gine melos youtube live

Την Πέμπτη 25.06 και την Παρασκευή 26.06, η Τατιάνα Καλογιάννη, συναντήθηκε στην Καστρίτσα, στο Δροσοσοχώρι, το Χαροκόπι, τα Μουζακαία και τον Πλάτανο, με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Ευαγγέλου, και τα μέλη της παράταξης Νίκος Γιωτίτσας, Βασίλης Λέκκας  και Κώστας Τσάγκας.

Συνοπτικά, τα θέματα που απασχολούν τις Κοινότητες αυτές, προτεραιοποιούνται όπως φαίνεται παρακάτω:

Συναντήσεις της Τατιάνας Καλογιάννη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων του Δροσοχωρίου,...

Στις 23.06 και 24.06 η Τατιάνα Καλογιάννη, συναντήθηκε στους Λογγάδες, τη Βασιλική, την Ηλιόκαλη και την Πλατανιά, με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Ευαγγέλου και τα μέλη της παράταξης Βασίλης Λέκκας και Κώστας Τσάγκας.

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν τόσο τα γενικά θέματα του Δήμου, όσο και τα ειδικότερα των τοπικών κοινοτήτων αυτών, που συνοπτικά εντοπίζονται στα παρακάτω:

Συναντήσεις της Τατιάνας Καλογιάννη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων στους Λογγάδες, τη Βασιλική,...

2020.6.23 sinedriasiΣήμερα 23.06, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας με ημερήσια διάταξη που περιελάμβανε 45 θέματα. Παρακάτω παραθέτουμε τις απόψεις μας επί συγκεκριμένων θεμάτων, όπως διατυπώθηκαν από τον Δημοτικό Σύμβουλο της παρατάξεώς μας κ. Σπυρίδωνα Γκίζα.

Θέμα 8o: Έγκριση μελετών στα πλαίσια υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιωαννιτών» και Θέμα 9o: Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ιωαννιτών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Ά κύκλος)», στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» με κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.5

  1. Το θέμα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων που παράγονται στο Δήμο μας έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Δημοτικές Αρχές. (Σχετικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου: στις 22.10.2013, ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩΕΩ-Ξ7Α και στις 17.09.2018, ΑΔΑ:  ΨΟΠΑΩΕΩ-ΔΑ1).
  2. Ακόμη και σήμερα, όμως, μηχανισμός διαχείρισης των βιοαποβλήτων δεν έχει σχεδιαστεί και δεν λειτουργεί.
  3. Στις 16.10.2019, η οικονομική επιτροπή του Δήμου ενέκρινε το θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ». Κύριο στοιχείο της σύμβασης αυτής είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων, με πληρότητα και μεθοδικά.
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 23.06.2020

Σήμερα, 22.06, η Τατιάνα Καλογιάννη, συναντήθηκε στον Κατσικά και στο Κουτσελιό, με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων αυτών.

Στη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν τόσο τα γενικά θέματα του Δήμου, όσο και τα ειδικότερα των τοπικών κοινοτήτων αυτών, που συνοπτικά εντοπίζονται στα παρακάτω:

  1. 22.6.20 episk2Επαναλειτουργία του αστυνομικού τμήματος στον Κατσικά και επικαιροποίηση των όρων και των συνθηκών λειτουργίας της δομής φιλοξενίας μεταναστών στον Κατσικά. Το Δημοτικό συμβούλιο πρέπει να λάβει άμεσα πρωτοβουλία, και να στείλει σχετικό αίτημα - υπόμνημα προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο να τονίζεται η τεκμηριωμένη αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας του Αστυνομικού τμήματος. Ακόμη σημειώνεται η διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών στέγασης του αστυνομικού τμήματος σε τμήμα του κτιρίου που στεγάζεται το Πνευματικό κέντρο στον Κατσικά.
  2. H ανάδειξη της ιστορικής Θύελλας Κατσικά, ως πρωταθλήτριας ομάδας της ΕΠΣ Ηπείρου και η άνοδος της στην Τρίτη (Γ) Εθνική κατηγορία, καθιστά έντονο το πρόβλημα των συμπληρώσεων, αποκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων των γηπεδικών εγκαταστάσεων της ομάδας. Η κινητοποίηση του Δήμου τόσο στην χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της περίφραξης του γηπέδου, όσο και της δημιουργίας κερκίδων δυναμικότητας και χωρητικότητας ανάλογης των πολυπληθών οπαδών της ομάδας, αλλά και στην πολεοδομική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων του γηπέδου, είναι απόλυτα επιτακτική και άμεσης προτεραιότητας.
  3. Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε σχολικές υποδομές σε συνδυασμό με την ακαταλληλότητα μεγάλου τμήματος του υφιστάμενου κτιρίου, καθιστούν απαραίτητο το σχεδιασμό και την κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου στον Κατσικά, αλλά και νηπιαγωγείου στο Κουτσελιό.
  4. Η Σύνδεση της οδού Βογιάνου - Γεννηματά με την Εγνατία Οδό στον κόμβο Κουτσελιού και η διασύνδεση των περιοχών της δημοτικής ενότητας με την παραλίμνια περιοχή, είναι έργα που πρέπει να ενταχθούν κατά προτεραιότητα στον επόμενο τεχνικό σχεδιασμό του δήμου.

22.6.20 episk1Την Τατιάνα Καλογιάννη συνόδευαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Ευαγγέλου, οι τοπικοί σύμβουλοι Λαμπρινή Βαρτζιώτη και Αχιλλέας Γιωτίτσας και τα μέλη της παράταξης Νίκος Γιωτίτσας, Βασίλης Λέκκας  και Κώστας Τσάγκας.

Οι επισκέψεις των στελεχών της δημοτικής παράταξης Ιωάννινα_2023 στις κοινότητες του Δήμου και οι συναντήσεις της Τατιάνας Καλογιάννη με τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, γίνονται στο πλαίσιο της άμεσης επαφής και συζήτησης με τους κατοίκους των Δημοτικών Ενοτήτων για τα προβλήματα που τους απασχολούν και της ανταλλαγής απόψεων για τους τρόπους με τους οποίους είναι δυνατή η καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στις περιοχές αυτές.