gine melos youtube live

Χθές 29.10.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Ενα από τα θέματα που συζητήθηκαν, το υπ. αριθμ. 20, αφορούσε την Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών. Οι απόψεις που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού, είναι:

ΘΕΜΑ 20:

Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (29.10.2019) - Ενεργειακή αναβάθμιση αστικού δικτύου...

Χθές 29.10.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Δύο από τα θέματα που συζητήθηκαν τα υπ. αριθμ. 12 και 13 αφορούσαν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. Οι απόψεις που καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο επί των θεμάτων αυτών, είναι:

ΘΕΜΑ 12:

Έγκριση της αρ. απόφ. 17/345ΟΕ(312)/19 της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Αποχέτευσης Ιωαννίνων, με θέμα: «Υποβολή αιτήματος για νέες προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου, στα πλαίσια της συμπληρωματικής της 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την αριθ. 40703/16-12-2016 εγκύκλιο 25 του Υπουργείου Εσωτερικών».

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (29.10.2019) - Δ.Ε.Υ.Α.Ι.

Σήμερα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Από τα 17 θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά τη γνώμη μας τα μείζονος σημασίας ήταν τα παρακάτω, για τα οποία και λάβαμε τις ακολούθως παρατιθέμενες θέσεις:

  1. Επί των θεμάτων 8 & 9 της ημερήσιας διάταξης με θέματα τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε ιδιωτικές εταιρείες, η παράταξη μας ψήφισε υπέρ της πρότασης της Δημοτικής αρχής, σημειώνοντας τα παρακάτω:

Το 2007, ο Δήμος ενέταξε στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ», την υλοποίηση του έργου: Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης - Προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Οπτικών Ινών.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβανόταν συνοπτικά 2 κύριοι κόμβοι του δικτύου, 3 Κόμβοι διανομής, 21 κόμβοι πρόσβασης, 80 τελικοί χρήστες και δεκάδες χιλιόμετρα σωληνώσεων, στις οποίες θα γινόταν η εγκατάσταση των οπτικών ινών.

Με το έργο καλυπτόταν οι ανάγκες τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης όλων των καίριων υπηρεσιών, δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, κτλ τόσο στο κέντρο της πόλης όσο στην περιφέρεια του, όπως παραδειγματικά το Πανεπιστήμιο και το Νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Δεδομένων των ανωτέρω, επιθυμούμε σε μία προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθούμε για τα παρακάτω:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (11.10.2019)

Προς τον Διευθυντή της εφημερίδας ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, Kον Κουτσολιόντο

Κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο του Σαββάτου-Κυριακής 28-29/09/2019 της έγκριτης εφημερίδας σας, ο συνεργάτης σας κος Χάρης Λεοντάρης, στη θέση «ΑΠΟΨΕΙΣ», δημοσίευσε άρθρο του με τίτλο: «Η μεταμόρφωση της Τατιάνας Καλογιάννη...». Θέλω να επισημάνω τα εξής:

  1. Είμαι σταθερή και συνεπής στην ιδεολογία και στις αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Οι πράξεις μου το μαρτυρούν.
  2. Το θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβουλίο ΔΕΝ είχε απολύτως καμία σχέση με ιδιωτικοποίηση ή Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, όπως λανθασμένα αναφέρει ο συνεργάτης σας. Αντιθέτως, αφορούσε μία προκλητική κατάτμηση έργου, με πρόσχημα τη διαχείριση απορριμμάτων. Αφορούσε δηλαδή τη διαιώνιση ενός παρωχημένου και αναποτελεσματικού μοντέλου.
  3. Η Δημοτική Αρχή, χωρίς καμία ενημέρωση των συνδημοτών μας, των εργαζομένων και των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με αυταρχικό τρόπο οδηγήθηκε σε μία ακόμη σπασμωδική και εντελώς επιπόλαια κίνηση, αντί να φέρει ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης, όπως όφειλε να κάνει. Προφανώς δεν είχε κάνει καμία προεργασία επί του θέματος.
  4. Οι πολιτικές θέσεις για τα προβλήματα του Δήμου οφείλουν να αποτυπώνονται με σαφήνεια και τεκμηριωμένα. Αναμορφώσεις προϋπολογισμών που συντάσσονται με αβάσιμα στοιχεία, ιδιαίτερα δε, όταν αυτά επιβαρύνουν τους συνδημότες μας, δεν είναι αποδεκτά.
  5. Στην εντελώς αόριστη αναφορά του συνεργάτη σας σε «δημοσιεύματα της προεκλογικής περιόδου», που με αφορούσαν, απαντώ: έχει κάτι συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο να αναφέρει; Ή απλώς επιχειρεί να θολώσει τα νερά;
  6. Όσον αφορά την «καινοτομία» στις σκέψεις και προτάσεις του κ. Δημάρχου, την οποία επικαλείται ο συνεργάτης σας, βεβαίως και υπάρχει, και τεκμηριώνεται περίτρανα από την ενέργειά του να ορίσει αντιδημάρχους, εκείνους που αποστάτησαν από την παράταξή τους, χωρίς να χάσει ούτε μία ημέρα!

Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.

Παρακαλώ η απάντησή μου να δημοσιευθεί στην ίδια θέση με το άρθρο του συνεργάτη σας.

Με τιμή

Τατιάνα Ελ. Καλογιάννη

Δημοτική Σύμβουλος