gine melos youtube live

Χθές 29.10.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Ενα από τα θέματα που συζητήθηκαν, το υπ. αριθμ. 20, αφορούσε την Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών. Οι απόψεις που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού, είναι:

ΘΕΜΑ 20:

Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών.

 

 1. kalogianni dimotikoΤο θέμα της μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τους ΟΤΑ για τον αστικό και οδικό φωτισμό απασχολεί τα τελευταία χρόνια, το σύνολο των φορέων της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας Α και Β βαθμού.
 2. Επιλέχθηκαν διάφορες λύσεις ως προς το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την υλοποίηση αυτών των έργων:
  1. Μέσω απλών προμηθειών με απευθείας χρηματοδότηση από τους Δήμους (ίδιοι πόροι ή ανταποδοτικά),
  2. Μέσω απλών προμηθειών με δανεισμό από το Παρακαταθηκών και Δανείων,
 • iii. Μέσω απλών προμηθειών με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
 1. Με χρηματοδότηση από ιδιώτη μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3855/2010 και
 2. Με χρηματοδότηση από ιδιώτη μέσω Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3483/2006.
 1. Στο Δήμο μας, η τέως Δημοτική Αρχή δημοπράτησε έργο που αφορούσε 2.700 φωτιστικά σώματα (λίγο περισσότερο από το 25% των φωτιστικών σωμάτων στο σύνολο του δήμου, κατά τις δικές της εκτιμήσεις) με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους. Ακόμη, στο στάδιο μελέτης και συγκρότησης του φακέλου του έργου αυτού είναι γεγονός ότι δαπανήθηκαν κάποιοι πόροι, στοιχείο το οποίο αποτελεί «πολυτέλεια» να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν στην εποχή μας, αλλά κυρίως αποτελεί πολιτικό παραλογισμό ή ολίσθημα η μη αξιοποίηση της εργασίας αυτής. Παρόλα αυτά, το έργο αυτό ακυρώθηκε με πρωτοβουλία της νυν δημοτικής αρχής με απόφαση της οικονομικής επιτροπής στις 13.09.2019, με νεφελώδη τεκμηρείωση και αόριστη κατάθεση εναλλακτικού σχεδιασμού.
 2. Τι υποστηρίξαμε στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 13.09.2019:
  1. Τη διαφωνία μας με την πρακτική της τέως Δημοτικής αρχής, λόγω χρήσης των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου, για έργο ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  2. Τη διαφωνία μας με την πρακτική της νυν δημοτικής αρχής λόγω εμφανούς έλλειψης ολικού και συγκεκριμένου σχεδιασμού, όπως άλλωστε συμβαίνει μέχρι σήμερα για όλα τα σημαντικά θέματα που εισάγονται προς συζήτηση είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε σε Δημόσια κρίση, εκτός, βέβαια, των επικοινωνιακών φωτοβολίδων, των καλλιτεχνικών επιδόσεων και των δημοσιοσχετίστικων παραπολιτικών δραστηριοτήτων.
 3. Τι προτείναμε στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 13.09.2019:
  1. Την εισαγωγή του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο ως μείζον και άμεσης προτεραιότητας θέμα.
  2. Την υποβολή φακέλου στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», στο πλαίσιο της, ανοικτής πρόσκλησης 81/2019 (με αξιοποίηση της δουλειάς που έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή) για χρηματοδότηση του έργου «Προμήθειας φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με Φ.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 77238.
 • iii. Την άμεση προώθηση προκήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την αναζήτηση νέου εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ Α.Ε.).
 1. Στη συνέχεια ασκήθηκε προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ακύρωση του διαγωνισμού αυτού, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
 2. Η Δημοτική Αρχή ανταποκρινόμενη στην αξία του θέματος, προκάλεσε τη χθεσινή συζήτηση, αφού πριν το ενέταξε ως θέμα σε προπαρασκευαστική συζήτηση στην οικονομική επιτροπή της 10.2019, με τίτλο: Συζήτηση για λήψη απόφασης, τρόπου ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών. Στη συζήτηση αυτή επαναλάβαμε τις θέσεις μας επισημαίνοντας την ευκαιρεία της διαθεσιμότητας των κονδυλίων ΕΣΠΑ για το, ήδη, μελετηθέν τμήμα του έργου. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παρείχε διαβεβαιώσεις ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να υποβάλλει διάφορες άλλες προτάσεις για έργα που θεωρεί ότι είναι επιλέξιμα και διαθέτουν πληρότητα φακέλου στην πρόσκληση 81/2019 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό, μάλιστα, που θα υπερκάλυπτε τους διατιθέμενους πόρους της συγκεκριμένης πρόσκλησης!
 3. Στη σημερινή Οικονομική επιτροπή -που προηγήθηκε- εντάχθηκαν ως θέματα οι εγκρίσεις για τρία έργα & προμήθειες, με συνολικό προϋπολογισμό ΜΟΝΟ130.000??? χωρίς ΦΠΑ.
 4. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα διατιθέμενα κονδύλια της σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» (12.000.000€ + 12.000.000€ overbooking-υπερδέσμευση), διαπιστώνει κανείς χωρίς δεύτερη σκέψη ότι το έργο των LED που ακυρώθηκε ήταν εύκολο ΚΑΙ ΕΠΡΕΠΕ να χρηματοδοτηθεί τώρα. Δεν γνωρίζουμε αν ο αποκλεισμός του είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης ή μιάς ακόμη προχειρότητας.
 5. Σήμερα με εξάρτηση από την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί της προσφυγής, υφίστανται οι παρακάτω προοπτικές:
  1. Η απόρριψη της προσφυγής. Συνεπώς, η Δημοτική Αρχή να:

Αξιοποιήσει –όπως προτείνει- τον μηχανισμό ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων {για την οποία αξιοποίηση διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας}, μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου και την άμεση κινητοποίηση για την υλοποίηση του έργου, με τίτλο: «Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του αστικού και οδικού φωτισμού στο σύνολο του Δήμου Ιωαννιτών» με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

 1. Η αποδοχή της προσφυγής. Συνεπώς, η Δημοτική Αρχή να:
  1. Υποβάλλει ΑΜΕΣΑ το έργο των 2.700 φωτιστικών στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», όπως μελετήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και
  2. Το υπόλοιπο έργο για την «Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του αστικού και οδικού φωτισμού στο σύνολο του Δήμου Ιωαννιτών» να υλοποιηθεί με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Είμαστε θετικοί στην υλοποίηση του έργου με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Επιπροσθέτως, θεωρούμε ότι το μοντέλο ΣΔΙΤ {και μάλιστα με αντίστοιχους όρους και παραδοχές με αυτές των, ήδη, εγκεκριμένων έργων του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας Ηπείρου} έναντι του μοντέλου Σ.Ε.Α., πρέπει να εξεταστεί κατά προτεραιότητα. 

Και αυτό διότι, με το μοντέλο ΣΕΑ, έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές Αυτοδιοικητικές αρχές της χώρας, εξαιτίας του τρόπου δημοπράτησης και των συγκεκριμένων όρων και παραδοχών που εντάχθηκαν στις διακηρύξεις, οι οποίοι αποδυνάμωναν τον υγιή ανταγωνισμό και. (πχ. Δήμος Θερμαϊκού, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κτλ).

Υπερψηφίσαμε την υλοποίηση του έργου με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων με τις ακόλουθες επιφυλάξεις:

 1. για την έκβαση της κατατεθειμένης προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού των LED, και
 2. για τη δυνατότητα αξιοποίησης του μηχανισμού ELENA μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EiB)