καθημερινότητα των πολιτών), έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά καθυστερήσεις που δηλώνουν διοικητική ανεπάρκεια και επιχειρησιακή αδυναμία.