gine melos youtube live

20.6.20 sin1Την Πέμπτη 18.06 και την Παρασκευή 19.06, η Τατιάνα Καλογιάννη, συναντήθηκε στην Περίβλεπτο, την Κρανούλα, την Κρύα και το Πέραμα με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν τόσο τα γενικά θέματα του Δήμου, όσο και τα ειδικότερα των τοπικών κοινοτήτων αυτών, που συνοπτικά εντοπίζονται στις προβληματικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, στην αναγκαιότητα υλοποίησης έργων κεντρικών δικτύων αποχέτευσης, στην αποκατάσταση σε κανονική λειτουργία των παιδικών χαρών, στο ιδιοκτησιακό, στην αδειοδότηση και στη συντήρηση των γηπέδων ποδοσφαίρου και στα απαραίτητα έργα συντήρησης και επέκτασης των υποδομών οδοποιίας (εσωτερικής και αγροτικής).

20.6.20 sin2Ιδιαίτερα στο Πέραμα συζητήθηκαν τα θέματα της ανάπτυξης της λιμναίας κυκλοφορίας (πλόες για συγκοινωνιακές και τουριστικές ανάγκες), καθώς και η ίδρυση του υδατοδρομίου.

Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Λαδιάς, Σπύρος Γκίζας, Βασίλης Κοσμάς και τα μέλη της παράταξης Σταύρος Τσιάβος και Κώστας Τσάγκας.

20.6.20 sin3Οι επισκέψεις των στελεχών της δημοτικής παράταξης Ιωάννινα_2023 στις κοινότητες του Δήμου και οι συναντήσεις της Τατιάνας Καλογιάννη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων εντάσσονται στην τακτική της παράταξης να επικαιροποιεί τακτικά και με πιστότητα τη γνώση της αναφορικά με τις συνθήκες της καθημερινότητας για κάθε μία τοπική κοινότητα, και θα συνεχιστούν συστηματικά στο επόμενο χρονικό διάστημα.

2020.6.19 lakeΣήμερα, 19.06 και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση διά περιφοράς, μετά από πρόσκληση που έλαβαν τα μέλη της, 22ώρες πριν.

Ένα από τα δύο θέματα που κλήθηκαν τα μέλη της επιτροπής να λάβουν θέση, ήταν η εξέλιξη της εκπόνησης των μελετών (Αρχιτεκτονικής, Στατικών και Ηλεκτρομηχανικών) που αφορούν τις νέες εγκαταστάσεις του εργοταξίου του Δήμου. Η θέση της παράταξής μας είναι ή ακόλουθη:

Η ανάγκη, μετεγκατάστασης του εργοταξίου στο επιλεγμένο γήπεδο, (στο οποίο είναι χωροθετημένο και το κεντρικό πράσινο σημείο του Δήμου) είναι επιτακτική και το θέμα απόλυτης προτεραιότητας. Για το λόγο αυτό  το δημοτικό συμβούλιο στις 15 Ιανουαρίου 2020, ενέκρινε τη διάθεση ποσού 1.106.536,23€ για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης. Η σημερινή εικόνα του εργοταξίου δεν τιμά κανέναν.

Δεν είναι η στιγμή καταλογισμού ευθυνών για τις καθυστερήσεις που σημειώνονται. Η δημοτική αρχή οφείλει να προχωρήσει, αμέσως, στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μελετών, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων με στόχο την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του εργοταξίου του Δήμου. Οποιαδήποτε ολιγωρία για το θέμα αυτό, προκαλεί περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας. Ταυτόχρονα, δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του έργου σύνδεσης της πλατείας Μαβίλη με το Πέραμα με πεζόδρομο-ποδηλατόδρομο που είναι ενταγμένο στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου μας.

Η παράταξή μας, σήμερα, ψήφισε υπέρ της μη λύσης της σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου εταιρείας για τις μελέτες του έργου: «Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και δημιουργία υποδομών για την μεταστέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών» και της παράτασης αυτής μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020, με τον όρο ότι σε περίπτωση που η ανάδοχος εταιρεία δεν συμμορφωθεί στην απόφαση αυτή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου να ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

Οι θέσεις της παράταξής μας, κατατέθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλη Κοσμά.

Σήμερα 17.06, συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π) του Δήμου Ιωαννιτών.

17.6.20 sintΗ παράταξη μας Ιωάννινα_2023, εκπροσωπείται στην επιτροπή αυτή, από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπ. Γκίζα, ο οποίος κατέθεσε προς τη Δημοτική Αρχή, τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Σύμφωνα με το Ν.3013/2002 ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να έχει συντάξει σχέδιο πολιτικής προστασίας του δήμου. Δεν το έχουμε στη διάθεση μας. Υπάρχει; Πως είναι δυνατόν να αναλύσουμε την υφιστάμενη κατάσταση και να προχωρήσουμε σε κατάθεση προτάσεων, όταν δεν έχουμε στη διάθεση μας το σχέδιο αυτό;
  2. Έχει συνταχθεί ή επικαιροποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας του Σ.Τ.Ο.Π.Π σύμφωνα με τους Ν.3013/2002 και 3852/2010 και σύμφωνα με το πρότυπο υπόδειγμα της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας;
  3. Έχει συγκροτηθεί γραφείο πολιτικής προστασίας; Ποιό το προσωπικό του υπό ποιά διεύθυνση λειτουργεί; Προβλέπεται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου;
  4. Ποιες οι εισηγήσεις του γραφείου πολιτικής προστασίας μέχρι και σήμερα για την διάθεση του προσωπικού και μέσων και το συντονισμό των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση των πάσης φύσεως καταστροφών.
  5. Έχουν καταρτιστεί μνημόνια συνεργασίας με τις υπηρεσίες του δήμου, δηλαδή μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών, της υπηρεσίας πρόνοιας, της ΔΕΥΑΙ καθώς επίσης και με τους προέδρους τοπικών κοινοτήτων, των εθελοντικών οργανώσεων, των λοιπών εμπλεκομένων υπηρεσιών για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων τους.
  6. Επίσης έχει καταρτιστεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών την διαχείριση των συνεπειών λόγω δασικών πυρκαγιών καθώς και την υποστήριξη του έργου του πυροσβεστικού σώματος;
  7. Έχει προγραμματιστεί η διενέργεια άσκησης πολιτικής προστασίας για την εξασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών;
  8. Ποιες οι δράσεις σας αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για την λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας;

Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε ότι έχει συνταχθεί το σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο υπόδειγμα της Γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας, και δεσμεύτηκε ότι θα κατατεθεί το σχέδιο αυτό σύντομα στο Δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση.

Επί των καίριων και σοβαρών θεμάτων που τέθηκαν με τα ερωτήματα που υποβάλλαμε, οι απαντήσεις που δόθηκαν κρίνονται και στην περίπτωση αυτή γενικόλογες και αόριστες, με παραπομπές σε μελλοντικές πρωτοβουλίες εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

Την Πέμπτη 11.06 και την Παρασκευή 12.06, η Τατιάνα Καλογιάννη, μετά από πρωτοβουλία της, συναντήθηκε στη Μπάφρα, τη Νεοκαισάρεια και την Ανατολή με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τους συνδημότες των περιοχών αυτών.

Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν η Μαριάνα Παπαγιάννη, ο Βασίλης Κοσμάς και ο Κώστας Τσάγκας.

Οι επισκέψεις των στελεχών της δημοτικής παράταξης Ιωάννινα_2023 στις κοινότητες του Δήμου και οι συναντήσεις της Τατιάνας Καλογιάννη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη συχνότητα. Βασική επιδίωξη της παράταξης είναι η διαρκής επικοινωνία με τους συνδημότες που κατοικούν και εργάζονται στα δημοτικά διαμερίσματα, ώστε να λαμβάνονται στο σωστό χρόνο οι πολιτικές πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για την επίλυση των θεμάτων της καθημερινότητας στις περιοχές αυτές.

 2020.6.12 anat3  2020.6.12 anat2  2020.6.12 anat3