gine melos youtube live

2019.12.18 proinos logos

Πρωϊνός Λόγος - Παρασκευή 13/12/2019

Ιωάννινα, 16.12.2019

Προς τον “ΠΡΩΪΝΟ ΛΟΓΟ”
Υπ’ όψιν κ. I. Κουτσολιόντου, Διευθυντή.

Κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο της Παρασκευής 13/12/2019 της έγκριτης εφημερίδας σας, ο συνεργάτης σας κ. Γιαννάκης, στη θέση «ΤΟΛΜΗΡΑ», δημοσίευσε σχόλιά του με τίτλο: «Το Καλοσώρισμα...», στα οποία συνεχίζει να εκφράζει, και μετεκλογικά, πικρόχολα σχόλια για το πρόσωπό μου και τη δραστηριότητά μου, επιχειρώντας για άλλη μία φορά να παραπλανήσει τους αναγνώστες σας.

Θα ήθελα να παρατηρήσω τα παρακάτω:

Η Τατιάνα Καλογιάννη προς τον Πρωϊνό Λόγο για τα σχόλια του "Τολμηρού"

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020
Κύρια σημεία της τοποθέτησης της Τατιάνας Καλογιάννη

 

  1. Πρόκειται για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος που συνέταξε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μετά από μία πρόχειρη επικαιροποίηση που εφαρμόζει η νυν Δημοτική Αρχή.
  2. Τα πραγματικά ΝΕΑ ΕΡΓΑ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 19, με Προϋπολογισμό 5,5εκατ.€. (εκτός της Βογιάνου – Πανηπειρωτικό, με προϋπολογισμό 25εκατ.€)
  3. Οι πραγματικά ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ που προγραμματίζονται για το 2020 είναι ΜΟΝΟ 5, με Προϋπολογισμό 245χιλ.€
  4. Χωρίς μελέτες πώς θα εκτελέσετε έργα; Ποιος ήταν, τελικά, ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός σας, στον οποίο αναφερόσασταν στην καταιγιστική επικοινωνιακή σας προεκλογική καμπάνια; Υπάρχει ένα στοιχειώδες όραμα σε έναν τουλάχιστο τομέα; Υπάρχει ένας προσανατολισμός;
  5. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Δημοτική Ενότητα, αποτυπώνεται ευκρινώς η άνιση αντιμετώπιση όλων των περιφερειακών Δημοτικών Ενοτήτων εκτός της αυτής των Ιωαννίνων. Με το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 προκύπτει ότι δεν έχει υιοθετηθεί, από τη Δημοτική Αρχή, ως πολιτική προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων με βραχυπρόθεσμη στόχευση την ανάκαμψή τους και την εξάλειψη των υστερήσεων σε υποδομές.
  6. Από την κατανομή του Προϋπολογισμού ανά Χρηματοδοτικό μέσο, καταδεικνύεται ότι επιλέγεται ως προτεραιότητα η άντληση κονδυλίων με ευκολία και χωρίς βάσανο και αποφεύγεται η άντληση κονδυλίων από χρηματοδοτικές πηγές που απαιτούν κόπο και εντατική και υπεύθυνη εργασία προετοιμασίας των φακέλων έργων υποψήφιων για χρηματοδότηση. Λόγω του χαμηλού ποσοστού χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, η Τατιάνα Καλογιάννη τόνισε ότι: "Ένας σύγχρονος και εύρυθμα διοικούμενος Δήμος, του μεγέθους των Ιωαννίνων, είναι απόλυτα αναγκαίο να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα και να διεκδικεί, συνεχώς και με επιτυχία, κονδύλια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία".
  7. Η παράταξή μας υπερψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2020, όπως το προτείνετε, χορηγώντας σας για μια ακόμη φορά πίστωση χρόνου. Τέτοια εποχή του χρόνου δεν θα έχετε την πολυτέλεια να προσκομίζετε πρόχειρα αναδιαμορφωμένους -υφιστάμενους από προηγούμενους- σχεδιασμούς, αλλά θα βρεθείτε στη θέση του αποκλειστικά υπεύθυνου και μοναδικά κρινόμενου.
  8. Τα τεχνικά έργα, αποτελούν τον καθρέφτη, του πώς μία πολιτική διοίκηση αντιλαμβάνεται την αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη. Και ούριος άνεμος υπάρχει μόνο για αυτούς που ξέρουν, και που θέλουν να οδεύσουν, και έχουν χαράξει αξιόπιστη πορεία. Αυτή πρέπει να αναζητήσετε.

Σήμερα 11.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Ένα εκ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν το θέμα με τίτλο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020».

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2020 (11.12.2019)

2019.12.10 pl

 

Πρωϊνός Λόγος 07-08/12/2019

Προς τον Διευθυντή της εφημερίδας ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, Kον I. Κουτσολιόντο.

Κύριε Διευθυντά,

Στο φύλλο του Σαββάτου-Κυριακής 07-08/12/2019 της έγκριτης εφημερίδας σας, ο συνεργάτης σας, κος Κώστας Καλτσής, στη θέση «ΓΝΩΜΕΣ», δημοσίευσε άρθρο του με τίτλο: «Σχεδιασμοί για τη λίμνη, αλλά χωρίς το Νησί και τα καραβάκια;»

Επί των ευλόγων ερωτημάτων που τίθενται στο δημοσίευμα αυτό, κρίνω σκόπιμο να παραθέσω τα παρακάτω:

  1. Στο πλαίσιο του μηχανισμού E.L.EN.A. (European Local Energy Assistance), η Περιφέρεια χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και, ήδη, έχει στα χέρια της προς αξιοποίηση πλήρη φάκελο προκαταρτικής τεχνικοοικονομικής μελέτης για την Αναβάθμιση της Λιμναίας συγκοινωνίας στη λίμνη Παμβώτιδα.
  2. Στη μελέτη αυτή (η οποία αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού έργων εξοικονόμησης ενέργειας, για τον οποίον ήμουν υπεύθυνη ως αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης), περιλαμβάνονται έργα, όπως: η αντικατάσταση της λιμναίας συγκοινωνίας με φιλοπεριβαλλοντικά σκάφη (ηλεκτρικά ή υβριδικά), η προσθήκη νέων διαδρομών με αύξηση της επιβατικής/τουριστικής κίνησης, οι παρεμβάσεις βελτίωσης των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών και της επέκτασής τους (Πέραμα, κα), ο ενιαίος χώρος ελλιμενισμού των σκαφών (συγκοινωνιακών, τουριστικών, αλιευτικών) κ.α.
H Τατιάνα Καλογιάννη για τις συγκοινωνίες στην Παμβώτιδα...

Τατιάνα Καλογιάννη προς Δημοτική Αρχή: Αξιοποιείστε το σχεδιασμό που παραλάβατε, μην αυτοσχεδιάζετε, εμπιστευθείτε και κινητοποιείστε τις υπηρεσίες του Δήμου, επιλέξτε τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία, μην χάνετε χρόνο.

Χθες, στις 04.12.2019 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

Για τα θέματα: 14ο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου «ΟΑΣΙΣ», και 22ο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου», οι θέσεις που κατέθεσε η παράταξή μας ήταν οι ακόλουθες:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (4.12.2019)