gine melos youtube live

Ο Δήμος μας διοικείται από τη Νέα Εποχή, με: Νέα ήθη, Διάτρητες διαδικασίες και οι Αδιαφανείς Μεθοδεύσεις.

Χθες, 13.05.2020, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μας ενημέρωσε για τα παρακάτω:

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και στα πλαίσια της πλήρους διαφάνειας σας ενημερώνουμε για τα εξής: Κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι ο νόμιμος κάτοχος του συνόλου των μελετών και παραμέτρων του έργου, δημιουργείται, σε κατάλληλη αίθουσα του κεντρικού κτιρίου της, χώρος ελεγχόμενης πρόσβασης (data room) στον οποίο θα βρίσκονται τα πλήρη στοιχεία που αφορούν το έργο.Εν όψει αυτού σας γνωρίζουμε ότι, από αύριο Πέμπτη 14-05-2020 θα είναι στην διάθεση των παρατάξεων του Δήμου μας τα λεπτομερή και αναλυτικά στοιχεία της ωρίμανσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης, όπως επίσης οι αποτυπώσεις ανά  ιστό και  τύπο φωτιστικού (17.000 περίπου μοναδικά σημεία), η γεωαποτύπωση αυτών  με τις χωρικές συντεταγμένες, όλες οι τεχνικές μελέτες ωρίμανσης του έργου, το χρηματο-οικονομικό μοντέλο με τις αντίστοιχες παραδοχές και υπολογισμούς, καθώς και κάθε άλλη διαθέσιμη πληροφορία που παρήχθη στο πλαίσιο της προπαρασκευής. Κάθε παράταξη έχει δυνατότητα να ορίσει δύο εκπροσώπους της, οι οποίοι, αφού λάβουν την   σχετική διαπίστευση, θα μπορούν να μελετήσουν τους φακέλους και  να υποβάλλουν ερωτήσεις στους υπαλλήλους της Περιφέρειας, οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι για τον σκοπό αυτό. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Δεδομένων των ανωτέρω:

tk1Η παράταξή μας, ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, αισθάνεται δικαιωμένη, διότι με την, από 13.5.2020, επιστολή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που αφορά το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου μας, ομολογείται ότι δεν υπήρξε, έστω και η ελάχιστη ενημέρωση ούτε της οικονομικής επιτροπής, ούτε των δημοτικών συμβούλων. Αναγνωρίζεται δε, ότι η μοναδική ενημέρωση, με την αυτονόητη έννοια της πληρότητας, προϋποθέτει μελέτη των εγγράφων της διαδικασίας.

Δυστυχώς όμως, εκεί, εξαντλείται και η ικανότητα της δημοτικής αρχής των όψιμων «εκσυγχρονιστών», να αντιλαμβάνεται τη δημοκρατικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών και την αναγκαιότητα της εφαρμογής τους, διότι:

  • η περιορισμένη πρόσβαση των εκλεγμένων, από τον λαό, οργάνων στα έγγραφα της διαδικασίας, αποτελεί πισωγύρισμα σε απολυταρχικές πρακτικές.
  • ο περιορισμός των προσώπων και η απομάκρυνση των εκπροσώπων των συνδημοτών μας από το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, αποτελούν πρωτοφανή περιορισμό της δημοκρατικής διαδικασίας.
  • η περιορισμένη πρόσβαση, κατά τόπο, κατά χρόνο και κατά αριθμό προσώπων, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω διερεύνησης, στερεί από τη δημοκρατία τον έλεγχο της διαδικασίας και οδηγεί υποχρεωτικά σε ψήφο δια αντιπροσώπου.
  • όσον αφορά το δικαίωμα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτό προσβάλλεται με την αντιγραφή και όχι με την γνώση. Ειδικότερα, για τα δημόσια έγγραφα, έγγραφα που συντάχθηκαν για να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον, κάθε αποκλεισμός από την πρόσβαση σε αυτά, προκαλεί ερωτηματικά.
  • η απόπειρα εποπτείας της δραστηριότητας των εκπροσώπων του λαού, με τον μανδύα της «διαπίστευσης», στην άσκηση της υποχρέωσής τους να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αποτελεί καταστρατήγηση των συνταγματικώς κατoχυρωμένων.

Τέλος, στην Δημοτική Αρχή, που ομολογεί αδυναμία άσκησης ουσιαστικής εξουσίας, αναθέτοντας σε τρίτους την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου, θυμίζουμε ότι η απομάκρυνση από την αρχή της διαφάνειας, που πρέπει να διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, αποτελεί ευθεία προσβολή της κοινοτικής νομοθεσίας και της εσωτερικής έννομης τάξης.

tk0Τ. Καλογιάννη: Το έργο της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων με την αναβάθμιση του οδικού & αστικού φωτισμού είναι απολύτως απαραίτητο για τον Δήμο και τους συνδημότες.

 Η υλοποίησή του, όμως, πρέπει να οργανωθεί με την σοβαρότητα, που αναλογεί στο Δήμο μας και στην αξία του έργου.

Σήμερα, στην Οικονομική Επιτροπή συνεχίστηκε η συζήτηση για την Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

Για το θέμα αυτό η παράταξή μας έχει, ήδη, λάβει σαφή θέση και έχει διατυπώσει ξεκάθαρα τις απόψεις της (04.05.2020, Επιστολή ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών).

Σήμερα, καταθέτει και τα παρακάτω:

Οικονομική Επιτροπή - Αναβάθμιση Οδοφωτισμού (12.5.2020)

kalogianni1Σήμερα, συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το 16ο θέμα της Η.Δ., με τίτλο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ».

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και εκσυχρονισμό του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 29-10-2019, αποφάσισε υπέρ της συνεργασίας με τον Ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση του έργου. Απόφαση την οποία υπερψήφισε και η παράταξή μας.

Εγγράφως, (http://ioannina2023.gr/images/news/2020.5.4_epistoli_odofotismo.pdf), η  παράταξή μας, πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, μέχρι την παράδοση από τη Δημοτική Αρχή στις Δημοτικές παρατάξεις, των μελετών:

Τ. Καλογιάννη: Αναζητείται σοβαρότητα, πρωτίστως στα θέματα που θίγουν την κοινή λογική και κυρίως...