gine melos youtube live

Ιωάννινα, 31.03.2020

Χωρίς αιτιολόγηση και τεκμηρίωση η προσφυγή του Δήμου κατά του  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, για την απόφαση σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική

Οικονομική επιτροπή 31.03.2020.

Θέμα 09: Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Κάντζιου Ιωάννη, σχετικά με την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής νομιμότητας του άρθρου 227 Ν. 3852/2010 ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας κατά της υπ΄αριθμ. 1/2020 (πρακτικά  2ης/03-03-2020) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου με ΘΕΜΑ «Ψήφιση τιμολογιακής πολιτικής Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, έτους 2020».

Οικονομική Επιτροπή - (31.3.2020) - Θέμα 09 - Ασκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής νομιμότητας του...

Τατιάνα Καλογιάννη: «Η ανταπόκριση, με την οποία αντιμετωπίζει τα κρίσιμα θέματα η Δημοτική Αρχή, συνεχίζει να είναι βραδεία. Με μόνο αποτέλεσμα να χάνεται κρίσιμος χρόνος για την κοινωνία, τους επιχειρηματίες και την αγορά".

Η παράταξη μας ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, ζήτησε στις 27-03-2020, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσει σε άμεση προτεραιότητα τη συζήτηση του θέματος «ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ», που προτάθηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση, αφού πρέπει να εναρμονιστεί και ο Δήμος μας με τις διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου και τις υπόλοιπες σχετικές νομοθετικές πράξεις, από τις οποίες προκύπτουν οι υποχρεώσεις κάθε Δήμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Επιπροσθέτως, η συνεδρίαση αυτή ήταν αναγκαία και για την συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαχείριση του ποσού των 100.000€, που προήλθε από την έκτακτη κατανομή, του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, και την οποία αποδέχθηκε ο Δήμος μας στις 18.03.2020.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30.3.2020

Θέμα: Αποδοχή από τον ΟΚΠΑΠΑ δωρεάς εκ μέρους του κ. G. Soros

Κύριε Δήμαρχε,

κατ’ αρχάς εύχομαι το αποτύπωμα του κορονοϊού στον Δήμο μας να είναι μηδενικό και, για ακόμα μία φορά, δηλώνω ότι, ως Παράταξη, είμαστε στη διάθεση του Δήμου.

Με την παρούσα επιστολή, η Παράταξή μας επιθυμεί να ενημερωθεί για μία δωρεά η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. του ΟΚΠΑΠΑ στο οποίο, όπως γνωρίζετε, δεν μετέχει εκπρόσωπος της Παράταξής μας ως τακτικό μέλος.

Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι, αν και σας έχω, επανειλημμένα, ζητήσει να ενημερωνόμαστε εγκαίρως τόσο για τα θέματα ημερήσιας διάταξης των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του Δήμου, όσο και για τις εισηγήσεις που τα συνοδεύουν, οι αρμόδιοι χειριστές των θεμάτων αυτών, όταν ανταποκρίνονται, παρέχουν τα στοιχεία μετά βίας και σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, μετά από συνεχείς δικές μας υπομνήσεις.

Επί του θέματος, στις 23 Μαρτίου 2020 στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ: 63ΥΩΟΚΠΕ-Ξ9Π, αναρτήθηκε απόφαση του Δ.Σ., που λήφθηκε την ίδια μέρα,  μετά από συνεδρίαση δια περιφοράς που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού, με προσκλήσεις που στάλθηκαν την ίδια μέρα.

Επιστολή προς Δήμαρχο σχετικά με τη δωρεά του ιδρύματος Open Society Foundations

Οικονομική επιτροπή της 17ης Μαρτίου 2020 και Δημοτικό Συμβούλιο της 18ης Μαρτίου 2020

Τατιάνα Καλογιάννη: «Το διοικείν δια του παραδείγματος»

Στις 26.02.2020 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ενώ στις 03.03.2020 και 05.03.2020 συνεδρίασε η Οικονομική επιτροπή σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση αντιστοίχως.

Η προγραμματισμένη για τις 11.03.2020 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε (όπως ενημερωθήκαμε προφορικά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου) λόγω της αναμενόμενης έξαρσης της επιδημίας λόγω του κορωνοϊού.

Την Παρασκευή 13.03.2020 στάλθηκαν στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήσεις για συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (στις 17.03.2020 με 48 θέματα ημερήσιας διάταξης) και του Δημοτικού Συμβουλίου (στις 18.03.2020 με 30 θέματα ημερήσιας διάταξης).

Τη Δευτέρα 16.03.2020 στείλαμε επιστολή μας, προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοποιούμενη και προς τον Κο Δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία παρουσιάζαμε τις απόψεις μας για την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων αυτών, και, εκτός των άλλων, προτείναμε οι συνεδριάσεις αυτές να γίνουν «δια περιφοράς» υπό τέσσερεις προϋποθέσεις, μία, εκ των οποίων, ήταν η συζήτηση των πολύ πέντε θεμάτων επιλογής της Δημοτικής Αρχής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. (Η επιστολή μας εδώ: https://www.ioannina2023.gr/images/news/2020.3.16_epistoli_pros_proedro_ds.pdf).

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 17.03.2020 και του Δημοτικού Συμβουλίου της 18.03.2020