gine melos youtube live

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία: «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ενεργειακές κοινότητες 01Η Ενεργειακή Κοινότητα, ένας συγκεκριμένος τύπος εταιρείας δηλαδή, έχει ως βασική προϋπόθεση την μεγάλη συμμετοχή των πολιτών, ώστε αθροιστικά να υλοποιεί συλλογικές δράσεις που οι πολίτες ατομικά δεν θα μπορούσαν να κάνουν.

Ενημερώθηκαν σωστά και πλήρως οι πολίτες για τη δυνατότητα αυτή; Όχι και εξηγώ.

Σήμερα γίνεται προσπάθεια, με αοριστολογίες που είναι καταγεγραμμένες στη σχετική εισήγηση, να μας πείσουν ότι κάποιος, κάποτε, κάπως «προσπάθησε να ενημερώσει» για τις προθέσεις του δήμου.

Χαρακτηριστικά «βαπτίζουν» μία ανάρτηση στο site του Δήμου με ημερομηνία 24.06.2020, την οποία, σήμερα, μπορεί να βρεί κάθε ενδιαφερόμενος, με τον «κατατοπιστικότατο!» τίτλο: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πραγματοποιήθηκε οργανωμένη διαβούλευση για να αποτυπωθούν οι ανάγκες του Δήμου και οι απαραίτητες δράσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά της τοπικής ενεργειακής αγοράς.

Ο Δήμος θα δεσμεύσει 12.000€ από ιδίους πόρους ως αρχικό κεφάλαιο συμμετοχής στην, υπό ίδρυση, Ενεργειακή Κοινότητα. Παρά την δέσμευση του ποσού αυτού, δεν φαίνεται να έχει προηγηθεί η εκπόνηση ενός τριετούς επιχειρησιακού σχεδίου για την δραστηριοποίησή της (στρατηγικό όραμα, επιχειρησιακές δράσεις, χρηματοδότηση, διαχείριση κινδύνων). Πώς αναμένεται να λειτουργήσει η συγκεκριμένη κοινότητα από την στιγμή που θα διατεθεί και ένα χρηματικό κεφάλαιο; Θα έχει υπαλλήλους;  Ποιες είναι οι δράσεις που θα αναλάβει να υλοποιήσει και με τι κόστος; Ποια είναι τα οφέλη για τον Δήμο και τους Δημότες από την δραστηριοποίησή της; Ποια η συμβατότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας με τον εγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου;

Δεν τεκμηριώνεται ο λόγος και τα κριτήρια επιλογής του Δήμου Μετσόβου για την συμμετοχή στην Κοινότητα του Δήμου μας. Πώς εξυπηρετούνται οι στόχοι της κοινότητας από την συμμετοχή του συγκεκριμένου Δήμου; Προσκλήθηκαν άλλοι Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου για να συμμετέχουν; Και αν ναι, γιατί δεν επελέγησαν και άλλοι Δήμοι; Υπήρξε πρόσκληση και για την συμμετοχή της Περιφέρειας; Υπήρξε πρόσκληση και για την συμμετοχή της ΠΕΔ; Υπήρξε πρόσκληση και για την συμμετοχή της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.;

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, στις 15.08.2020, από τις 374 εγγεγραμμένες Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η πλειονότητα παλεύει ακόμη με τα διάφορα στάδια αδειοδότησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, περίπου 30 με 35 έχουν αναπτύξει πάρκα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Μικρή είναι και η ανταπόκριση από τους OTA, καθώς μόλις 20 ΕΚΟΙΝ οργανώνονται από δήμους, ενώ οι υπόλοιπες είναι ιδιωτικές και αγροτικές. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων – εκ των οποίων πολλές είχαν ξεκινήσει τις προσπάθειες το μακρινό 2010 – οι 358 καταγράφονται στο ΓΕΜΗ ως… ενεργές, 13 βρίσκονται σε στάδιο προεγγραφής, μία υπό εκκαθάριση ενώ δύο έχουν ήδη διαγραφεί πριν καν ξεκινήσουν.

Ενεργειακές κοινότητες 02Αυτή η χαμηλή έως ανύπαρκτη δραστηριοποίηση, οφείλεται στο ότι ιδρύθηκαν χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο και εξυπηρέτησαν μόνο λόγους επικοινωνίας χωρίς κανένα όφελος για τους Δημότες. Μια αδρανή Ενεργειακή Κοινότητα δεν προσφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων του Δήμου και της χώρας αλλά ούτε και καταπολεμά την ενεργειακή φτώχεια των συμπολιτών μας.

Πώς σκοπεύει η Ενεργειακή Κοινότητα που συζητούμε σήμερα να μην αποτελέσει ένα απλό πυροτέχνημα της Δημοτικής Αρχής αλλά να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που παρουσιάζει  η πρακτική δραστηριοποίησή της με βάση τα παρακάτω σημερινά χαρακτηριστικά:

· Εξασφάλιση Αδειών: Ήδη στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ έχει κατατεθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός αιτήσεων με αποτέλεσμα να υπάρχει ήδη κορεσμός στο Δίκτυο Μεταφοράς. Έχετε έρθει η δημοτική αρχή σε επαφή με το ΔΕΔΔΗΕ ή τη ΡΑΕ ώστε να υπάρχει κάποια στοιχειώδη εικόνα αν η, υπό σύσταση, Ενεργειακή Κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει κάποια άδεια στην περιοχή;

·  Εξασφάλιση Χρηματοδότησης: Όλες οι δραστηριότητες μιας Ενεργειακής Κοινότητας απαιτούν κεφάλαια για να υλοποιηθούν (εκτός από τον προγραμματισμό που εδώ δεν υπάρχει). Από την εισήγησή σας δεν προκύπτει από ποια πηγή θα αντληθούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια από την στιγμή, μάλιστα, που η, υπό σύσταση, Ενεργειακή Κοινότητα δεν εμφανίζει μεγάλο αριθμό μελών.

·  Ανταγωνισμός: Το εγχείρημα των ενεργειακών κοινοτήτων συναντά δυσκολίες που έγκεινται στο ότι αυτά τα συνεταιριστικά σχήματα δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία για να δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ενέργειας και να εκπαιδεύσουν τα μέλη τους,  ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν ρόλους, όπως του παραγωγού-καταναλωτή, του προμηθευτή, του συνιδιοκτήτη.

Κυρίες και κύριοι,

Σε συνέχεια των ανωτέρω και στηρίζοντας την αξία του θεσμού της Ενεργειακής Κοινότητας  ψηφίζουμε, καταρχάς, θετικά για την ίδρυση της εταιρείας αυτής, με την επωνυμία: «ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», αναμένοντας την επόμενη φορά που θα ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό στο δημοτικό συμβούλιο να μας κατατεθούν, εγκαίρως, τα ακόλουθα:

1.ολοκληρωμένο τριετές επιχειρηματικό σχέδιο και

2.τα, μέχρι τότε, στοιχεία αλληλογραφίας με ΚΑΠΕ, ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Δήμους, Περιφέρεια, ιδιώτες καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2020

ΘΕΜΑ: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κατσικά»

Οι απόψεις της παράταξής μας

 

Εισηγητής: Φίλιππος Ευαγγέλου

 

20.9.30 evagelouΕισαγωγικά, πριν προβώ σε συγκεκριμένα ερωτήματα αναφορικά με το θέμα, είναι ξεκάθαρο ότι τόσο η παράταξή μας «Ιωάννινα_2023» όσο και εγώ προσωπικά, ως Δημοτικός Σύμβουλος, είμαστε θετικά διακείμενοι για την «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κατσικά».

Εδώ και έναν χρόνο σχεδόν -στην «προ ημερησίας» συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/11/19- σας είχα καταθέσει 3σέλιδη πρόταση για τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιωαννιτών, αναφέροντας -εκτός της επιβεβλημένης ανέγερσης του σχολικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κατσικά- και τις παρακάτω σχολικές μονάδες, τεκμηριώνοντας την ανάγκη για την ανέγερσή τους.

·     νέο Νηπιαγωγείο Κουτσελιού

·     νέο δημοτικό σχολείο στην περιοχή μεταξύ των Καρδαμιτσίων (σήμερα υπάρχει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μαρμάρων με πάνω από 350 μαθητές) και της Νέας Ζωής (σήμερα υπάρχει το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων όπου φοιτούν πάνω από 400 μαθητές)

·     νέο Μουσικό Γυμνάσιο και

·     τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας, του 1ο Γυμνασίου Ιωαννίνων (Ζωσιμαία Σχολή), κ.λπ.

Παράλληλα, είχαμε επισημάνει ότι πρέπει να υλοποιήσετε μια στρατηγική 4ετίας και έναν «οδικό χάρτη» για όλες τις ανάγκες των κτιριακών υποδομών του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, τη Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και τις τοπικές κοινότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.

Είναι αναγκαίο, στον 21ο αιώνα που ζούμε, να μην να γίνονται αποσπασματικές κινήσεις και ενέργειες αλλά να υπάρχει σχεδιασμός και συνολικός προγραμματισμός για τα θέματα.

Τα ερωτήματα που σας θέτω για το θέμα: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος στην Κοινότητα Κατσικά» είναι τα εξής:

1.    Με ποια κριτήρια προτείνατε και επιλέξατε το συγκεκριμένο οικόπεδο για την ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος; Λάβατε υπ΄όψιν ότι το σημερινό σχολικό συγκρότημα βρίσκεται στο κεντρικό ιστό της κοινότητας και οι μαθητές μετακινούνται πεζή και πολύ εύκολα;

2.    Με ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα προχωρήσετε στην ανέγερση του νέου αυτού σχολείου;

3.    Θα ιδρυθεί νέο δημοτικό σχολείο και θα παραμείνει σε λειτουργία το σημερινό δημοτικό σχολείο; Εάν όχι, πώς σκέφτεστε να αξιοποιήστε τις εγκαταστάσεις του σε λειτουργία σήμερα δημοτικού σχολείου που θα εκκενωθούν;

4.    Θα γίνει μετεγκατάσταση του σημερινού νηπιαγωγείου;

5.    Θα αποπερατωθεί η ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος (δημοτικό και νηπιαγωγείο) που προτείνετε, εντός της θητείας σας;

Στηρίζουμε με τη θετική μας ψήφο την «Ίδρυση νέου δημοτικού σχολείου Κατσικάς και ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος (δημοτικό και νηπιαγωγείο) στην κοινότητα Κατσικάς», όπως διαμορφώθηκε και επαναδιατυπώθηκε ως θέμα μετά τις τεκμηριωμένες προτάσεις της παράταξής μας, και έγινε αποδεκτό από τη δημοτική αρχή.

 

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2020

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ιωαννιτών 2020-2023 Έγκριση Σχεδίου Δράσης

Οι απόψεις της παράταξής μας

 

Κυρίες και κύριοι,

kalogianni dimotiko 0Συζητάμε, σήμερα, για την καθημερινότητα αφού το μεγαλύτερο τμήμα των δράσεων αναφέρεται σε αυτήν, όπως δηλώνεται στην ανυπόγραφη εισήγηση του επιχειρησιακού προγράμματος.

Οι διάφοροι συντάκτες του επιχειρησιακού σχεδίου, όπως θα γίνει αντιληπτό από αυτά που θα σας πω ακολούθως, θεώρησαν σκόπιμο να καταγράψουν διάφορα έργα με διάφορους Π/Υ, απλά για να βγουν από την υποχρέωση.

Όμως, η κάθε δημοτική αρχή πρέπει να έχει ως πρωταρχικό της μέλημα να χαράξει νέους δρόμους με το όραμά της. Να αγωνίζεται και να θέτει νέα δεδομένα. Να είναι ανταγωνιστική και εξωστρεφής. Να μάχεται για το μεγαλύτερο και υψηλότερο. Όχι απλά να είναι ο διαχειριστής των θεμάτων.

Ακολούθως, παραθέτω περιληπτικά τις απόψεις μου για ένα συνονθύλευμα έργων και δράσεων που το άθροισμά τους φτάνει τα 425εκατ.€ με δύο πολύ βασικές παραδοξότητες:

1.     Ο συνολικός Π/Υ του επιχειρησιακού προγράμματος είναι στον αέρα γιατί δεν υπάρχουν μελέτες για τα περισσότερα από αυτά τα έργα και

2.     Δεν υπάρχει ταυτοποίηση του χρηματοδοτικού μέσου με το έργο, πλην εκείνων που ήδη είναι ενταγμένα και αυτό δηλώνει ότι προχωράμε όπως μας προκύψει, και χωρίς σχέδιο.

Για οικονομία χρόνου θα αναφερθώ σε ορισμένα θέματα τα οποία είναι ξεκάθαρο αφορούν εγγραφές χωρίς σκέψη, εντελώς αβασάνιστα.

1.        Κυκλοφοριακές μελέτες και σχετικά έργα

Έχετε εγγράψει:

·         την «Εκπόνηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Ιωαννιτών» με πιστώσεις το 2021 και 2022 και τα έργα:

·         «Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης στο Δήμο Ιωαννιτών» και

·         «Δημιουργία ασφαλών χώρων στάθμευσης ποδηλάτων» για τα έτη 2021, 2022, 2023.

Δεν πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά η κατασκευή; Γιατί η χρηματοδότηση των μελετών και έργων εκκινούν την ίδια χρονιά;

2.        Ερωτηματικά:

·         Εγγραφή: «ΣΔΙΤ μεταξύ ΔΗΑΝΕΤΑΙ /Δήμου/ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Α.Ε» για την «Αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας  στην πόλη», με Π/Υ 300.000€. Σε τί αφορά αυτό το έργο ΣΔΙΤ; Παρεμπιπτόντως, άλλα έργα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ δεν θα υλοποιήσετε;

·         Εγγραφή: «Διαμόρφωση και λειτουργία υδατοδρομίου», με Π/Υ 340.000€. Σήμερα (1 χρόνο σχεδόν μετά από τη σχετική ανάθεση) εμείς δεν γνωρίζουμε τί έργα απαιτούνται. Ακόμη, τη λειτουργία θα την αναλάβει ο Δήμος;

·         Εγγραφές: «Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού», «Αποξήλωση τσιμεντοϊστών δημοτικού φωτισμού», «Συντήρηση υποδομών δικτύου Δημοτικού φωτισμού»; Αυτά δεν εμπεριέχονται στη Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης των 19.200.000€, για την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά;   

3.        Απώλεια χρηματοδοτικών ευκαιριών:

Εγγραφές: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης Δ.Δ. Κουτσελιού – Λογγάδων – Βασιλικής – Καστρίτσας - Δροσοχωρίου με αποδέκτη τοπικές ΕΕΛ», με Π/Υ 1.000.000€ και «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στους οικισμούς  Κουτσελιό – Λογγάδες – Βασιλική – Καστρίτσα – Δροσοχώρι και σύνδεσή τους με το υφιστάμενο δίκτυο», με Π/Υ 6.200.000€.

- Σκόπιμο είναι να αποφασίσετε έαν τελικά τα δίκτυα αυτά θα συνδεθούν σε νέες τοπικές ΕΕΛ ή θα συνδεθούν με το υφιστάμενο δίκτυο και την υφιστάμενη ΕΕΛ.

- Πότε θα εκπονηθούν οι μελέτες για τα αποχετευτικά δίκτυα της Ηλιόκαλης, του Χαροκοπίου, των Μουζακαίων, των Μαρμάρμαρων, της Μπάφρας, και της Νεοκαισάρειας;

- Γιατί δεν προνοήσατε, επί 14μήνες, να εκπονήσετε τις μελέτες αυτές και χάθηκαν δύο ευκαιρίες χρηματοδότησης και υλοποίησης των αντίστοιχων έργων; Μία της πρόσκλησης 90/2019 του ΠΕΠ Ηπείρου και μία η ΑΤ02 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης!  

4.        Αναφορά σε έργα για τα οποία δεν προβλέπετε καμμία μελέτη.

·         Αναφέρετε αρκετά έργα ποδηλατοδρόμων, χωρίς βέβαια να υπάρχει αναφορά στον ποδηλατόδρομο περιμετρικά της Λίμνης. Σε κανένα από αυτά δεν έχετε εγγράψει τις αντίστοιχες μελέτες.

·         Αναφέρετε το έργο «Ανάπλαση πάρκου Πυρσινέλλα», με Π/Υ: 4.000.000€, χωρίς ακόμη να έχει εγκριθεί η σχετική διαχειριστική μελέτη!

·         Αναφέρετε το έργο: «Επέκταση της Λ. Γεννηματά, από Λ. Ειρήνης έως κόμβο με Εθν. Αντιστάσεως, νότια του Κατσικά», με Π/Υ: 2.400.000€, χωρίς να έχουν γίνει όλες οι απαιτούμενες μελέτες.

·         Αναφέρετε το έργο: «Νέος οδικός άξονας σύνδεσης της οδού Κενάν Μεσσαρέ-Δωδώνης με την Περιφερειακή οδό», με Π/Υ: 1.200.000€ χωρίς να υπάρχει πίστωση για τις απαιτούμενες μελέτες που πρέπει να προηγηθούν.

·         Αναφέρετε το έργο: «Έργα ανάπλασης Πλατείας "Χατζή" στο Ρ.Σ. Αμπελοκήπων», ενώ δεν εγγράφεται η αντίστοιχη μελέτη.

·         Αναφέρετε το έργο: «Κατασκευή διοικητικού κέντρου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου», με συνολικό Π/Υ 10.000€! (ενώ στην ανάλυση των ετών έχετε: 2022: 5.000.000 και 2023: 5.000.000€). Χωρίς μελέτες;

·         Υπάρχουν οι εγγραφές:

- Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Ιωαννιτών, με Π/Υ: 5.150.000€,

- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Ιωαννιτών, με Π/Υ: 6.000.000€,

- Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Ιωαννιτών, με Π/Υ: 182.000€, και

- Επείγοντα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ. Ιωαννιτών, με Π/Υ: 150.000€,

συνολικού Π/Υ: 7.500.000€ περίπου. Μελέτες υπάρχουν; Πώς προέκυψαν τα έργα αυτά; Γιατί δεν εγγράψατε τη δαπάνη μιας ολοκληρωμένης Μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων;

Κυρίες και κύριοι,

ο σχεδιασμός αυτός, παρότι αναφέρονται υφιστάμενες ανάγκες σε έργα υποδομής και άλλες δράσεις, δεν είναι ρεαλιστικός, γιατί απλούστατα λείπει το πρώτο στάδιο. Αυτό των μελετών.

Δίνουμε θετική ψήφο για να προχωρήσετε, τονίζοντάς σας, ταυτόχρονα, την αναγκαιότητα των μελετών. Σας προτρέπουμε, μάλιστα, να θεσπίσετε ένα όργανο το οποίο να ελέγχει την πρόοδο των μελετών και την ενημέρωση των αναδόχων μελετητών για τις παράλληλα εκπονούμενες μελέτες, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις και αλληλοαναιρέσεις, αλλά να συμπληρώνουν η μία την άλλη, με στόχο, στο τέλος της ημέρας, να υπάρξει ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός.