gine melos youtube live

Υπάρχει πυξίδα;

Χtk1θες, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιωαννιτών 2020 – 2023, Α΄ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός.

Ο σχεδιασμός αυτός είναι το πλέον κρίσιμο «εργαλείο» για τη Διοίκηση ενός οργανισμού. Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό πρέπει να καταγράφεται και να αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση και να προσδιορίζεται το «όραμα» της διοίκησης. Να προτείνονται τα μέτρα και οι δράσεις μέσω των οποίων είναι δυνατόν να υλοποιηθεί το όραμα αυτό, συνδέοντάς τα παράλληλα με τους απαιτούμενους πόρους και την προέλευσή τους.

Θα έπρεπε, δηλαδή, να δημιουργείται ένα δομημένο πλαίσιο διεκδίκησης πόρων, ώστε η διοίκηση και ειδικότερα η δημοτική αρχή, που έχει την υπευθυνότητα της διαχείρισης των κοινών θεμάτων, να πραγματοποιήσει το όραμά της.

Ενδεικτικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου:

 1. Δεν αποτυπώνονται οι αδυναμίες αλλά και οι προοπτικές των τοπικών κοινοτήτων.
 2. Δεν αποτυπώνονται οι προοπτικές συνεργασίας με τους όμορους δήμους μέσω δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης.
 3. Δεν λήφθηκαν υπόψιν οι κατευθύνσεις και προτεραιότητες που απορρέουν από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να υπάρξει σαφής και ευκρινής αντιστοίχιση των προτεινόμενων στόχων και μέτρων του σχεδίου με αυτές.
 4. Η SWOT analysis έγινε μόνο για το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου (υπηρεσίες και επιχειρήσεις – οργανισμοί) και όχι για το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τον ίδιο τον Δήμο, ώστε να καθοριστεί η ταυτότητά του.
Οι θέσεις της Παράταξης Ιωάννινα_2023 για το στρατηγικό σχεδιασμό

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου ευχόμαστε στους μαθητές, στους διδάσκοντες και στις οικογένειές τους να είναι υγιείς, να εργάζονται και να συνεργάζονται με επιδίωξη την πνευματική καλλιέργεια, την σωματική ευρωστία και την κοινωνική πρόοδο των παιδιών μας.

Ανεξαρτήτως των συνθηκών, η επιδίωξη και ο πρωτεύων στόχος θα παραμένει πάντα ίδιος: H καλλιέργεια των παιδιών μας.

Ούτε τέχνη ούτε σοφίη εφικτόν, εάν μη μάθη τις.
(Δημόκριτος)

Στις 04.09.2020, από σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου, ενημερωθήκαμε ότι πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της ομάδας εργασίας, η οποία παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) του Δήμου Ιωαννιτών.  

Επειδή επί του θέματος, ισχύουν τα παρακάτω:

 1. 20.9.10 kat sxolikaΣτις 31.07.2020, δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων «ΗΛΕΚΤΡΑ» (ΦΕΚ Β 3156/2020).
 2. Είναι ανοικτή η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος του χρηματοδοτικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / GR-Energy, που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ.
 3. Ο Δήμος:

a.  διαθέτει εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ).

b.  έχει σε εξέλιξη τη σύμβαση «Τεχνικός Σύμβουλος για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του», με αντικείμενο μόνον τα παρακάτω πέντε κτίρια:

 • Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών
 • 1ο ΛΥΚΕΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας)
 • 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας)  
 • 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας)
 • 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (σχολικό συγκρότημα Κιάφας) και προσφάτως,

c.   ανέθεσε προσφάτως, την «Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας Δήμου Ιωαννιτών».

20.9.10 kat dimotikesΠροτείνουμε:

 1. Να αξιοποιηθεί η προαναφερόμενη πρόσκληση του ΚΑΠΕ με την υποβολή προτάσεων για όποιες επιλέξιμες περιπτώσεις έργων υπάρχουν ήδη ώριμες μελέτες.
 2. Να εναρμονίσει η Δημοτική Αρχή, όλα τα παραδοτέα των υπό εξέλιξη συμβάσεων, με τις προδιαγραφές του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, ώστε να είναι πλήρως και άμεσα χρήσιμα και αξιοποιήσιμα.
 3. III. Να συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τις μελέτες ωρίμανσης έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης όλων των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΙ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ ή του προγράμματος «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Στρατηγικής ΒΑΑ» του Ε.Π. «Ήπειρος» της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η εικόνα και λειτουργία της κεντρικής πλατείας της πόλης μας είναι απαράδεκτη.

Σήμερα, η επικεφαλής της παράταξής μας Τατιάνα Καλογιάννη, έστειλε επιστολή σχετικά με το θέμα στο Δήμαρχο κ. Μωυσή Ελισάφ.

Η επιστολή βρίσκεται ανηρτημένη εδώ:

https://ioannina2023.gr/images/news/20.09.04_epistoli_dim_anaplasi_plateias.pdf

Επί του θέματος, η Δημοτική αρχή έχει προβεί από πέρυσι σε διάφορες δηλώσεις, δίνοντας και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Κανένα εξ αυτών, ως συνήθως, δεν τηρήθηκε.

Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να πάρει σαφή θέση για το θέμα, δηλαδή αν θα υλοποιηθεί ή όχι το έργο της ανάπλασης όπως μελετήθηκε. Για το λόγο αυτό καλούμε τον κ. Δήμαρχο να λάβει θέση.

Η παράταξή μας έχει ήδη, από τις 3 Ιανουαρίου 2020, μετά από δική της πρωτοβουλία, πλήρη ενημέρωση από τους μελετητές του έργου, για το αντικείμενο της ήδη οριστικά παραληφθείσας από το Δήμο μελέτης εφαρμογής της ανάπλασης.

Η παρουσίαση της μελέτης στην παράταξη μας βρίσκεται ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της παράταξής μας και στη διεύθυνση:

https://www.ioannina2023.gr/images/news/20.01.03_meleti_anaplasis_plateias.pdf